hits

Godt Nytt År?

Norges utslipp av klimagasser er nå oppe i 54 millioner tonn i året og blir angitt som karbondioksid ekvivalenter. Det vil si klimagasser som metan, lystgass o.a. sin innvirkning på drivhuseffekten blir omregnet tilsvarende karbondioksid, de blir ekvivalente med CO2. Norges utslipp utgjør to pro...

God Jul - og gratulere med dagen...

Siste «Black Friday» satte ny rekord i shopping med over to milliarder kroner i løpet av en dag. Handelstanden holdt riktignok åpent til klokka tolv om natta, rett skal være rett. Men det blir allikevel småpenger dersom vi skal klare å sette ny pærs på julehandelen. Da må vi opp i 58 milliarder k...

Ytringsfrihet, på godt og ondt...

Norges grunnlov §100 skal sikre at borgere i dette landet får ytre seg fritt, direkte eller gjennom ulike media. Begrunnelsen er at ytringsfriheten skal verne om samfunnets sannhetssøking, om individets frie meningsdannelse og om demokratiet. Og det er jo godt. Men for å begrense det onde er o...

Biologisk drivstoff er mat!

Bilismen med fossilt brensel som drivstoff utgjør en alvorlig trussel mot klimaet. I Norge bidrar transportsektoren med nesten en tredel av Norges utslipp som nå er oppe i 54 millioner tonn karbondioksid, CO2, i året. For å redusere forbruket av bensin og diesel blir det tilsett drivstoff som e...

Når folk trakasserer folk...

I løpet av 1960 tallet kom de fleste land i Europa til hektene igjen etter å ha blitt sønderbombet i fem år under andre verdenskrig. Industri, jordbruk og infrastruktur ble gradvis bygget ut og dermed økte behovet for arbeidskraft. Så også her til lands. Den første bølgen av arbeidssøkere kom ti...