hits

Make America great again?

«Gjør Amerika stort igjen» må vel bety at det engang har vært stort, men som nå tydeligvis har mistet sin storhet. Vi snakker altså om republikken USA, United States of America og ikke om verdensdelen Amerika... USAs storhetsperiode var utvilsomt de første tiårene etter andre verdenskrig som tok...

Merverdien bygger landet, ikke eierskapet!

I arbeidslivet generelt er merverdien den verdien som den ansatte skaper ut over det som går til eget livsopphold. Under føydal samfunnet for eksempel, kunne den livegne husmannen jobbe to dager i uka til eget forbruk og fire dager i uka for bonden. Men husmannen eide ikke jorda, det gjorde bonde...

Norge, et Lydrike!

Toppmøtet mellom USAs president Ronald Reagan og Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov på Island oktober 1986 ble starten på slutten av «Den kalde krigen», og verden dro et lettelsens sukk. Men den hadde visse betingelser. Warsawapakten som var NATOs «motspiller» skulle oppløses. Til gjengjel...

Det er min skyld!

Vi skaffer oss stadig mer kunnskap om planetens helsetilstand takket være forskning og vitenskap over hele verden. Diagnosen er alvorlig, planeten er svært syk i forhold til det livsmangfoldet som kjennetegner vår jord.   Verdenshavene står foran et økologisk sammenbrudd på grunn av overfi...