hits

Et historisk, skjebnetungt møte.

Vi lever i ei tid med store omveltninger i forhold til økologi og økonomi. Det er raske endringer som peker i negativ retning for både natur og mennesker. Vi har jo viklet oss inn i en tilstand der mennesket er i konflikt med planetens naturlover. Rachel Carson sa det slik: «Men mennesket er e...

Når klimaflyktning blir krigsflyktning.

Når årsaken ligger i åresvis med tørke som ødelegger beiteland og avlinger, står vi helt hjelpeløse. Det er ikke mulig å forhandle med eller krige mot naturen. Den har sine egne innebygde naturlover som vi er underlagt, enten vi vil eller ikke, forstår eller ikke. Hva gjør menneskene da? Jo,...

«Den tause våren» og «Antropocen»

Høsten 1962 ga den amerikanske biologen Rachel Carson ut boka «The Silent Spring». Ei bok som ga startskuddet til den moderne miljøbevegelsen. Det var først og fremst sprøytemidlene i produksjonen av mat som hun advarte mot. Det viste seg at DDT, pesticider og PCB var årsaken til massedød av inse...

Hva er alternativet?

Forskere over hele kloden roper et varsku: Kapitalismen kjører planeten i senk! For å kunne foreslå alternativer til vårt økonomiske system må vi først forstå hvordan det fungerer. Det er ikke tilstrekkelig bare å tilby andre ismer uten å vite hva det innebærer. Denne kapitalismekritiske blo...