hits

Hva er det som skjer?

Dagen åpnes med kaffe og nyheter, det har blitt rutine. Lokale nyheter, norgesnyheter og verdensnyheter. Og nyheter påvirker, i alle fall mens de leses og høres, man kan bli irritert, betenkt og overrasket, men sjelden glad. Det er lenge siden jeg har fått en nyhet i media som gjør meg hoppende g...

Maksimalt eller Optimalt?

På slutten av femtitallet gjorde ny teknologi og større båter det mulig å ta opp enorme mengder fisk fra havet over kortere tid. Det gikk hardt ut over sildestammen. Så hardt at den ble regnet for å være utryddet for godt på grunn av maksimalt uttak, det vil si overfiske. Dette ga en støkk i både...

Gud eller Darwin?

I begynnelsen var det bare Gud, for meg også. Med søndagsskole og religiøse lærerinner ble det helt naturlig i barndommens verden. Jeg så det jo sjøl, bilder av skapelsen med både Eva og Adam, og slangen selvsagt. Slangen lå og lurte oppe i treet, det som ikke skulle røres. Jeg fikk gullstjerne i...

Kulturforfall.

Et samfunns kulturelle utvikling måles i hvilken grad det spesifikt humane dominerer samfunnsbyggingen, hvordan samfunnet forholder seg til de svakeste ledd, til de fattigste, til handicappede, til flyktninger ? ja også i forhold til våre dyr. Det betinger en politisk ledelse som evner å leve seg...