hits

STOLTENBERG og STØRE må stilles for krigsforbryterdomstolen!

Inspirert av «Den arabiske våren», med revolusjonen i Tunisia og Egypt, startet opprøret i Libya februar 2011. Opprøret var rettet mot regimet til diktator Muammar al-Gaddafi som utviklet seg til en ren borgerkrig. Libya var på den tiden et av de mest velutvikla land i Afrika, en velferdsstat med...

Forberedt på ei ny krise?

Den siste krisa startet i USA i 2007 som slo ut i full blomst året etter. Banker gikk over ende, veksten i verdens BNP gikk i minus, arbeidsledigheten vokste til kritiske høyder, flere land i Europa sto overfor en økonomisk ruin. Krisa ble kalt «Finanskrise», mens økonomer i dag mener «Overproduk...

USAs rørende omsorg for andre land...

Nå har vi anledning til å studere USAs forberedelser til et angrep på et annet land, nummer 36 etter andre verdenskrig. Når krigen først er i gang våkner media, men forberedelsene er vel så viktig. Det er viktig å skape en opinion i folket som støtter presidenten, en som virker rasjonell og hum...

Løgn og forbannet dikt!

Klimapolitikken utformes av den blåblå regjeringa, sammensatt av Høyre og Fr.P med støtte av Arbeiderpartiet. Venstre og Kr.F henger seg på så godt de kan. Denne politiske ledelsen har valgt to satsingsområder for å bekjempe utslipp av klimagasser. Den ene er satsing på elbiler og den andre på bi...