hits

Vår religiøse mentalitet.

Vår art, Homo Sapiens, er ca. 200.000 år gammel. Steinaldermenneskets religion var forankret i naturen. Hulemalerier, helleristninger og kunstneriske utskjæringer viser menneskets tilbedelse av naturen som en guddommelighet i seg sjøl. Der bodde regnguden, fruktbarhetsguden, jaktguden etc. For å ...

Våkner Tornerose snart?

Allerede i 1896, for 118 år siden, påviste den svenske nobelprisvinner i kjemi, Svante Arrhenius (1859-1927), at bruken av fossilt brensel ville på sikt føre til en oppheting av planetens klima fordi avgassene forsterker drivhuseffekten. Ingen tok advarselen ad notam, hverken industriledere el...

Verdensveven.

WWW gjenkjennes av snart alle mennesker i hele verden - World Wide Web ? Verdensveven. En fantastisk teknologi som binder oss mennesker sammen til en stor global familie. Internett har krympet verden. Kommunikasjon mellom mennesker, å bli sett og hørt, er fredsskapende. Dessuten er kommunikasjon ...

Fra dårlig til verre!

Jeg innrømmer det, jeg er engstelig for framtida. Framtida tilhører nemlig mine to døtre (verdens flotteste) og mine fire barnebarn (verdens fineste), og jeg er usikker på hva slags framtid de går i møte. Neida, jeg tror hverken på dommedag eller arvesynden, men jeg tror på den kunnskap og innsik...

Og bakom synger skogene...

Jeg bare sitter her. Ja, det er helt sant. Jeg bare sitter her på et mykt leie av mose med ryggen mot den solide stammen til ei gammel furu, og det uten årsak, uten grunn. Og jeg gjør ingenting. Ikke leser jeg, ikke skriver jeg, ikke synger jeg. Det siste med respekt for nasjonalparkens § 3 som s...