hits

Antropocen = menneskets tidsalder = ?

Mesozoikum kalles den perioden da dinosaurene dominerte verden. Takket være en asteroide med en diameter på 15 km som traff Mexico for 65 millioner år siden og mørkla hele planeten, ble dinosaurene utryddet.   Aldri så galt så godt for noe heter det. Og det gode var at nå kunne det lille p...

Vi er jo også underlagt naturlover!

Og den som er mest aktuell for oss mennesker i vår tid lyder slik: Enhver organisme, enhver art eller livsform som gjennom sin påvirkning forringer sitt miljø, begår selvmord! Og det er på det stadiet vi befinner oss i dag, vi er blitt suicidale. Årsaken er såre enkel, vi forstår ikke forskjell...

Ayn Rand er regjeringas sjefsideolog!

Samtlige av Fremskrittspartiets politiske ledere og ideologer sverger troskap til den amerikanske filosofen Ayn Rand (1905-1982) og hennes ekstreme høyreideologi. Det samme er tilfelle med Høyres statsråder. Det er disse som har dannet regjering og som tar de politiske beslutninger som forme...

Er du kommunist, eller?

Som kritisk innstilt til samfunnsutviklinga generelt og til den mørkeblå regjeringa spesielt, får jeg både skriftlig og muntlig servert spørsmålet; Si meg, er du kommunist? Siden ordet kommunist tydeligvis brukes som et skjellsord ble min nysgjerrighet pirret. Jeg tok meg litt tid til å undersøk...

Per Sandberg - et skrekkens eksempel!

Eksemplet er skremmende fordi han har fått plass som statsråd i sittende regjering. Han har med andre ord politisk makt og påvirkningskraft. Han er nestleder i Fremskrittspartiet med et partiprogram som tvinger gjennom en politikk forankret i en ideologi som fornekter vitenskapelige fakta, forn...