hits

Når kommer «Det grønne ungdomsopprøret»?

Det er bare å innse at den generasjonen som dominerer det politiske landskapet, med våre partiledere i spissen, er gått ut på dato. De makter ikke å ta inn over seg alle de advarsler som blir så grundig dokumentert av en hel vitenskap med tilhørende forskningsinstitusjoner. De holder det gående m...

Mine brev til Sylvi Listhaug

Heisan, siden jeg har blitt oppfordret til å sende mine sju åpne brev til innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug på nytt, gjør jeg jo gjerne det. Her er adressene: 1. brev: https://kjellshvamenerua.blogspot.no/2016/04/apent-brev-til-sylvi-listhaug-17.html 2. brev: http://kjells...

Hvilke verdier i hvilken kultur?

Fremskrittspartiet med Sylvi Listhaug og hennes disipler henviser stadig til «norske verdier» og «norsk kultur». Og som personlig kristen mener ho de kristne verdier, men uten å presisere hva disse verdier står for sammenlignet med andre. Det kan neppe være «Du skal elske din neste som deg sjøl» ...

Ingen reaksjoner der i gården!

Og med der i gården mener jeg landets politiske elite, regjering og fremtredende stortingspolitikere. De som heretter blir kalt «dere», og som jeg forutsetter kan lese og forstå nyhetsbildet. Med ingen reaksjoner mener jeg i forhold til de sjokkmeldinger som norske media kommer med tross alt, inn...