hits

De står og småpludrer i styrhuset, mens...

...mens autopiloten styrer skuta mot urent farvann.   Hvem? Våre partiledere, landets politiske ledelse, Regjering og Storting. Og skuta fører en dyrebar last, merket Norge og det norske folk. Det kreves både kunnskap og erfaring for å stikke ut en sikker kurs. Det er rett og sle...

Siste brevet til Gud....

Kjære Gud, til tross for at jeg skriver brev til deg som om du er en personlig Gud og som tilogmed behersker norsk bokmål, tror jeg ikke på deg. Det er paradokset, og vær glad for det... Heldigvis går det i riktig retning i den forstand at stadig flere sier farvel til deg som en personlig, all...

Åpent brev til Gud (7 : 8)

Hei igjen, som du vet er menneskets hjerne høyt utviklet med evne til hukommelse og tenkning, til å sette sammen informasjon og å trekke logiske slutninger. I vår materialistiske tidsalder deler vi inn det som er sant og usant ved hjelp av matematiske ligninger. Når uforklarlige ting skjer, og...

Åpent brev til Gud (6 : ?)

Allerede i mitt første brev avskrev jeg deg som en personlig, dømmende og straffende Gud. Jeg sa tilogmed at jeg tror du er større enn som så. Jeg skal prøve å utdype det nærmere ut fra det jeg forstår med bevissthet. Bevissthet gjør det mulig å oppleve seg sjøl som et enkeltstående individ...