hits

«Gud spiller ikke terning med universet!»

Det var det Albert Einstein som sa, en av menneskehetens største genier innen matematikk og fysikk. Han er vel mest berømt for sin formel som viser forholdet mellom masse og energi, en fast og konstant relasjon: E = mc2. Da var han mer skeptisk til den delen av kantemekanikken som lærte at de mi...

Lucy er 3,2 millioner år gammel!

Mange ganger har jeg tenkt hvordan i alle dager er det mulig å ta rede på alderen til et fossil? For det må utvilsomt være spennende å grave i fortiden, grave seg tilbake for å avdekke evolusjonens gang. For å forstå hvordan vi har utviklet oss, og kanskje kunne forutsi hvor hen vi er på vei... ...

Rasisme uten raser!

Med en hel vitenskap i ryggen: Arten Homo Sapiens har ikke tilstrekkelig stor variasjon i det genetiske materiale til at vi kan dele oss inn i forskjellige raser! Vi tilhører alle den samme arten siden vi er individer som kan formere seg med hverandre og få forplantningsdyktig avkom! Begrepe...

Privat! - Bomvei!

Jeg satt og stirret på duppen da hun kom ut av skogen og inn i høyre øyekrok med en elghund i band. Ansiktet hennes var lite og rundt, omkranset av sort hår med gråstenk. Hennes vesen var behagelig og hun lyste av smilende godhet. Har du fått noe?, spurte hun med et ertende blikk i de mørke øyne...