hits

Naturlover - ekte og falske...

Når politikere og økonomer snakker om marked og lønnsomhet høres det ut som de er underlagt naturlover. Det samme med kapitalens akkumulasjon. Det vil si dersom noe skal produseres, være seg knappenåler, klær eller biler, så må en investert krone vokse til to. Disse «naturlover» gjør det helt nød...

Øko-logi og overbeiting...

Jeg skal benytte anledningen til å minne om at denne bloggen har direkte lenke til leksikonet Wikipedia. Der er det mye å hente, både artig og spennende. Blant annet finner jeg betydningen av begrepet"økologi". Et begrep som er sammensatt av to ord, opprinnelig greske; oikos = husholdning og log...

Karbonatomet!

Men hvor kom dette atomet fra, sånn opprinnelig? Jo, når soler eksploderer av sitt eget høye trykk slynges grunnstoffer ut i verdensrommet, blant annet karbon. Stjernestøvet fant også veien til den nyfødte planeten som kjempet foren plass i bane tre rundt ei nytent, glødende sol. En milliard å...

Jeg forbrenner ved 37 grader Celsius...

Og det har jeg vel til felles med de fleste pattedyr der kroppstemperaturen ligger i intervallet mellom 37 og 39 grader. Fugler derimot har en høyere forbrenningstemperatur, varierende mellom 40 og 44 grader. De kaldblodige dyra som amfibier og øgler har en kroppstemperatur som er omtrent l...

Jeg er helt avhengig!

Nei, det er ikke fjernkontrollen jeg snakker om, heller ikke pc'en, i-phonen eller lommeboka.Nei, det er noe som er nesten gjennomsiktig, i alle fall når du holder det opp mot sollyset. Da kan du se hvor fint vannveiene fordeler seg utover og forsyner de mange rom med viktige mineraler. Bladet be...