hits

Jamen, vi bor jo i et drivhus!

Og takk for det! Uten drivhuseffekten ville planeten vår vært tretti grader kaldere. Med andre ord en frossen planet med små muligheter for liv. Materialet glass har den unike egenskapen at det slipper gjennom kortbølget stråling av lys fra sola. Lyset treffer jord og planter inne i drivhuse...

Sov du i timen, eller?

Jeg skal innrømme det. Jeg driver og undersøker på en diskret måte folks kunnskap om hvordan denne planeten vår funker alt framiljøog klimatil fotosyntese ogøkologi. Jeg bare dreier samtalen forsiktig inn på slike temaer og registrerer i hvilken grad personen henger med eller ikke. Mine drosjepas...

Velkommen til Norge!

Er vi etnisk norske nordmenn i ferd med å dø ut? Fødselsraten er nå nede i 1,8 og fallende. Skal denne gruppa opprettholde sitt etniske folketall må fødselsraten ligge på rundt 2,8. Ute i Europa står det enda verre til der mange land har en fødselsrate på 1,3 som innebærer en halvering av folketa...

Steinaldermennesket lever!

Den lengste perioden i menneskets historie kalles steinalderen. Menneskene levde i små flokker, vanligvis som nomader. Flokken hadde selvsagt egne lover og regler som vokste fram gjennom prøving og feiling, gjennom hva som lønte seg i kampen for tilværelsen og det gode liv. Det er jo slik at all...