hits

En kultur i konstant endring.

Det snakkes mye om den norske kulturen for tiden. Men hva kjennetegner en kultur? Språket er en bærebjelke i en kultur, sammen med tradisjonelle matretter og kjønnsroller. Religion med skikker og ritualer, sportslige aktiviteter, festdager og sanger er også kulturelle særpreg. Etter andre verde...

Ut av «Kongeskapet»...

Som venstrevridd i det politiske landskap er jeg nærmest programforpliktet til å kreve kongedømmet erstattet med republikk, siden kongedømmet forlengst er gått ut på dato. Men nå, etter å ha fulgt litt med på kongeparets feiring av både 25 år på tronen og deres feiring av felles 80 års dag, blir ...

Vi er jo alle korrupte, mer eller mindre...

En korrupt person tar i mot penger eller andre goder i bytte mot en tjeneste gitt av en oppdragsgiver. Tjenestene spenner over et vidt felt som å påvirke en politisk beslutning, som å lukke øynene for en farlig situasjon, som å styre avtaler og kontrakter i en bestemt retning. Den korrupte begår ...

Gudenes tyranni med en liten quiz...

Hvilken bok er disse skriftene hentet fra, Bibelen eller Koranen? 1) Hvis dine nærmeste ikke deler din religion, skal du slå dem ihjel. ... Du skal steine ham ihjel, fordi han prøvde å lokke deg bort fra Herren din Gud... 2) Så når de hellige måneder er gått bort, så drep og bekjemp de vantro h...