hits

Jeg velger meg animisme!

Jeg har drøssevis med eksempler, men skal gjenfortelle bare en opplevelse for å vise hva jeg mener: «Ho står ved den breddfulle bekken. Ei blåklokke med en regndråpe fanget i sine høstblasse kronblad. Jeg setter meg ned, for sammen å lytte til bekkens symfoni. Slik sitter vi lenge, blåklokka og ...

Jeg leste om Islam - i påska...

Folk flest sin oppfatning av Islam er ganske så forvrengt og overfladisk. Det blir min konklusjon etter å ha lest meg opp på Islam og snakket med Islams tilhengere. § Islam er en monoteistisk religion, som har bare en gud, i likhet med kristendom og jødedom. Islam oppsto 600 år e.Kr. som en akti...

Hva slags framtid foretrekker du?

Jeg spør deg som et alminnelig opplyst menneske. Da vet du at klimaendringer sammen med avskoging bryter ned jordas økosystemer. Det igjen fører til et hurtig tap av arter på jorda vår. Rødlista for Norge i 2015 viser at 4438 arter er truet av utryddelse, 21 prosent. IUCN, International Union f...

Hvor lykkelig er verdens lykkeligste?

Som kjent er Norge kåret til verdens lykkeligste land. World Happiness Report begrunner det med "gode velferdsordninger, godt ivaretatte menneskerettigheter og gode styresett koplet med en sunn økonomi". Men det er vel ingen som tror at alle i dette landet er like lykkelige? Hva med de de 530 so...