hits

Er du lykkelig, eller?

Svarer du ja, er du faktisk en sjeldenhet i dette landet viser en omfattende undersøkelse. Det norske folk er langt fra lykkelig. Det er få som sier at de lever det gode liv, og de tilhører heller ikke de rikeste blant oss. Flere hundre tusen mennesker går på antidepressiver, også kalt lykkepille...

Omstilling? - Javisst!

Det nye mantra til regjeringa heter "Omstilling". En omstilling som skal sørge for fortsatt økt produksjon og høyt forbruk. En ny type næringer må etableres som erstatning for olje og gass, heter det. Samtidig bedyrer regjeringa at oljenæringa fortsatt vil være ryggraden i norsk økonomi i mange t...

Jeg velger meg femin-ismen!

Det er bare å innse at mannens makthegemoni innen politikk, økonomi og næringsliv har spilt fallitt. Menn i maktposisjoner med kapitalismen som økonomisk verktøy makter ikke å tilpasse produksjon og forbruk til planetens bærekraft. Vi er nå inne i en kritisk fase i forhold til miljø, klima og bi...

Stadig fler på Rødlista!

Advarsel: denne bloggen kan gjøre deg deprimert! Den handler nemlig om Rødlista. Lista som angir hvem som står i fare for utryddelse, de som er merket CR = Critically Endangered = kritisk truet. Her befinner det seg tusenvis av arter fra høytstående pattedyr til encellede organismer. Arter som...