hits

Norge danser også krigsdansen!

Det er ingen grunn til å rope hurra for at supermakta USA er på vikende front militært, teknologisk og økonomisk i forhold til Kina og til alliansen Russland/Kina. En målestokk på styrken i økonomien er teknologisk innovasjon. Kina leverer nå brorparten av verdens anmeldte patentsøknader og drar ...

En supermakt nede for telling!

USA har mistet store markedsandeler fortrinnsvis til de sterkt voksende økonomier til BRIC, Brasil, Russia, India, China. Derfor øker underskuddet i handelsbalansen med utlandet for hvert år, hvilket må kompenseres ved å låne penger for å berge statsbudsjettet. Det skjer på to måter, den ene er å...

Norges viktigste allierte og store forbilde

Begrepet «The American Dream» ble skapt i den perioden da USA var i økonomisk vekst, det vil si de første 20-30 åra etter andre verdenskrig. Infrastruktur og industri var nemlig fullt intakt, ingen bomber hadde falt på amerikansk jord. Men det var og er en sterk binding mellom industrien og milit...

Noe så ynkelig!

Norge har vært ute i verden og presentert seg sjøl med statsminister og utenriksminister i front. Statsminister Erna Solberg fikk audiens hos selveste USAs president Donald Trump, han som i snitt serverer 5 løgner om dagen. I tillegg er han humørsyk og tåler ikke å bli imøtegått. Vår statsministe...