hits

Hvor blir det av sosialismen?

  Vi skriver år 2016. I flere tiår har økonomer, biologer, økologer og en samlet vitenskap, inkludert et utall miljøorganisasjoner, ropt «varsku her». De har advart mot en kapitalisme som utarmer planeten vår og skaper enorme forskjeller mellom fattig og rik.    Historias mest eff...

Gods own country!

    Det var Bill, den amerikanske krigsveteranen fra Vietnam, som frisket opp min hukommelse fra 1968 da vi marsjerte mot den amerikanske ambassaden med hver vår lille stein gjemt i neven.    Et par hundre småstein smalt i ambassadeveggen og kasterne fikk noen timer på glatt...

Hvor super er supermakta?

Jeg påstår at supermakta USA er stort sett fritatt for kritisk journalistikk i norske medier. Ikke minst på det militærpolitiske område. Den relativt unge forbundsrepublikken har faktisk rukket å delta i 68 kriger verden over, hvorav 32 etter 1941. Og krigsmaskinen er fortsatt still going strong,...

Hvem øker spenningsnivået, egentlig?

Vi som vokste opp under den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen måtte lære oss å bli kritiske til medienes propaganda, på begge sider. Vestlige medier framstilte Sovjet som grått, trist og ufritt. Bildene fra Moskva viste alltid mennesker i matkø stående i tåke og regn. Formelt ble den ...