hits

Et grenseløst hat!

Shafiq lærer i skolen at Islam ble etablert på den arabiske halvøya år 622 e.Kr., stiftet av den hellige profeten Muhammad. Han lærer at Islam spredte seg raskt til hele Midt Østen og til store deler av Asia og Afrika. I historieboka kan Shafiq lese om korsfarerne som kom fra Vest Europa med «li...

Lønnsomhetens pris.

Regjeringa legger opp til en gigantisk vekst i de største byene parallelt med sammenslåing av kommuner. Argumentet er økonomisk lønnsomhet gjennom stordrifts fordeler. Og med den type matematikk som legges til grunn så stemmer vel kanskje det. Men når regjeringa samtidig argumenterer med at størr...

BNL = Brutto Nasjonal Lykke!

Kongen av Bhutan, det lille landet i Himalaya, bestemte allerede for førti år siden at landets økonomi skulle underlegges målet Brutto Nasjonal Lykke. Økonomisk vekst skulle ikke være et mål i seg selv. BNL, folkets lykketilstand, skulle være drivkraften i landets politiske økonomi. Dette i motse...

Tigging er en menneskerett!

Det samme er retten til å gi! Jeg vil sjøl bestemme om jeg skal gi og til hvem, penger i tiggerens kopp eller i hatten til gatemusikanten, til Blindeforbundet eller til alle andre.. Regjeringa vil også kriminalisere de som tilrettelegger for tigging, for eksempel med klær eller husrom. Dette er s...