hits

Klima og politisk uforstand!

Internett er et fantastisk verktøy for innhenting av kunnskap og informasjon om det aller meste. Det hagler med forskningsrapporter, dokumenter og scenarier. Vi får blant annet vite at stadig flere brønner for konvensjonell utvinning av olje og gass går tørre, samtidig som verdens behov for fossi...

#ME TOO og seksualdriften

Takket være #Me Too bevegelsen har vi fått avslørt en rekke menn som fortsatt betrakter kvinnen som det andre kjønn og som et annenrangs menneske. Det er levende fossiler av patriarkatet som med Guds hjelp klarte å skape kvinnen fra et mannlig ribbein og dermed som et objekt for mannen. Vi sliter...

Dette er våre folkevalgte representanter...

Vi har en finansminister som fjerner støtteordninger for de svakeste gruppene i vårt samfunn, samtidig som hun gir skattelette til de aller rikeste. Vi har en olje- og energiminister som benekter at fossilt brensel tilfører atmosfæren klimagasser, og satser på utbygging av nye oljefelt for 125 ...

Jens Stoltenberg, hisser du til krig?

Som generalsekretær i NATO med sine 29 medlemsland er du sjefen for historias desidert største krigsmaskineri dominert av USA. Du påstår at Russland ruster opp, men verdens fremste forskningsinstitusjoner på det militære område, SIPRI og IISS, melder at Russland reduserte sitt forsvarsbudsjett fo...