hits

Fra Patriotisme til Nasjonalisme.

Er du fan/tilhenger av et popband, et fotballag, en skiløper? Da er du patriot. Da kjennes det godt å heie sammen med alle de andre. Da kjenner du flokkens styrke, det patriotiske fellesskap. Enda sterkere blir det når selve landet ditt er i konkurranse med andre land, være seg på ski, i fotball...

En Elite til besvær.

Vi lever jo i ei fantastisk tid dersom man liker å følge med på hva som skjer, hjemme og ute. Informasjon og kommunikasjon har et enormt spenn takket være moderne teknologi. Noe av det kan vi flire til mens annet setter frokostkaffen i halsen, for ikke å snakke om alt som skaper bekymring... «El...

Back to basics?

La meg si det med fysiker, matematiker og kosmolog Stephen Hawking:         Menneskeheten er nå inne i en kritisk fase med de enorme økonomiske forskjeller i verden. Vi står overfor skjebnesvangre utfordringer i forhold til miljø, klima, matvareproduksjon, overbefolkning,...

Et guddommelig kjønnsskifte...

Det hele startet med Gud som beskrevet i det gamle testamente, Jahve. En nådeløs tyrann som delte ut unge jomfruer som gaver til presteskapet, som torturerte og drepte for fote på den mest bestialske måte. Jahve skapte kvinnen som mannens eiendom sammen med hans husdyr og slaver. Jahve sto som m...