hits

Havner vi på Rødlista?

Individer som kan formere seg tilhører samme art. Det finnes nesten ti millioner arter på jorda. Mange av disse er under sterkt press og står i fare for å bli utryddet for alltid slik mange allerede har blitt, særlig de siste hundre år. Den internasjonale naturvernunionen, IUCN, jobber konti...

Skjerp religionskritikken!

Norges første skolelov kom i 1739, der alle barn fra syv til tolv år skulle gå på skole åtte timer hver dag, tre måneder i året for å lære «Luthers lille Katekismus» på rams. Staten lovfestet således religionstvang. Der fikk ungene også forklart kristendommens allmenne syn på kjønnsforskjeller. J...

Slakteblogg.

En blogg som ble inspirert av diskusjonen med mine muslimske venner angående slaktemetoder. «Halal slakt» er et relativt nytt begrep i det norske vokabular. Det arabiske ordet «halal» er et samlebegrep for noe som er riktig og dermed godt. Dette i motsetning til «haram» som betegner det gale...

Hallo der ute!

Helt siden 1960 tallet har vi sendt radiosignaler ut i verdensrommet med håp om kontakt med intelligente vesener, forhåpentligvis mer intelligente enn oss sjøl... Vi har plassert lyttestasjoner over hele kloden for å fange opp signaler fra andre sivilisasjoner. Hittil uten resultat med kansk...

Konkurranse er bra, men...

Konkurranse som drivkraft i produksjonen av varer tjenester er viktig. Konkurranse stimulerer fantasi og innovasjon, den gjør det spennende og meningsfullt å skape. Den ønsker gründeren velkommen. Men i vår tid er det lov å stille seg skeptisk til konkurransens formål. Må produksjonen a...