hits

DEN GODE SAMTALEN...

 

De møttes i all hemmelighet i Moskva. Innerst i en mørk pub satt de tre mektige menn med hver sin halvliter og startet samtalen som skulle endre menneskehetens forhold til seg sjøl og til sin egen planet for alltid.

Jens: Som generalsekretær i NATO besøker jeg mange land i verden og møter nå en sterk og voksende motstand mot det vi driver med. Folk fortviler på grunn av miljøforringelse, sammenbrudd i natursystemer med utryddelse av dyr og planter, samt en økende klimatrussel. Vi kan ikke lenger sløse med jordas ressurser slik vi gjør nå. Vi må ta til vettet og ruste ned!

Vladimir: Som Russlands president reduserte jeg utgiftene til militæret med 20 prosent i fjor og overførte overskuddet til sosialbudsjettet for å bekjempe fattigdom. Mitt budsjett tilsvarer nå kun 7 prosent av NATOs. Så hvem bør ruste ned først?

Donald: Sorry, landet mitt har kjørt seg fast i det såkalte «militær-industrielle kompleks». Jeg er helt avhengig av å selge og forbruke våpen og krigsmateriell ved hjelp av konflikter og kriger over hele verden.

Jens: Jeg er klar over det, ditt militære budsjett utgjør 36 prosent av verdens samlede utgifter på det området, ti ganger mer enn Russland sitt. Men nå har vi ikke noe valg. Det er vi som må starte den snuoperasjonen som en hel verden lengter etter!

Vladimir: Jeg er enig med Jens, men på en betingelse; Donald må fjerne samtlige militære baser som utgjør en trussel mot landet mitt!

Donald: Jamen, våpenindustrien er en bærebjelke i økonomien min og sysselsetter et titall millioner mennesker. Men jeg innrømmer at det koster flesk, så for å holde dette gående må jeg stadig låne mer penger fra utlandet. Jeg sliter jo med en bunnløs gjeld!

Jens: Donald, du vet godt at ditt eget folk er møkka lei alle disse konfliktene og krigene, så jeg skal gi deg et godt forslag: NATOs 29 medlemsland bruker nå 1000 milliarder dollar i året på våpen og øvrig krigsmateriell. Jeg skal sørge for at samtlige NATO land ruster ned og i stedet overføre dette enorme beløpet til deg som økonomisk støtte under omstillingen fra militær sektor til sivile formål.

Vladimir: Godt forslag, og siden jeg er gjeldfri tilbyr jeg også å hjelpe Donald økonomisk etterhvert som mitt militærbudsjett kan reduseres som en følge av reell nedrustning.

Jens: Da er vi enige, vi har kommet oss ut av puberteten og handler nå som voksne, ansvarlige mennesker. Jeg skal skrive et referat fra dette møtet og sende til FN og til alle verdens regjeringer. Nå er det alvor!

Samtalen ble avsluttet med kameratslige klapp på skuldra og en runde med russisk vodka; CHEERS, NA- ZDAROVYA, SKÅL!

Javisst, er det en drøm. Men som kjent når tilstrekkelig mange drømmer den samme drømmen, blir den til slutt sanndrømt!

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar