hits

John McCains død tvinger fram et verdivalg!

Men størst berømmelse og respekt fikk senatoren da han kalte sin egen president for landsforræder!

Senator McCain døde 25. august, en erkekonservativ, republikansk politiker med bakgrunn som marineflyger. Han deltok i teppebombingen av Vietnam før han ble tatt som krigsfange. Nå etter sin død blir han hyllet av både demokrater og republikanere, og selvsagt av den norske regjering med tilhørende statskanal, NRK.

Som politiker nektet han kvinner selvbestemt abort. Han sørget for å beholde lover som konkluderer med dødsstraff. Han fikk mye oppmerksomhet da han stemte mot president Donald Trump sin rasering av helsereformen som tidligere president Obama innførte, den såkalte «Obamacare». Hvorfor? Jo, fordi han ville ikke redusere, men heller fjerne hele ordningen med helseforsikring! McCain ville at de fattigste, det vil si 20 prosent av USAs befolkning, skulle få skattelette slik at de sjøl kunne kjøpe sine helseforsikringer. Og skattelette fikk de, men aller mest til de aller rikeste!

Allikevel er det McCains militaristiske løsninger på enhver konflikt som han blir husket mest for, og det med slagordet «Bomb them back to the stone age». Under et intervju på «60 minutes» ble han spurt om det var verdt prisen at 500.000 irakiske småbarn døde som følge av underernæring og mangel på medisiner etter at USA invaderte Irak. Senatoren svarte uten å blunke; YES! Ikke rart han fikk tilnavn som «krigshisser» og «blodtørstig drapsmaskin».

Senator McCain foreslo for Kongressen å bombe disse landa tilbake til steinalderen: Irak, Afghanistan, Libya, Kosovo, Nigeria, Bosnia, Nord Korea, Iran, Russland, Sudan, Mali, Kina, m.fl.

Takket være krigshisserens politiske innsats forsyner USA sin nære allierte, Saudi-Arabia, med våpen for å kunne fortsette folkemordet i Jemen (også med norsk produserte våpen). Det må være lov å spørre hvor mange menneskers liv har han tatt?, hvor mange ufattelige tragedier har han skapt?

Men størst berømmelse og respekt fikk senatoren da han kalte sin egen president for landsforræder! Årsaken var det to timer lange møtet mellom president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin, hvilket Trump betegnet som svært vennligsinnet. Russland er nemlig USAs viktigste fiende og begrunnelse for å holde krigsmaskineriet i gang. Å gjøre seg til venns med Russland og Putin vil med rette blitt katastrofalt for USA og for «det militær-industrielle kompleks».

Dette er mannen med sine verdier som under bisettelsen ble hyllet som «Det uovertrufne eksemplet på menneskelig anstendighet». NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg sier det slik: «Han vil bli husket både i Europa og Nord-Amerika for sitt mot og sin karakter...». Statskanalen, NRK, hyller han med ordene til tidligere USA korrespondent Tove Bjørgaas: «Han var en hedersmann! Han hadde livskunnskap og medmenneskelighet». Vår mørkeblå regjering gir han denne gravskriften med ordene til utenriksminister Ine Eriksen Søreide: «Hans virke i ord og handlinger lyser langt utover USAs grenser og bør stå til inspirasjon for oss alle».

Aldri så galt så godt for noe, heter det. McCains død blottlegger hvilke verdier som er bærer av det USaiske samfunn, og som støttes av den mørkeblå, norske regjering. Jeg for min del blir ikke inspirert av denne «hedersmannen». Tvertimot, så føler jeg bare en dyp forakt for dette kristne menneske med alle sine såkalte verdier!

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar