hits

Jeg leste om Islam - i påska...

Folk flest sin oppfatning av Islam er ganske så forvrengt og overfladisk. Det blir min konklusjon etter å ha lest meg opp på Islam og snakket med Islams tilhengere.

§ Islam er en monoteistisk religion, som har bare en gud, i likhet med kristendom og jødedom. Islam oppsto 600 år e.Kr. som en aktivt misjonerende religion og er i sterk vekst. Profeten Muhammed tilsvarer Jesus, med den forskjell at Muhammed er et menneske som hverken gikk på vannet eller sto opp fra de døde. Koranen er Islams hellige bok. De som bekjenner seg til Islam kalles for muslimer.

§ Koranen er ei bok som tilsvarer Bibelen og består av 114 surer (kapitler). Den ble skrevet over en periode på 23 år av profeten Muhammed og hans tilhengere. Muhammed fikk sine åpenbaringer gjennom engelen Gabriel, også kjent fra Bibelen. Gabriel var nemlig bindeleddet mellom Muhammed og guden Allah. Allah er en tro kopi av kristendommens Gud. Muhammed døde i Medina 632 e.Kr.

§ Volden i Koranen er beskrevet i vers 9:5 og handler om en enkeltstående hendelse. Folk i Mekka angrep Muhammed og hans følge. Koranen tillater derfor å kjempe tilbake i selvforsvar. Det er dette verset ekstremistene og islamofobene elsker å referere til. Så er de selvsagt blinde for de etterfølgende vers som sier at all krigføring skal stanse umiddelbart når fienden gir seg. Det er ikke lov å ta hverken fanger eller hevn. (Ref.: professor John L. Esposito ved Georgetown University).

§ Islam er en lovreligion hvor den juridiske delen blir kalt sharia. Sharialovene oppsto på tilsvarende vis som Kirkens lover i middelalderen. Det var menn som tolket Koranen, og det var menn som tolket Bibelen. Det ble et tragisk resultat for kvinnen. Hun ble definert som mannens eiendom underlagt spesielle adferdsmønstre og lover. Brudd på disse lovene kunne resultere i dødsdom med den islamske formen for steining, eller den kristne versjonen som å bli bundet til bålet og levende brent som hekser. De fleste muslimske land har i dag forkastet sharialovene, unntatt Iran, Saudi-Arabia og Sudan.

§ IS, forkortelse for Den islamske stat, vokste fram i kjølvannet av USAs okkupasjon av Irak i 2003, men ble en egen terrororganisasjon først i 2013. IS sitt mål er å opprette en muslimsk stat på irakisk og syrisk jord. En stat som bygger på en konservativ og ekstrem tolkning av Koranens sharialover.

Det viktigste kampmidlet er å spre frykt i befolkningen gjennom en voldelig terror mot sivile, inkludert kvinner og barn. Ledende muslimske politikere og den muslimske geistligheten tar sterk avstand fra IS som en terrororganisasjon. IS er i dag svekket og på tur til å bli totalt nedkjempet.

§ Så spør du kanskje om det finnes et tilsvarende «kristent IS». Svaret får du her:

http://www.side3.no/rasist-ville-vite-hvor-det-kristne-is-er-fikk-lekse-sa-det-smalt-pa-internett/3423331056.html

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar