Jeg har fått reservert plass i helvete!

I tidligere blogger har jeg kritisert Kristendommen med titler som «Gudenes tyranni med en liten quiz», «På tide å legge gudene i grava», «Når målet er frelsen blir midlene hellige!».  Nå har jeg fått huden full av pepper fra sinte kristne fordi jeg ikke respekterer den troende og hennes Gud. Ikke nok med det, men jeg er dømt til evig pine i helvete hvor det visstnok er veldig varmt. Og jeg som synes det blir ubehagelig allerede ved 35 grader pluss...

«Du skal frykte og elske din Gud» heter det. Ja jøss, jeg har ingen problemer med å frykte denne guden slik han er beskrevet som Jahve i Toraen, Gud i Bibelen og Allah i Koranen. Jeg ville faktisk blitt livredd dersom jeg skulle tro at denne tyranniske guden virkelig eksisterte. Og det kan jo heller ikke være så enkelt å elske den man frykter. Eller?

Respekten for deg som en kristen troende vil jeg vurdere i lys av hva du velger å tro på som en sannhet:

§ Du tror at Gud skapte himmel og jord med alle dets livsformer på seks dager.

§ Du tror at Jesus ble unnfanget av en ånd, og mora fødte han som jomfru.

§ Du tror at kjærlighetens symbol er et lidende menneske spikret opp på et trekors.

§ Du tror at Jesus lå tre dager i grava for så å bli levende igjen.

§ Du tror at førti dager etter oppstandelsen så dro han fysisk rett opp til himmelen.

§ Du tror at han ti dager etter himmelfarten besøkte disiplene som en hellig ånd.

§ Du tror at han sitter i himmelen og noterer ned våre tanker og handlinger.

§ Du tror at han skal vende tilbake og dømme oss, til himmel eller helvete.

§ Du tror at vi alle er født onde på grunn av arvesynden, innført av Adam og Eva.

§ Du tror at treenigheten «Faderen, Sønnen og Den hellige ånd» er en sann Gud.

Dette tror du på. Det er disse postulater du som personlig kristen har valgt å underlegge deg, og som dikterer livet ditt. Du deltar tilogmed i en seremoni som er en symbolsk handling for kannibalisme.

Der spiser du kjeks og drikker vin med ordene «Dette er Jesu legeme og dette er Jesu blod».

Mat og drikke er selvsagt velsignet av en prest som gjerne forsterker seansen med påstanden om at hele menigheten er som lemmer på Kristi kropp: «Alt la han (Gud) under hans (Jesu) føtter, og gav ham som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle» (Efeserne 1:22-23).

For sikkerhets skyld ble det lagt til: «For mannen er kvinnens hode, likesom også Kristus er menighetens hode, han som er sitt legemes frelser» (Efeserne 5:23).

Tenk deg at du går rundt og påstår at disse postulater er sanne uten den ryggdekning som kirke og presteskap gir. Da ville folk peke på deg å si «ho har blitt spenna gær'n», og veien ville ikke være lang til et dertil egnet hospital for psykoser og rehabilitering. Jeg kan ikke la være å synes synd på deg, men å vise deg mer respekt utover det jeg viser andre mennesker, kan jeg ikke. Sorry...:)

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Når målet er frelsen, blir midlene hellige!

Ønsker du deg et liv etter døden, så må du sørge for å bli frelst ved å sverge på at Gud eksisterer (jmf. Trosbekjennelsen).

Dersom det viser seg at Gud ikke eksisterer, så vil du heller ikke være i stand til å beklage feilen, du er bare død...

Men dersom du ikke tror på Gud, og det viser seg at han eksisterer, ja da er du ille ute å kjøre. Da blir du dømt til evig fortapelse. Konklusjonen blir helgardering: tro på Gud!

Det er vel dette paradokset som gjør det mulig å vedlikeholde religionens makt helt opp til vår tid, en konserverende maktfaktor som kontinuerlig må bekjempes til fordel for våre menneskerettigheter.

Når vi ser et menneske ligge på sine knær med foldede hender og snakke ut i løse lufta vil det være naturlig å ringe 113, slik at ho kan få medisiner for sitt alvorlige schizofrene anfall. Men vi gjør ikke det for vi har lært at ho snakker med Gud, og dermed bidrar også tilskueren til å tro på «...fra evighet til evighet. Amen.»

Tilsvarende med alle de troende som opplever mirakler og åpenbaringer som tegn på Guds eksistens. Men det er sansenes bedrag og hjernens finurlige virkemåte som skaper disse syner. 

Det er jo de samme «mekanismer» som gjør det mulig for tryllekunstnere og illusjonister å utøve sin magi, være seg en kraftig omskjæring som å kappe dama i to, eller få ho til å ta en «jesus» og sveve rett opp i lufta.  Jeg har sjøl sett et vakkert dameansikt i vinduet med skrukkete gardiner i den rette bakgrunns belysningen. Så jeg har også hilst på jomfru Maria...

Vi kritiserer Islam, særlig den delen av Koranen som omfatter Sharialovene, den som gir jihadisten «licens to kill». En person som tar livet av uskyldige mennesker uten et motiv er nemlig ingen terrorist. Vedkommende er bare sinnssyk.

Men når motivet er religiøst og/eller politisk begrunnet blir terroren forståelig, og den kan dømmes som berettiget eller uberettiget hvilket avgjøres av den trosretning eller politisk tilhørighet som dømmer. Men det blir noget tragikomisk når den ene religionen angriper den andre, mens det samtidig blir bedt til den samme guden, bare titulert med tre ulike navn; Jahve i Toraen, Gud i Bibelen og Allah i Koranen.

Den kristne bibeltolkningen kan også bli svært fundamental, særlig i USA. Der vokser det fram menigheter og sekter som med sitt religiøse program blir kalt for «amerikansk taliban», for eksempel «Vi burde invadere landene deres (de muslimske), drepe lederne deres og få dem til å konvertere til kristendom».

Mange menigheter lengter etter en total atomkrig for den vil, i følge Johannes' Åpenbaring, framskynde Jesu tilbakekomst. Slike fundamentale trosretninger er ikke isolert til noen få ekstreme sekter, men blomstrer også blant landets politikere, de som erklærer USA for «Gods own Country».

Religionen kan brukes til så mangt fra å hisse til krig og terror til å holde folket i sjakk med valget mellom å pines i helvete eller bli frelst til et evig liv i himmelen. Slik sløves vi ned med «religionen som et opium for folket».

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

IS, et monster født av USA!

Siden det var mangel på olje i det vestlige markedet og Irak blokkerte oljebrønnene i Kuwait var det duket for konflikt. USA med president George Bush, sammen med Storbritannia og Frankrike angrep Irak 17. januar 1991. Koalisjonen avsluttet krigen 26. februar og lot president Saddam Hussein få leve, men på USAs nåde som innførte drepende sanksjoner.

I løpet av de førti dagene som krigen varte mistet Vestmaktene 392 soldater, mens nesten hundre tusen irakiske soldater mistet livet. Det ble drept 35.000 sivile i Irak og 1000 i Kuwait. I årene som fulgte skulle sanksjonene som ble ledet av USA ta livet av over en halv million irakiske barn som døde av mangel på mat og medisiner.

I 1997 ble daværende utenriksminister i USA, Madeleine Albright, spurt i TV programmet «60 Minutes» om over 500.000 tapte barneliv var verdt prisen. Hun svarte JA. Utenriksminister Knut Vollebæk fra Kristelig folkeparti i Bondeviks regjering nikket samtykkende til Madeleine Albrights verdisetting!

Terrornettverket Al-Qaida, ledet av Osama bin Laden, ekspanderte enormt i kjølvannet av USAs angrep på Irak, og som utviklet sin organisasjon i ly av Taliban i Afghanistan. I 1998 erklærte han en global krig mot USA der det mest kjente angrepet skjedde 11. september 2001 i New York med tap av rundt 3000 menneskeliv.

Dette angrepet fikk sønnen til George Bush, president George W. Bush, til å forfatte en ny doktrine for USAs utenrikspolitikk: USA skal kunne angripe en hvilken som helst stat, organisasjon eller befolkning uten noen bevis, argumentasjon eller internasjonale avtaler, dersom USAs interesser er truet.

Etter USAs angrep mot Afghanistan 7. oktober 2001, var det Irak som fikk føle doktrinen. USA beskyldte Irak for å utvikle masseødeleggelsesvåpen og angrep landet sammen med Storbritannia 20. mars 2003. Krigen påførte landet enorme skader på infrastruktur, oljeindustri, fabrikker og skoler og drepte nær 150.000 sivile. Presidenten ble henrettet og landet havnet ut i kaos og anarki hvilket påførte sivilbefolkningen ytterligere lidelser. Det ble aldri funnet noen masseødeleggelsesvåpen.

Under USAs okkupasjon av Irak vokser det fram en frigjøringsbevegelse. Bevegelsen blir snart til en mektig militant organisasjon som i dag kaller seg Islamic State, IS. IS erklærer krig mot Vesten med USA, Storbritannia og Frankrike pekt ut som hovedfienden. Motivet er hevn og våpenet er terror med støtte i den muslimske religionen Islam.

USAs president Barack Obama sørget for å intensivere krigen mot terror ved hjelp av droner. Dronebildene blir tolket på store flatskjermer i Pentagon. Er det terrorister eller vanlige sivile, mot hvem og når skal dronebombene slippes?

Det er menneskelig å ta feil så daglig drepes uskyldige sivile uten forvarsel i Pakistan, Afghanistan, Jemen, Syria og Irak. Det er pasienter på et sykehus, elever på en skole, arbeidere i en fabrikk, et gravfølge, en bryllupsfest...

Dette er Vestens motbydelige form for terrorisme, fredet for kritikk!

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

På tide å legge gudene i grava!

Abrahams gud slik han er beskrevet i det gamle testamente er den samme som Jahve i jødedommen, Gud i kristendommen og Allah i Islam. Når du som kristen tror at Gud virkelig finnes så deler du troen med jøden og muslimen. Dere står alle under den samme paraplyen og ber til den samme guden.

Guds ord, de hellige skrifter, befinner seg i tre respektive bøker; jødedommens Tora, kristendommens Bibel og islams Koranen. Det er opp til den troende sjøl å velge seg hvilke gudsord som passer. Og tilpasningen gjøres i forhold til hvilke samfunnsforhold som råder med tilhørende geistlige maktapparat.

Både Bibelen og Koranen inneholder alt hva du behager fra de frommeste gudsord til de verst blodstenkte grusomheter. Begge anbefaler kjønnslemlestelse og offentlig halshugging, begge bøker gir detaljert opplæring til de som velger seg til Boko Haram eller IS.

Historia forteller at de gudsord som omhandler krig, tortur og voldtekt blir som oftest valgt. Religionene står derfor bak slike barbariske handlinger som korstog, heksebrenning, steining, massakrer, æresdrap, terrorisme, samt et utall av kriger og erobringer i Jahve/Gud/Allah sitt navn.

Det er på høy tid å avvikle hele gudstroen som et fantasiprodukt, og som et patriarkalsk middel for å undertrykke folk. En gudstro som dannet grunnlaget for tre religiøse retninger i en tid da vitenskap var ukjent, i en tid da de aller fleste mennesker var analfabeter.

Men i vår moderne tid må vi prioritere avlæring og avtroing i den hensikt å befri menneskeheten fra religionens åk. Det betyr en mental frigjøringskamp som åpner for medmenneskelighet, humanisme og nestekjærlighet. Det er de grunnleggende egenskaper som menneskeflokken har utviklet i kampen for å overleve på denne planeten, og det uten hjelp fra en mystisk gud i himmelen.

Heldigvis har vi her i landet langt på vei maktet å humanisere kristendommen. Men hvordan mistet kjerka og presteskapet gradvis sin makt med sine trusler om evig pine i helvete, med sin arvesynd, med sin forakt for kvinner og homofile? Jo, det er ene og alene takket være de ikke-religiøse, de som heller tror på menneskets iboende verdier som likeverd, rettferdighet og solidaritet.

Islam ble etablert 600 år e.Kr. i Saudi Arabia og spredte seg raskt rundt hele Midtøsten, til både vest og øst Afrika og til Indonesia. Men alle stater i den muslimske verden endte opp som vest-europeiske kolonier og protektorater.

I vår tid kjemper «vantro muslimer» over hele verden for å avskaffe hegemoniet til ayatollaher, mullaer og imamer. En kamp fra undertrykkelse og hjernevask til frihet og demokrati. Det er også en kamp mot terrorens motiv og alibi, nemlig den religiøse tro. La parolen lyde; «Legg Jahve/Gud/Allah i grava og la de ligge der til evig tid!».

http:kjellshvamenerua.blogspot.com

En kultur i konstant endring.

Det snakkes mye om den norske kulturen for tiden. Men hva kjennetegner en kultur?

Språket er en bærebjelke i en kultur, sammen med tradisjonelle matretter og kjønnsroller. Religion med skikker og ritualer, sportslige aktiviteter, festdager og sanger er også kulturelle særpreg.

Etter andre verdenskrig var vårt kulturbilde preget av at kvinner skulle være hjemme som husmødre, og menn skulle sørge for familiens inntekt. På søndags formiddag gikk folk til gudstjeneste for deretter innta søndagsmiddagen med poteter og skinkesteik. Spaserturen søndags ettermiddag ble et kulturelt særtrekk gjerne med en liten prat med naboen. Men selvsagt ble det gjort unntak for en fotballkamp eller en radioreportasje fra et sportsstevne slik vi har det i dag med TV'en vår.

Men på slutten av seksti tallet skjedde det en revolusjon som startet med student opprøret i Paris i 1968. De stive pyramidale maktstrukturer skulle brytes ned og erstattes med demokrati. Skoler og universiteter fikk sine elevråd og studentorganisasjoner. Sanger, dikt og teater sørget for en folkelig, kulturell oppblomstring som gjenspeilte den norske folkesjela. En ny samisk kulturell identitet vokste fram, og som skulle bli en frigjørende æra i samisk historie.

Folkevandringen fra Nord Norge til Østlandet fikk «søringan» til å forstå at det også bor folk nord for Sinsenkrysset, og det med et språk som vi i dag kaller dialekt. Nå blomstrer dialektene, også i radio og på TV.

1970 tallet kan utsmykke seg med tittelen «Frigjøringas tiår». Kvinnefrigjøring med lov om likestilling og selvbestemt abort fikk kvinner til å forlate kjøkkenbenken til fordel for utdanning og deltagelse i arbeidslivet. Til tross for all rasjonalisering vokste behovet for arbeidskraft, og Norge i likhet med mange andre land importerte arbeidskraft fra Pakistan. Vi ble kjent med en annen religion, med skikker og matretter. Javisst påvirket det vår norske kultur, og mer skulle det bli med flyktninger, migrasjoner og asylsøknader. 1990 tallet var en eneste stor teknologisk revolusjon med mobiltelefoner og Internett. Det tvang fram en ny kulturell kommunikasjonsform, den digitale. Og språket vårt ble ytterligere utvannet med engelske ord og uttrykk.

I dag har hamburgere fra USA, kebab fra Midtøsten, taco fra Mexico og pizza fra Italia utkonkurrert kjøttkaker i brun saus. Restauranter som serverer eksotiske matretter har etablert seg over hele landet.

Den amerikanske kulturen velter fortsatt inn over oss med sin «Coca Cola Happiness», med sine humorserier som starter lattermaskinen når vi skal le, med handelstandens «Black Friday» og med «Halloween» som erstatning for julebukk.

Ellers går vi rundt og «wower» uten å reflektere over at det også er noe som heter ukultur. Så får vi fortsette å berike verdens kulturarv med svineribbe og aquavit, med rikdommens arroganse, og selvsagt med den velkjente kulturmerkelappen «helgefylla». Dugnadsjobben har vi jo langt på vei satt bort til innvandra og lavtlønna arbeidsfolk, de som foraktfullt kalles lykkejegere...

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Ut av «Kongeskapet»...

Som venstrevridd i det politiske landskap er jeg nærmest programforpliktet til å kreve kongedømmet erstattet med republikk, siden kongedømmet forlengst er gått ut på dato. Men nå, etter å ha fulgt litt med på kongeparets feiring av både 25 år på tronen og deres feiring av felles 80 års dag, blir jeg litt usikker...

Vi mennesker har vel til alle tider hatt behov for å se opp til noen, noen som er hevet over folkets grå hverdag. Men det med en hårfin balansegang. Det må ikke bli alt for prangende og luksuriøst, i hvertfall ikke på bekostning av hard beskatning. De kongelige må heller ikke opptre befalende og dikterende, den tiden er vi ferdig med.

Kong Harald sier det enkelt slik; «Som konge kan jeg ikke lenger befale, men jeg har full rett til fortsatt å anbefale!» Og det gjør både kongen og dronninga.

De gjør det gjennom hva de liker og hva de gjør, hvilke prioriteringer som velges. Derfor besøker de oss rundt omkring i hele landet. Derfor deltar de i folkets gleder og sorger. Derfor presenterer de Norge og det norske folk på en folkelig måte på sine utenlandsreiser. Derfor leker dronninga fjellgeit og klatrer på nær sagt alle de vakre fjell som landet vårt kan by på, og det som en stimulans til folkets friluftsliv.

Ved nærmere ettertanke må det være ganske vanskelig å balansere det folkelige med det royale. Vi vil jo ikke ha noen snobbete, arrogante surrehuer, men vi vil heller ikke ha noen kunnskapsløse, etiketteløse tomsinger. Jo, mer folkelig de kongelige opptrer, jo gladere blir folket i dem.

Gamle Mao sa det slik; «En elsket leder er som fisken i vannet uten sjøl å bli fisk...».

Det er faktisk vår konge som understreker hva Norge er; »... Norge er jenter som blir glad i jenter, Norge er gutter som blir glad i gutter, og Norge er jenter og gutter som blir glad i hverandre...» Går det an å si ting mer befriende for sitt folk?

Det er faktisk vår konge som sier at nivået på vår humanisme og nestekjærlighet måles i hvordan vi tar i mot mennesker på flukt fra krig og nød. Det er ikke vår konge som påstår at flyktninger blir båret på gullstol inn i landet vårt. Det er ikke vår konge som påstår at det norske folk er plaget av et «Godhetstyranni», og som tilhører et «Hylekor» med krav om en mer human innvandringspolitikk. Slike holdninger er godt plantet på den kristne/konservative, politiske høyresiden. På den siden der kongen åpenbart ikke trives!

Det er sikkert ikke bare rosenrødt å bli født inn i en kongelig familie. Men ganske krevende må det være å bli ektet inn i en sådan. Da Sonja etter ni års venting endelig kunne gifte seg med kronprins Harald ble hun regelrett mobbet av hoffet. Men i dag har dronninga bukta og begge endene, og bestemmer hvor skapet skal stå. Herlig.

Da Mette-Marit forlovet seg med kronprins Haakon måtte hun stå skolerett og bli grillet av landets fremste media journalister. Alenemoren hadde visstnok deltatt i utagerende festing på såkalte rave parties. Gudskjelov at vi fikk ei prinsesse som ikke bare hadde sittet på erta! At kronprinsen også hadde ravet en del som student i California ble ganske enkelt dysset ned... Kjære Mette-Marit, tilogmed i Thailand er det bilder av deg som verdens vakreste og flotteste kronprinsesse. Du blir ei verdig dronning av Norge når tiden er moden!

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Vi er jo alle korrupte, mer eller mindre...

En korrupt person tar i mot penger eller andre goder i bytte mot en tjeneste gitt av en oppdragsgiver. Tjenestene spenner over et vidt felt som å påvirke en politisk beslutning, som å lukke øynene for en farlig situasjon, som å styre avtaler og kontrakter i en bestemt retning. Den korrupte begår en handling som ligger utenfor samfunnets lover og spilleregler, og som sådan er handlingen kriminell.

Prostitusjon er en nærliggende betegnelse på de forskere som utgir falske forskningsrapporter mot en klekkelig sum penger i den hensikt å fremme salget av et bestemt produkt. Det samme gjelder reklamemakerne som vet at de bidrar til redusert helse og/eller miljøforringelse. At journalister mottar bestikkelser for å vinkle en sak til fordel for et bestemt politisk syn, er velkjent.

Men hva med samfunnet som sådan, hva med deg og meg? Er vi korrupte? Og i forhold til hva? Svaret er JA og det i forhold til vårt eget vett og vår egen kunnskap.

Alminnelige opplyste mennesker har fått med seg alle advarsler om at det rike Vesten har en levestandard og en livsstil som nå representerer en trussel mot oss sjøl. Trusselen ligger i det enorme overforbruket som bare i vårt eget land er tredoblet i løpet av 40 år. Et forbruk som gir et økologisk fotavtrykk tilsvarende to planeter. Det høye forbruket av fossil energi avgir så store mengder klimagasser at temperatur, vind, nedbør og tørke når stadig mer ekstreme verdier. Det vet vi og mye mer.

Allikevel fortsetter vi som om vi ingenting vet.

95 prosent av landets stemmeberettigede stemmer på politiske partier som lover enda høyere lønn, enda høyere forbruk, enda flere biler, enda flere motorveier, enda flere og mer, mer... Vi er fulle av bestikkelser som sørger for tilstrekkelig med brød og sirkus til folket så vi holder oss fortsatt nedsløvet i ro.

Den situasjonen vi står i nå som samfunn minner meg om min tid som røyker. Hver gang jeg tok et drag fikk jeg dårlig samvittighet fordi jeg visste det var skadelig. Hver gang jeg kjøpte ei pakke tobakk lovet jeg meg sjøl høytidelig at det var den siste. Men nei. Jeg holdt altså på med noe som kunne føre til alvorlig sykdom og død, det visste jeg. Til slutt klarte jeg å mobilisere nok viljestyrke til å kvitte meg med tobakken for godt. Etter bare noen uker begynte jeg å angre, på hva? Jeg angret på at jeg ikke hadde sluttet før. For det var jo fantastisk å få bedre kondis og å få tilbake smak og luktesans. Men det beste var at den dårlige samvittigheten forsvant som dugg for solen. Jeg levde i tråd med vettet mitt, i tråd med min kunnskap. Det ga meg en følelse av frihet som beriket livet mitt kvalitativt.

Men når skal vi som samfunn foreta en «røykestopp» og legge om kursen?

Det betyr i så fall å utforme økonomien i et vitenskapelig økologisk perspektiv, altså omvendt av det som skjer i dag. Men da kan vi ikke lenger la oss korrumpere, men heller ta demokratiet i bruk for å trygge vår egen og våre barns framtid.

http://kjellshvamenerua.blogspot.com 

Gudenes tyranni med en liten quiz...

Hvilken bok er disse skriftene hentet fra, Bibelen eller Koranen?

1) Hvis dine nærmeste ikke deler din religion, skal du slå dem ihjel. ... Du skal steine ham ihjel, fordi han prøvde å lokke deg bort fra Herren din Gud...

2) Så når de hellige måneder er gått bort, så drep og bekjemp de vantro hvor enn du finner dem...

3) Men hvis beskyldningen er sann, hvis det ikke finnes tegn på at piken var jomfru, da skal de føre henne ut foran døren til farens hus, og mennene i byen skal steine henne i hjel.

4) Hvis noen av deres kvinner begår usømmelighet (hor), skal dere kreve fire vitner mot dem. Hvis de avgir vitnesbyrd, så hold dem i husarrest til døden henter dem, eller Gud finner en utvei for dem.

5) Når en mann bestiger en annen mann, rister Guds trone.

6) Når en mann har omgang med en annen mann..., har de begge gjort en avskyelig gjerning. De skal dø: det hviler blodskyld på dem.

Svar:

1) Bibelen, 5. Mos. 13:6-11 - 2) Koranen 9:5 - 3) Bibelen, 5. Mos. 22:13-21 -

4) Koranen 4:16 - 5) Koranen 26:165 - 6) Bibelen, 3. Mos. 20:13

Og for de som fortsatt har nervene under kontroll:

7) Tro ikke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd.

8) Så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: Drikk og bli drukne og spy og fall og reis dere ikke mere!

9) Bekjemp de vantro inntil det ikke lenger finnes vantro...

10) For Herrens vrede er over alle hedningefolkene, og hans harme over all deres hær, han slår dem med bann, overgir dem til å slaktes ned. Og de som blir drept skal slenges bort, og stanken av deres døde kropper skal stige opp, og fjellene skal flyte av deres blod.

11) Jeg vil terrorisere de vantro. Halshugg dem og kapp av deres fingre og tær.

12) ... og jeg vil la dem ete sine sønners og døtres kjøtt, og de skal ete hverandres kjøtt, under den trengsel og angst som deres fiender og de som står dem efter livet, fører over dem.

Svar:

7) Bibelen NT, Matt. 10:34 ? 8) Bibelen, Jer. 25:27 ? 9) Koranen 8:39 ?

10) Bibelen, Jes. 34 2-3 ? 11) Koranen 8:12 ? 12) Bibelen, Jer. 19:3-9

Fikk du mange rette? Skal du fortsette å angripe mennesker som er flasket opp med disse uhyrligheter gjennom skoler og oppdragelse, enten de kaller seg jøder, kristne eller muslimer? Eller skal du ta fatt på frigjøringskampen?

Det betyr i så tilfelle å angripe alle disse menn som dyrker religionens fundamentalistiske trosgrunnlag. Alle disse erkekonservative geistlige som fortsatt vil underkue kvinner og annerledes troende. Det er en kamp for en fredelig og trygg framtid.

Blir du med?

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Jeg velger meg animisme!

Jeg har drøssevis med eksempler, men skal gjenfortelle bare en opplevelse for å vise hva jeg mener:

«Ho står ved den breddfulle bekken. Ei blåklokke med en regndråpe fanget i sine høstblasse kronblad. Jeg setter meg ned, for sammen å lytte til bekkens symfoni. Slik sitter vi lenge, blåklokka og jeg, og fornemmer hverandres eksistens.

Liksom buen over strengene, spiller vannet seg selv gjennom kaskader og stille partier, tonesetting i myke strømhvirvler og kjælne stryk rundt glattpolerte steiner. Selve livets kilde, vannet, spiller til dans. Livets dans.

Jeg stryker min fortrolige venn over kronbladene og tar farvel. Begge vet at vi må fullbyrde oss selv, på hvert vårt vis i tråd med vår egenart.

Bekken lokker meg mot havet. Der blir den tilintetgjort i sitt eget element. Jeg setter meg på svaberget i morgensola og blir ett med den blå planeten.

Stillheten fylles av brenningenes lekende slag mot blanke berg, inn med tunge dønn, lik evighetens elskovsstønn..., sukkende tilbaketog med hvite skumtopper hvislende som en slange, rallende og surklende inn i slukter og jettegryter. Selve urlyden kan du høre, den første som brøt planetens stillhet i dens tidligste morgengry. Naken og ensom glir jeg sakte ut i havet for å vende tilbake til meg selv...»

Jeg trur naturen er «besjelet». At bakom alt vi erfarer er det mulig å fornemme en helhetlig universal skjønnhet. Jeg forkaster de monoteistiske religioner til fordel for Gaia, den greske modergudinnen som fødte jorda i all sin prakt. Om det er sant eller ikke er helt uvesentlig fordi jeg har valgt å tru det. Det gir meg følelsen av samhørighet med alt det levende. Det gir meg en trygghet og en lykkefølelse over å få være til. Animismen løfter livet mitt til det rikeste og høyeste nivå. Men animismen medfører også den dypeste sorg og den største vrede når jeg ser hvordan mennesket i vår tid så likegyldig raserer naturen på jorda vår.

Jovisst plukker jeg blomster. Men jeg spør gjerne først. Til blåveisen oppe i lia roper jeg (jeg forsikrer meg først om at jeg er helt aleine...); - unnskyld, men kan jeg få ta med bare fem blomster hjem til kona mi? Det samme spør jeg hvitveisen og hestehoven. Så når jeg kommer hjem blir kona veldig glad for den lille vakre buketten. Sånn skaper blåveisen, hvitveisen, hestehoven og jeg glede hos et annet menneske. Min svigerfar unnskyldte seg med disse ordene når han dro fisken over ripa: « Ikkje førr hat, berre førr mat...».

I dag betraktes naturen som en objektiv ressurs totalt underlagt mennesket. Dersom man kan omforme naturen til kapital og profitt så gjøres det. Og skulle noen forsvare naturen ut fra subjektive årsaker så kommer politiet og fjerner demonstrantene.

Allerede på 1970 tallet mente vi at det materielle forbruket var høyt nok, og at overforbruket gikk på bekostning av både naturressurser, rettferdighet og livsglede. Siden dengang er vårt forbruk tredoblet. Hvorfor? I «gamle dager» var sparing og nøysomhet en dyd. I dag betraktes du som en samfunnsfiende dersom du stiller spørsmålstegn ved fortsatt økonomisk vekst. Hvorfor?

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Jeg leste om Islam - i påska...

Folk flest sin oppfatning av Islam er ganske så forvrengt og overfladisk. Det blir min konklusjon etter å ha lest meg opp på Islam og snakket med Islams tilhengere.

§ Islam er en monoteistisk religion, som har bare en gud, i likhet med kristendom og jødedom. Islam oppsto 600 år e.Kr. som en aktivt misjonerende religion og er i sterk vekst. Profeten Muhammed tilsvarer Jesus, med den forskjell at Muhammed er et menneske som hverken gikk på vannet eller sto opp fra de døde. Koranen er Islams hellige bok. De som bekjenner seg til Islam kalles for muslimer.

§ Koranen er ei bok som tilsvarer Bibelen og består av 114 surer (kapitler). Den ble skrevet over en periode på 23 år av profeten Muhammed og hans tilhengere. Muhammed fikk sine åpenbaringer gjennom engelen Gabriel, også kjent fra Bibelen. Gabriel var nemlig bindeleddet mellom Muhammed og guden Allah. Allah er en tro kopi av kristendommens Gud. Muhammed døde i Medina 632 e.Kr.

§ Volden i Koranen er beskrevet i vers 9:5 og handler om en enkeltstående hendelse. Folk i Mekka angrep Muhammed og hans følge. Koranen tillater derfor å kjempe tilbake i selvforsvar. Det er dette verset ekstremistene og islamofobene elsker å referere til. Så er de selvsagt blinde for de etterfølgende vers som sier at all krigføring skal stanse umiddelbart når fienden gir seg. Det er ikke lov å ta hverken fanger eller hevn. (Ref.: professor John L. Esposito ved Georgetown University).

§ Islam er en lovreligion hvor den juridiske delen blir kalt sharia. Sharialovene oppsto på tilsvarende vis som Kirkens lover i middelalderen. Det var menn som tolket Koranen, og det var menn som tolket Bibelen. Det ble et tragisk resultat for kvinnen. Hun ble definert som mannens eiendom underlagt spesielle adferdsmønstre og lover. Brudd på disse lovene kunne resultere i dødsdom med den islamske formen for steining, eller den kristne versjonen som å bli bundet til bålet og levende brent som hekser. De fleste muslimske land har i dag forkastet sharialovene, unntatt Iran, Saudi-Arabia og Sudan.

§ IS, forkortelse for Den islamske stat, vokste fram i kjølvannet av USAs okkupasjon av Irak i 2003, men ble en egen terrororganisasjon først i 2013. IS sitt mål er å opprette en muslimsk stat på irakisk og syrisk jord. En stat som bygger på en konservativ og ekstrem tolkning av Koranens sharialover.

Det viktigste kampmidlet er å spre frykt i befolkningen gjennom en voldelig terror mot sivile, inkludert kvinner og barn. Ledende muslimske politikere og den muslimske geistligheten tar sterk avstand fra IS som en terrororganisasjon. IS er i dag svekket og på tur til å bli totalt nedkjempet.

§ Så spør du kanskje om det finnes et tilsvarende «kristent IS». Svaret får du her:

http://www.side3.no/rasist-ville-vite-hvor-det-kristne-is-er-fikk-lekse-sa-det-smalt-pa-internett/3423331056.html

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Hva slags framtid foretrekker du?

Jeg spør deg som et alminnelig opplyst menneske. Da vet du at klimaendringer sammen med avskoging bryter ned jordas økosystemer. Det igjen fører til et hurtig tap av arter på jorda vår. Rødlista for Norge i 2015 viser at 4438 arter er truet av utryddelse, 21 prosent.

IUCN, International Union for Conservation of Nature, publiserer Rødlista for hele verden. Den forteller at i vår tid utrydder vi arter 1000 ganger hurtigere enn hva den naturlige evolusjonen ville ha gjort. Med det tempoet blir det fort stille i skogene. Prognosene sier at om 50 - 70 år har vi halvert antall pattedyrarter sammen med et sammenbrudd i fiskeriene på grunn av for høyt surhetsnivå i verdenshavene. Et så hurtig tap av det biologiske mangfold er ikke bærekraftig for oss, for arten Homo Sapiens. Vi graver med andre ord vår egen grav.

FNs prognoser advarer oss om at vi blir 9,7 milliarder mennesker i 2050 med et behov for 60 prosent mer mat på verdensbasis. Samtidig vil politikerne putte stadig mer mat på bensintanken. Biobensin og biodiesel skal erstatte fossil energi.

Vi bruker allerede enorme arealer for å dyrke matplanter som er rike på sukker og stivelse som soya, mais og raps for å fremstille metanol og etanol. Bare i USA dyrkes det mais til biodrivstoff på et areal som er større enn Norge!

Produksjonen av biodrivstoff presser matprisene oppover hvilket går ut over de fattigste menneskene på jorda. I tillegg har biodrivstoff ingen miljøgevinst, tvertimot. Jordene skal pløyes og plantene skal sås, sprøytes, vannes, høstes, fraktes, raffineres og transporteres, hvilket krever store mengder fossil energi.

Er det noen igjen med vettet i behold som fornekter at vi mennesker påvirker klimaet gjennom utslipp av klimagasser som karbondioksid og metan? Og er det noen som lenger betviler at det er forbrenning av olje, gass og kull som er årsaken?

FNs klimapanel, Intergovernmental Panel on Climate Change, forkortet IPCC, ble etablert i 1990. Panelet samler inn alle forskningsrapportene og setter de inn i ulike modeller for deretter å publisere. De kan blant annet fortelle at dagens CO2 nivå er det høyeste på 420.000 år, men mest sannsynlig på over 20 millioner år. Allerede nå merker vi konsekvensene av en økning i den globale temperaturen med ekstremvær, tørke og flom.

I desember 2015 i Paris møttes alle verdens land til et klimatoppmøte. De ble enige om at den globale oppvarmingen må holdes under 2 grader Celsius for å unngå en verdensomspennende økologisk katastrofe. Fortsatt øker utslippene både her til lands og i verden forøvrig. Hva gjør du med det?

Unnskyld, hvor gammel er du nå?

Er du 20 år vil du leve helt sikkert til du er 90, minst til 2087. Bryr du deg om din egen framtid? På hvilken måte? Og du som er i trettiåra med to unger er kanskje litt bekymret for framtida? Du skal leve rundt 60 år til, og ungene dine vil oppleve å runde år 2100. Hva slags verden vil dine barn leve i da?

Det er faktisk ditt ansvar å avgjøre det - i dag!

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Hvor lykkelig er verdens lykkeligste?

Som kjent er Norge kåret til verdens lykkeligste land. World Happiness Report begrunner det med "gode velferdsordninger, godt ivaretatte menneskerettigheter og gode styresett koplet med en sunn økonomi". Men det er vel ingen som tror at alle i dette landet er like lykkelige?

Hva med de de 530 som i gjennomsnitt tar sitt eget liv hvert år, de fleste er unge mennesker? Det er vanlig å anta at det er 10 ganger flere selvmordsforsøk enn selvmord. De er vel heller ikke verdens lykkeligste?

Antallet mennesker med psykiske lidelser har eksplodert de siste årene, være seg schizofreni, paranoia eller manisk depresjon.

Når vi ikke lenger makter å innfri kravene som stilles til oss, hverken i jobb eller i fritid, forklares det med relativt nye begreper som «tidsklemme» og «utbrenthet».

De er nok heller ikke så lykkelige, de tusenvis av ungdommer som studerer kroppen sin hver dag for å se om de tilfredsstiller idealene, hvilket de ikke gjør med anoreksi og depresjon som resultat.

De nær 100.000 fattige ungene her i landet som daglig opplever å måtte stille bakerst i køen er rett og slett ulykkelige.

Har World Happiness Report regnet med de over 320.000 personer i Norge som går på antidepressiva, såkalte lykkepiller? Antallet doser øker for hvert år og passerte 99 millioner i 2016.

Lykke forutsetter trygghet og mestring. Men siden konkurransen om markedsandeler og profitt krever stadige omstillinger, blir de som ikke makter å henge i stroppen heller hengende etter. Og det til tross for fastfood, power naps, speeddating og korttidsterapi. De som bryter sammen i tredemølla får tilbud om kurs i mindfulnes, coaching og positiv tenkning.

Vår kultur er også mer fokusert på det enkelte individ enn på fellesskap. Svært mange er så intenst opptatt av helsekost og kroppsfiksering at de blir syke av det. De leser biografier om vellykkede, rike mennesker og går oftere til legen for å forsikre seg om at de er friske enn de tar bilen til EU kontroll.

Det sier seg sjøl at et forbrukersamfunn som vårt må innbille folk at det er ting som skaper lykke. Vi må kjøpe, bruk og kaste i et stadig høyere tempo for å føre et såkalt normalt liv. Sånn blir det liten tid og smått med krefter igjen til et politisk engasjement, hverken i forhold til ressurser eller klima.

Det har vel aldri før vært et så stort gap mellom kampen for sin egen framtid og nivået på det politiske engasjement til dagens ungdomsgenerasjon? Men ære være de få som engasjerer seg!

Et lite lykkeråd til slutt:

Ta ikke for gitt at du skal leve evig. Fortreng ikke tanken på din egen død, den bør heller fylle deg med en intens glede over å få enda en dag på den vakreste planeten i universet. Da vil det også kjennes ganske så naturlig å ta et ydmykt ansvar for jorda di i solidarisk samhandling med andre. Det er lykke det...:)

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Erna Solberg, hva blir historiens dom?

Jeg tar det for gitt at du som regjeringssjef har gitt Olje- og energidepartementet, med statsråd Terje Søviknes (FrP), klarsignal til å utlyse 102 nye blokker for boring etter olje og gass. 24. konsesjonsrunde gir 22 oljeselskaper adgang til 9 blokker i Norskehavet og 93 i Barentshavet.

Jeg tar det også for gitt at du kjenner til Olje- og energidepartementet sitt overordnede mål, nemlig å sikre høy verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennlig forvaltning av energiressursene.

Du som Høyrekvinne sverger jo til markedsmekanismen som prisregulator. Den som sier at når tilbudet overskrider etterspørselen så synker prisen, slik det er i dag. Det vil jo være mer lurt å gjøre det motsatt, la etterspørselen overskride tilbudet, slik at prisen blir presset oppover. Det vil i så fall innebære at du holder igjen utlysing av nye blokker og struper produksjonen av olje og gass. Samtidig vil du kunne gi et viktig bidrag for å redusere utslipp av klimagasser. 159 liter olje avgir nemlig 10 kg karbondioksid, 24.000 tonn hver dag merket «Made in Norway».

Og selvsagt kjenner du til hvilken fantastisk ressurs denne fossile, ikke fornybare energien er. Putt et fat olje under panseret og du får 2311 hestekrefter!

Selv om produksjonen ligger på bare 2,4 millioner fat om dagen så blir det allikevel penger av det til tross for lav oljepris på 53 dollar fatet. Etter dagens kurs tilsvarer det 450 kroner, 2,83 NOK per liter. Det er gibort pris for en ressurs som samfunnet er helt avhengig av og som inngår i alt som produseres fra tannkrem til romstasjoner.

Men du ivrer etter å tømme olje- og gassbrønner så fort som mulig, og Oljefondet vokser. Et fond som er helt avhengig av en stabil verden uten store økokatastrofer, konflikter og kriger. Oljefondet ville falle sammen som et korthus dersom en tredje verdenskrig skulle bryte ut. Og akkurat det er faktisk mer sannsynlig nå etter at ditt søsterparti, Det republikanske partiet, har kommet til makta i USA med en umoden og ustabil president. Og det blir vel ikke noe bedre med at du er nestleder i den internasjonale samarbeidsorganisasjonen for høyrepartier der Donald også er medlem?

Det lureste er å økonomisere med knappe ressurser, hvilket betyr at dine barnebarn og barnebarns barn også skal få glede av denne fantastiske ressursen. I så tilfelle er det tryggest å la oljen ligge der den ligger, langt under jordas overflate til glede for kommende generasjoner. At du stiller deg usolidarisk med dine egne ungers framtid kan bare forklares med en utrolig sterk tro på egen politiske ideologi, med en overbevisning som sjøl en fundamentalistisk jihadist kan misunne. En ideologi som krever kontinuerlig økonomisk vekst, koste hva det koste vil.

Egentlig synes jeg synd på deg, for du er jo ikke slem. Men like fullt må du være forberedt på at kommende generasjoner vil ikke være nådige i sin dom. Din periode som landets leder vil garantert bli beskrevet som tiden da en umoralsk grådighet fortrengte solidaritet.

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

EIERSKAPSDEMOKRATI = SOSIALISME?

Det er vel like greit å svare med en gang; JA. Men det som gjør begrepet «Eierskapsdemokrati» så interessant er hvem som lanserer det og hvorfor det blir lansert nå.

For å ta det siste først så er det en stadig voksende erkjennelse av at den politiske liberalismen med tilhørende aggressiv kapitalisme er destruktiv for natur og mennesker. Vi står med andre ord ovenfor et økonomisk og økologisk sammenbrudd.

Og det er ingen hvem som helst som erkjenner dette. Det er vår tids fremste filosofer og økonomer. (Karl Ove Moene, Thomas Piketty, James Mead, John Rawls, Trygve Haavelmo m.fl.)

Et naturlig filosofisk spørsmål er; Hva er betingelsen for at et samfunn skal bli mest mulig rettferdig? Underforstått dersom vi ønsker at samfunnet skal fungere mest mulig rettferdig, hvilket jeg tar som en selvfølge.

Et slikt ønske krever at alle starter på den samme startstreken i livets løp, at alle i samfunnet har like sjanser for å skape seg det gode liv. Det betyr også at alle skal ha like muligheter for å delta i organisasjoner, i politisk virksomhet og i ferie- og fritidsaktiviteter. Og det er her økonomene kommer med sine advarsler.

Det er nemlig slik at Vestens privatkapitalisme resulterer i en enorm skjevfordeling av samfunnets verdiskaping. Kapital og formuer hoper seg opp hos noen få kapitaleiere og deres lakeier. Klasseforskjellene øker og gir dermed landets innbyggere ulike muligheter i livet sitt. Det igjen skaper sosiale spenninger og politisk uro som i verste fall kan føre til borgerkrig. Når noen få hundre kapitalister eier like mye som halve jordas befolkning, så er det en krigserklæring.

Våre fremste økonomer oppfordrer derfor politikerne til å føre en skattepolitikk som gir en rettferdig fordeling av samfunnets verdiskaping og samtidig sørge for en bærekraftig produksjon. Det vil si stikk motsatt av det som skjer her til lands.

Eierskapsdemokratiet skal erstatte den destruktive privatkapitalismen med forskjellige former for arbeiderstyrte bedrifter. Eierskap til produksjonsmidlene vil gi «den ansatte» tilbake råderetten over eget liv som produsent og konsument i en og samme person. Det er jo slik vi mennesker har levd og overlevd gjennom millioner av år. For det jo faktisk sånn at «den som har skoen på vet best hvor skoen trykker».

Samtidig gjør Eierskapsdemokratiet det mulig å velge et lederskap ut fra kunnskap og klokskap uavhengig av størrelsen på pengesekken.

Et aktuelt eksempel:

Vi vet at kapitalen hoper seg opp hos eierne av lakseoppdrettene. Og vi vet hvor skadelig oppdrettet er for både mennesker og natur.

Men ville et arbeidereid lakseoppdrett, et kooperativ, fortsette i samme sporet når Mattilsynet advarer deres barn og gravide kvinner om å spise produktet oppdrettslaks? Jeg vil garantere at produksjonen av laks ville da finne helt andre veier for å unngå konsentrasjon av tungmetaller og unngå ubotelig skade på havets økosystemer. Kort sagt Eierskapsdemokratiet gjør det mulig å skape et bærekraftig samfunn slik de fremste økonomer foreslår. Sosialisme kalles det også...

http://kjellshvamenerua.blogspot.com  

Unnskyld, behov for en oppdatering?

§ Den første utvandringen fra Norge fant sted i 1825 med ei lita seilskute som het «Restaurationen». Skuta la ut fra Stavanger med 52 kvekere ombord ledet av Cleng Peerson. Siden den gang har 800.000 mennesker, over halvparten av den norske befolkningen, flyktet fra Norge til USA og Canada. Mange unge menn vervet seg til den amerikanske hæren som sørget for å slå ned indianernes opprør mot plyndringen av landet sitt gjennom i alt 40 indianerkriger. Nordmenn flyktet fra sult og fattigdom, fra religiøs undertrykkelse og Kirkens makthegemoni.

§ Norge ble angrepet av Hitler-Tyskland 9. april 1940. I månedene som fulgte sørget Altabataljonen for Tysklands første militære nederlag i kampene på Gratangsfjellet, for så å gjenerobre Narvik. Administrasjonsrådet i Oslo besluttet imidlertid å gi Narvik tilbake til tyskerne 8. juni 1940. Først 60 år senere fikk soldatene ved Narvik-fronten medalje for innsatsen, det vil si 13 av 900 gjenlevende.

§ Det norske nazipartiet Nasjonal Samling ble stiftet av Vidkun Quisling i 1933. Under den tyske okkupasjonen sluttet tusenvis av nordmenn seg til NS som sammen med sin paramilitære avdeling, kalt Hirden, nådde et skremmende høyt medlemstall på nær 60.000. Quisling utropte seg selv som ministerpresident under kontroll av okkupasjonsmakten.

§ Det norske politiet arresterte og beslagla eiendelene til 770 jøder som ble sendt til Tyskland. Den største enkeltdeportasjonen fant sted 26. november 1942 med skipet «Donau». Da ble 532 jøder i alle aldre seilt ut fra Oslo med adresse tyske gasskamre for avliving.

§ Under andre verdenskrig 1940-1945 flyktet 60.000 mennesker fra Norge til Sverige, hvor de ble tatt godt vare på. Så godt at det ble opprettet flere «Norge i miniatyr», såkalte parallell samfunn. De fleste flyktet fra kampsoner og forfølgelse fra Nasjonal Samling, fra Hirden og Gestapo. Mange flyktninger kom seg videre til England, så ved krigens slutt var det 43.000 norske flyktninger i nabolandet.

§ Den 7. oktober 1944 gikk den Den røde arme til angrep på tyskerne langs hele fronten i nord. 25. oktober blir Kirkenes befridd etter harde kamper og til døden for 6084 russiske soldater. Tyskerne trakk seg tilbake med «den brente jords taktikk». Hele Finnmark ble brent ned, hus, naust, låver og husdyr. De som ikke klarte å gjemme seg bort i huler og gruveganger ble tvangsevakuert, men ikke uten motstand. «Geriljaen» på Sørøya holdt tyskerne lenge i sjakk med sine 80 kvinner og menn, deriblant tolv kvinnelige skarpskyttere.

§ Etter fredsdagen 8. mai 1945 ble nær 100.000 personer arrestert og anklaget for landssvik. 30 nordmenn ble dømt til døden, 25 av disse ble henrettet. De som fikk lengst fengselstraff slapp ut i 1956. Navnet «Quisling» er fortsatt synonymt med «Landsforræder».

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

En skjebnetid for Menneskeheten.

kids have the futureJeg kan vagt huske nyheten som kom med avisenes krigsoverskrifter; Helly Hansen flytter fabrikken til Portugal! Tenk å produsere norske regnfrakker i Portugal, det kjentes som et landsforræderi. Men flere skulle følge etter. Utflagging ble det kalt.

I dag heter det globalisering, også kjent som den moderne tids imperialisme. Den som hviler på tre betingelser:

  1. Produsere/investere i land der arbeidskraften er billigst.

  1. Selge i de land der omsetningen blir størst mulig.

  1. Ta ut profitten der hvor beskatningen er lavest.

Den globaliserte økonomien består av en rekke internasjonale avtaler som sørger for fri flyt av kapital og arbeidskraft. Det i seg sjøl er vel og bra, men. Men konkurransen mellom selskapene om markedsandeler og profitt har bare i løpet av noen få tiår ført til en omfattende rasering av kloden vår.

Økosystemer bryter sammen, regnskogene skrumper inn, tusenvis av arter dør ut. 30 prosent av planetens jordsmonn er allerede utarmet. På grunn av forsøpling og forsuring er livet i verdenshavene satt under et ekstra press. Aktiviteten til arten Mennesket har resultert i en så stor forvandling av jorda at den krever en ny geologisk tidsbetegnelse; Antropocen = Homo Sapiens tidsalder.

Homo Sapiens er forøvrig latin og blir oversatt med «Det kloke mennesket». Men det vi holder på med i dag er lite klokt. Som kjent er det ikke lurt å sage av den greina man sitter på. Når åtte enkeltpersoner i det rike Vesten eier like mye som halve jordas befolkning, da ber vi om trøbbel. Da ber vi om migrasjoner, terror og krig. Så hva må gjøres?

Kapital, ressurser og mennesker bør fortsatt kunne utveksles mellom verdens land. Det styrker vår identitet som tilhørende en global familie og fremmer fred og forsoning. Men globaliseringen kan ikke lenger drives med profitt som motiv. Det er ikke nødvendig å måtte skape et søkkrikt mindretall for å drysse smuler til det store flertall. Det betyr forbud mot den aggressive, liberalistiske kapitalismen.

I stedet må vi innføre eiendomsdemokrati med borgerlønn og styrke den internasjonale fagbevegelsen som en grunnleggende økologisk og økonomisk maktfaktor.

Privatkapitalistisk profitthunger kan ikke lenger få utnytte jordas naturressurser. Ressurser som vann, olje, gass, skog, mineraler etc må i stedet forvaltes og fordeles av overnasjonale organer som FN og IEA, der vitenskap og forskning leverer premissene. I dag er det mulig å gjøre det med matematisk rettferdighet takket være datamaskinen. Vi har nemlig tilstrekkelig kunnskap og teknologi for å gjøre Antropocen til den tidsalder da Homo Sapiens tok til vettet og gjorde de kloke valg.

Da er det opp til oss som borgere i et demokrati å kreve et politisk lederskap som har mot og evner til å føre en alternativ politisk kurs, en som er bærekraftig. Det innebærer at nåværende lederskap må vrakes som gammeldags og udugelig. Det bør førtidspensjoneres, enten det heter Jensen, Solberg eller Støre.

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

GRATULERER MED DAGEN!

Hvor langt har egentlig kampen for likestilling og likeverd kommet?

§ I følge ILO ender Norge på en 50. plass angående kjønnsbalansen blant ledere på alle nivåer i offentlig og privat sektor. Det er bak land som USA, Island, Australia, Sverige, Canada og Storbritannia.

§ Kjekt å vite: Det kristne dominerte Sørlandet og Vestlandet skorer lavest på likestillingsindikatorene, mens det sentrale Østlandet og Nord-Norge skorer høyest på disse indikatorene i følge SSB.

§ Det buddhistiske Thailand, med sin grunnleggende lov om forbud mot alle former for diskriminering på grunn av kjønn og/eller seksuell legning, er ranket som nummer tre i verden når det gjelder antallet kvinnelige toppledere: Fillippinene 47%, Russland 42% og Thailand 38%     (EU = 9%).

§ Påminnelse: Feminismen og Søstersolidariteten er en internasjonal bevegelse med fortsatt store utfordringer...

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Et knippe farlige terrorister:

Erna Solberg: Du er statsminister i et rikt land med et skyhøyt forbruk. Norges forbruk tilsvarer nå et økologisk fotavtrykk som krever to planeter. Allikevel fører du en politikk som skal ytterligere øke forbruket, øke BNP og gjøre de rike enda rikere. Du styrer vårt land med uvett og skaper framtidsangst i det norske folk. Det kalles strukturell terror!

Per Sandberg: Du er fiskeriminister i den norske regjering. Du vil femdoble antall lakseoppdrett og det til tross for at Mattilsynet advarer barn og gravide om å spise oppdrettslaksen. Lakseoppdrett utrydder stadig fler villaks stammer. Du øker importen av soya fra Brasil som kraftfôr til oppdrettsindustrien, og Brasil svarer med å utvide soyaplantasjene på bekostning av regnskogen. Men det gir du blaffen i. Du bedriver med andre ord en utstrakt faunakriminalitet som kvalifiserer deg til tittelen økoterrorist!

Sylvi Listhaug: Du er innvandrings- og integreringsminister i den norske regjeringa. Din politikk og retorikk stimulerer fremmedfrykt og nasjonalisme. Du skaper et bilde av det norske folk som kaldt og uvennlig, et folk som lukker døra for de som banker på med rop om hjelp. Du lanserer begrepet « Godhetens tyranni». Hvor simpel går det an å bli? Du skaper en type angst og usikkerhet som kan sammenlignes med det mange mennesker har flyktet fra, nettopp på grunn av terror. Som statsråd skaper du den samme utryggheten i ditt eget land.

Torbjørn Røe Isaksen: Du er statsråd i Kunnskapsdepartementet og leder av Høyres programkomite. Din politiske ideologi, inspirert av Ayn Rand og hennes objektivisme, resulterer i en skolepolitikk der elevene betraktes som objekter med størst mulig input. Gjennom tester, målinger og prøver skal de konkurrere om størst mulig output. Slik deler du ungene våre inn i vinnere og tapere. Slik skaper du grobunn for mobbing i skolen. Slik skaper du robotisert arbeidskraft til glede for kapitaleierne. Gjennom ditt prestasjons hysteri terroriserer du ungeflokken vår!

Carl Ivar Hagen: Du er en original som har avslørt seg sjøl som en av de mest kunnskapsløse og historieløse politikere i norsk historie. Men du har en fantastisk evne til å appellere til det mest simple, egoistiske og nedrigste hos mennesker. Du startet din politiske karriere med å henge ut alenemødre og folk i Nord Norge som snyltere. I dag har du avansert til å drive rasistisk propaganda mot de som har noe mer pigment i huden enn deg sjøl. Og det til tross for at du søker samme hudfarge ved å bo i det norske parallell samfunnet i Spania. Det som rommer rundt hundre tusen klimaflyktninger. Du er en høyrepopulistisk jihadist!

Jens Stoltenberg: Som generalsekretær i NATO oppfordrer du samtlige 28 medlemsland til å ruste opp, til å bruke mer penger på våpen enn på sivile formål, og det etter ordre fra USA. Du hyller USAs rakettskjold i Europa, du tillater USA å opprette rullerende militær base i Trøndelag, og du sender stadig flere krigsskip inn i Svartehavet på dørstokken til Russland. Slik skaper du utrygghet, ikke bare i den russiske befolkning, men også hos oss i Vesten. Du hisser til krig og tilfredsstiller terrorismens fremste mål; Skape frykt!

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Ikke helt det samme som hjemme...

Det er to haner som bor på hver sin side av denne lille landsbyen. Den nærmest meg er noe slitsom i blant. Og det skyldes løftebrudd.

Det står nemlig i turistbrosjyren at i det eksotiske Thailand vekker hanen deg klokka seks på morgenen. Det stemmer ikke. Den hanen her forstår ikke klokka og galer både natt og dag. Den andre hanen svarer som et fjernt ekko. Sånn holder de det gående. Årsaken er sannsynligvis at vi her har å gjøre med to homser som lengter til hverandre. Takket være buddhismen som tillater alle former for samliv, skal jeg gjøre et framstøt for å få flyttet den nærmeste hanen over på den andre siden. Det blir en vinn- vinn situasjon, slik jeg ser det...

Mopeden er en viktig del av thaienes livsstil med et imponerende bruksområde. Ja, det er et artisteri som meget godt kunne blitt en vellykket sirkusforestilling.

Mamma og pappa skal for eksempel en tur til byen med sine tre unger - på mopeden. Det går fint dersom den minste plasseres stående helt foran som en støtfanger. Eller mamma kommer alene med to unger bak, babyen på fanget og hvalpen i kurven foran.

Og kona er god å ha når man skal hjem med den tohjuls dragkjerra full av grønnsaker. Da må ho sitte bak på mopeden som et krokfeste med et godt grep rundt draget. Det går helt fint så lenge de holder seg på flat mark. Hjelm er forbudt, da kan man dø av heteslag...

Gjeteren bruker også mopeden sin som et moderne hjelpemiddel. I stedet for «kyrra, kyrra» bruker han hornet eller ruser motoren for å tvinge flokken dit han ønsker.

Han har forresten gitt meg en god ide. Dersom vi spleiser på mopeder til de norske sauebøndene, ville de da lettere komme seg ut i marka og gjete sauene sine så ikke ulven kommer og tar dem?

I et kristent land som Norge burde bøndene følge Bibelens formaning: «Som en hyrde skal han vokte sin hjord; i sin arm skal han samle lammene, og ved sin barm skal han bære dem; de får som har lam, skal han lede» (Esaias 40:11).

Sauer og gjetere hører sammen, bare så det er sagt...

Fuglekvitteret stilner samtidig med solnedgangen. I stedet våkner andre til liv. Sirissene er først ute. Når de har nådd et visst lydnivå kommer froskene inn for fullt med sine barytoner. Aftenens serenade går for full musikk, ispedd noen bjeff, kakling, hanegal og et raut i blant.

Når kvelden pakker mørket rundt oss, og Karlsvogna henger der oppe, opp-ned, da er det tid for det sosiale. Noen samles hos naboen som har TV for å følge med på en spennende såpeopera. Andre foretrekker et lite party med snadder som grilla froskelår, sommerfuglpupper, snegler og store gresshopper. Får noen lyst på en øl eller en dram ut på kvelden er det bare å stikke opp til den lille butikken og kjøpe seg ei Singha eller ei flaske Lau-kao.

Det er landsbyens eneste butikk, men til gjengjeld er den åpen hele døgnet.

Ho Li-Lai åpner alltid med et smil, uansett når. Så det...

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Det er vanskelig å fatte logikken.

Den nye presidenten i USA har sagt opp avtalen TPP (Trance-Pacific Partnership) som utgjør 40 prosent av verdensmarkedet. Men problemet med USAs økonomi er i følge presidenten sjøl manglende avsetning på landets produkter. USA er utkonkurrert på verdensmarkedet av blant annet Kina. Ville det ikke da være lurt å beholde en avtale som sikrer tilgang til et så stort marked for USAs egne produserte varer og tjenester?

Jeg skjønner heller ikke det der med muren mot Mexico. Vi vet jo at konkurransen om markedsandeler og profitt har tvunget lønnsnivået så lavt ned at kjøpekraften til den store middelklassen har stått på stedet hvil i over tretti år. Vi vet også at innvandrere er populær arbeidskraft, inkludert fra Mexico, siden de godtar lavere lønninger og er lite brysomme i forhold til fagforeninger, arbeidsmiljø og tariffer. Mangemilliardæren Donald Trump har jo sjøl blitt søkkrik takket være den billige arbeidskrafta. Hotellkjedene hans drives med 80 prosent innvandrere, lovlige som ulovlige.

Nå vil presidenten kaste ut millioner og hindre nye å komme inn. Han vil flagge hjem alle de bedriftene som er etablert i lavkostland for slik å skape flere arbeidsplasser i USA. Samtidig motarbeider han fagbevegelsen som slåss for økte lønninger og økt kjøpekraft. Hvor er logikken?

For å opprettholde kjøpekraften er de amerikanske husholdninger nå så gjeldstynget at tilstanden nærmer seg den som utløste finanskrisen i 2008. Ganske sikkert må president Trump gjøre det samme som den forrige; tigge kongressen om å få låne mer penger fra utlandet for å dekke bankenes underskudd.

Det foregår noe hjemme som også er vanskelig å fatte. Nei, jeg tenker ikke på den mørkeblå regjeringa med sin liberalistiske ideologi. Jeg forstår faktisk hvorfor den går over i historia som et trist tilbakeskritt.

Det er opposisjonen som jeg har problemer med, spesielt Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre. AP har snekret sammen en politikk som de skal gå til valg på og som kalles framtidsrettet. Og som vanlig er det «Arbeid til alle» som har høyest prioritet.

Men hvordan få arbeid til alle? Vi vet jo at rasjonalisering og robotisering gjør stadig flere jobber overflødige. Samtidig vet vi at den økte verdiskapningen tas ut som avkastning til eierne og ikke i form av redusert arbeidstid.

En framtidsrettet politikk vil være å innføre 6-timers arbeidsdag sammen med borgerlønn!

Vi vet også at noen områder av arbeidslivet vil få et skrikende behov for arbeidskraft i årene framover, særlig innen håndverk og pleie/omsorg. En framtidsrettet politikk vil være å åpne døra på vidt gap for de mange som banker på, i stedet for å lefle med et innvandringsfiendtlig Fr.P. Et sosialdemokratisk parti bør også vite hvem som er samfunnets uunnværlige og prioritere deretter. Er det eksempelvis lærere, sykepleiere og renovasjonsarbeidere, eller er det alle pengeflytterne, alle overbetalte direktører, lobbyister og alle milliardærene som har arvet sine formuer?

Når Jonas Gahr Støre kaller sin politikk for framtidsrettet og samtidig vil dreie partiet ytterligere mot høyre, ja da blir det rett og slett ufattelig!

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Bikkjene her er ikke som hunder flest...

... de er bare flest. For jeg har aldri sett så mange bikkjer som her i Thailand, særlig ute på landsbygda hvor vi bor. Det har vel noe med buddhismen å gjøre. Er du først født til verden så skal du få leve. Det er nesten så jeg ber om unnskyldning når jeg i min brutalitet tar livet av ei flue.

Ja, selvsagt har vi bikkje. Første dagen spaden ble satt i jorda kom naboens tispe og lovet oss en hvalp. «Sette spaden i jorda» er det rette uttrykket. For tomta vår ble gravd ut med hakke og spade. All betongen til bygging av hus og planering er blandet for hand, tre deler sand og en del sement, sammen med vann. Her bruker vi ikke hverken blandemaskin eller gravemaskin...

Sist jeg så en gravemaskin var i Bangkok. En stor, gul gravemaskin påskrevet feit, svart skrift «VOLVO - made in China»! Så nå vet også jeg hvordan det føles å være traumatisert...

Thai bikkjene er noen fantastiske vakthunder, det skal de ha. Det må ligge i genene deres for jeg har ikke sett noen form for dressur. Bikkjene her kan jo hverken sitte eller gå ved fot...

Men bikkja vår gjør noe merkelig. Den lukker kjeften over leggen min som et skyvelære, så vidt jeg kjenner tanngarden. Hvorfor gjør du det, spør jeg, tamai, tamai?                       Da logrer den med halen og ser på meg med sine mørkebrune øyne, like dype som Asias visdom...

Ved solnedgang er det tid for historier. Da forteller jeg bikkja om mine store hunder fra gamle dager i Nord-Norge. De kunne nesten alle slags kunststykker, skryter jeg, både aportere og gi labb. Jeg legger ut om alle turene våre i fjellheimen da de bar kløv om sommeren og dro pulken om vinteren. Om kvelden, trøtte og slitne, krøp vi sammen inn i teltet mens det ulte og blåste utenfor.

Vel, kanskje jeg dramatiserer en del, men bikkja elsker mine historier. Da går halen som en visp med små bjeff som vitner om en fantasirik innlevelse.

Hva bikkja vår heter?

Rismarkene er delt inn i parseller med smale jordvoller på kryss og tvers. Der er det fint å gå tur med bikkja.

En dag kom en flokk vannbøfler, fem stykker!, gående rett mot oss. Gjeteren, en tannløs ung mann, gliste bredt og tenkte at nå må utlendingen og bikkja hans ut i åkeren med krokodiller, slanger, padder og all slags kryp. Men da steg den lille bikkja mi fram og stilte seg opp rett foran den første bøffelen, og ga full hals. Tru det eller ei, men bøffelen vek unna og vasset ut i åkeren, de andre fulgte etter. Gjeteren stirret vantro på meg og bikkja mi.

Der og da ble sannsynligvis en vandrehistorie født; ... og så møtte jeg et fremmed menneske langt ute på risåkeren ridende på et stort beist med tenner som sylskarpe kniver. Sammen med bøflene mine måtte jeg rømme langt vekk ut på jordet....

Og navnet? Ja, det gir seg jo sjøl etter en så heroisk opptreden.

Bikkja vår heter Hero! Så klart...

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Pengemakta graver sin egen grav!

Med rikdom menes eiendom til penger, kapital og naturressurser som i vesentlig grad overskrider det som er gjennomsnittet i befolkningen. Og man trenger ikke være psykolog for å forstå at den rike vil bli rikere, og helst aller rikest.

Det er også forståelig at den rike vil opprettholde de forhold som gjør det mulig å bli rik, hvilket betinger et samfunn som tillater store økonomiske forskjeller i befolkningen.

En slikt samfunn er underlagt en politisk ideologi som kalles Liberalisme. Selve begrepet stammer fra det franske Liberté som betyr frihet og har derfor en positiv klang. Liberalismen vokste fram under industrialiseringen i Europa. Den gangen jordas ressurser syntes uutømmelige, og den stadig voksende arbeiderklasse var uten politisk makt. Den gangen europeerne plyndret sine kolonier for naturressurser over hele verden. Kampen om rikdom og makt utviklet en grådighetskultur som førte Liberalismen over i en Laissez-faire kapitalisme, en «La det skure og gå kapitalisme» uten samfunnsmessige reguleringer.

Det er to norske politiske partier som er grunnlagt på Liberalismens ideologi, Høyre og Fremskrittspartiet. Begge partier danner nå Norges regjering med sin liberalistiske politikk: - gi stadig mer skattelette til de rikeste - bekjempe fagbevegelsen - bagatellisere ressurs- og miljøkriser - privatisering av landets infrastruktur- kontinuerlig stimulere økende forbruk - viser til USA som sitt store forbilde.

Akkurat det siste avslører en fanatisk tro på Liberalismens ideologi tilnærmet lik en fundamentalistisk religion, både blind og døv for virkelighetens realiteter.

Det er nemlig USA, Liberalismens flaggskip, som i dag kan dokumentere resultatet av en mangeårig liberalistisk politikk: - en gigantisk ansamling av kapital på noen få personer - 20 prosent lever under fattigdomsgrensen - kjøpekraften har stagnert - 75 prosent av økonomien er basert på forbruk - høyt forbruk krever mye gjeld, nå oppe i 18,5 billioner dollar - kun 7 prosent er fagorganiserte.

Det er således ingen tilfeldighet at seks av de åtte personer som eier like mye som halve jordas befolkning er bosatt i USA.

Allikevel har USA status som supermakt takket være sin enorme krigsmaskin med soldater og baser over hele verden.

Det er nå flere mobiltelefoner enn mennesker i verden. Selv den aller fattigste milliarden som lever på under 1,25 dollar om dagen kan studere rikdommen til oss i Vesten, takket være Internet, og det med undring og sinne.

En slik enorm kløft mellom rik og fattig skaper selvsagt globale spenninger i form av opprør, terror og migrasjoner, og er en pågående trussel mot Vestens pengemakt.

Liberalismen er umoralsk i sitt innerste vesen. Liberalismen er kriminell i sin iver etter å forfordele planetens rikdommer med stadig mer til de som har mest fra før, og det på bekostning av kommende generasjoner.

Men Liberalismen appellerer fortsatt til menneskets egoisme og grådighet, samtidig som den graver sin egen grav.

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Fra Patriotisme til Nasjonalisme.

Er du fan/tilhenger av et popband, et fotballag, en skiløper? Da er du patriot. Da kjennes det godt å heie sammen med alle de andre. Da kjenner du flokkens styrke, det patriotiske fellesskap.

Enda sterkere blir det når selve landet ditt er i konkurranse med andre land, være seg på ski, i fotball eller håndball. «En hel nasjon jubler over håndballjentenes gull» heter det i medias krigsoverskrifter. Vi gleder oss med dem, og sørger med dem når det ikke går vår vei.

Patriotisme skaper engasjement og inspirasjon og virker rekrutterende.

Som flokkdyr er det viktig å kjenne tilhørighet og å få aksept på den du er.

Desto mer grusomt er det å bli stengt ute fra flokken, slik mobbing fungerer.

Å være fan er altså bra, men. Men dersom vi tar i bruk hele uttrykket, fan-atiker, varsler det mer alvor.

Fanatikeren dyrker helt ukritisk sine egne illusjoner og er ganske så blind for andre menneskers særegenhet. Fanatikeren er som sådan en ekstremist og nasjonalismens grunnlegger.

Det er mye snakk om Norge og norske verdier for tiden. De som har tent debatten er mennesker på flukt som banker på vår dør. De er relativt få og utgjør ingen trussel mot vårt land.

De religiøse fundamentalister som i antall utgjør promillenes promille er heller ingen trussel. Men siden de blir tildelt mikrofonstativer i alle media, og «dyrket fram» av ekstreme høyrepopulister, blir ei fjær fort til fem høns.

De nasjonalistiske høyrepopulister som dyrker disse rabiate muslimer bidrar til å fremme terrorismens første mål; å skape frykt!

Når nasjonalistene blir avkrevd eksempler på hvilke grunnleggende norske verdier som er truet, blir de svar skyldig. Det er ikke så rart for Norge er et land som er formet av store emigrasjoner og immigrasjoner, med de skikker og holdninger som følger i kjølvannet.

I dag er nasjonalstatens suverenitet i stadig endring. Bare det faktum at graden av vår sjølberging er nå under 40 prosent, betyr at vi er helt avhengig av andre menneskers arbeid og kjøpekraft rundt om i hele verden.

Land og mennesker knyttes stadig nærmere sammen gjennom handel og internasjonale avtaler. Avtaler som riktignok bør settes under et kritisk søkelys, særlig i vår tid. Vi trenger ikke flere politiske bindinger som skal stimulere til ytterligere økonomisk vekst med enda mer til de som har mest fra før.

Historia kan fortelle hva som skjer når nasjonalismen tar overhånd. Begreper som Übermensch, Lebensraum, Das endliche Løsung, Holocaust etc, lever fortsatt i vår bevissthet. Ja, det er viktig å minne om at Nazismen kom til makta gjennom frie demokratiske valg, og det ved å peke ut en gruppe mennesker som samfunnets fiender, jødene. La oss ikke gjenta tragedien ved å gjøre flyktninger og asylsøkere til våre fiender, uansett hvor de kommer fra og uansett religion! La George Orwell trekke konklusjonen: «Nasjonalismen er den verste fiende av fred».

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

En Elite til besvær.

Vi lever jo i ei fantastisk tid dersom man liker å følge med på hva som skjer, hjemme og ute. Informasjon og kommunikasjon har et enormt spenn takket være moderne teknologi. Noe av det kan vi flire til mens annet setter frokostkaffen i halsen, for ikke å snakke om alt som skaper bekymring...

«Eliten» har blitt et vanlig ord i det offentlige ordskifte. Begrepet omfatter verdens ledere av land og organisasjoner. De fleste er perifere, mens andre dukker opp hver dag. Donald Trump «over there» for eksempel, er en gjenganger i nyhetsbildet og sørger for at «the show must go on».

Russlands Putin er også et yndet media objekt, særlig når han blir irritert. Og det blir han når USA og NATO øver på militær intervensjon langs grensa til landet sitt. USA utplasserer stadig flere soldater og militært utstyr, inkludert raketter og atombomber, med adresse Russland. Natosjefen, Jens Stoltenberg, har ikke annet valg enn å etterplapre USA. Han sitter jo som kjent i brystlomma på krigsmaskinen.

Slik kommuniserer vår Elite, med sabelrasling på randen av krig!

NATOs opprustning er motivert i Russlands tilbakeføring av Krim-halvøya som et svært viktig område for landets forsvar, og det i tråd med folkeavstemningen i 2014. Det handler nemlig om å ta tilbake, noe som Natosjefen og vestlige media ikke nevner med et ord. Det var i 1954 at Sovjet-leder, Nikita Khrusjtsjov, overførte råderetten over ferieparadiset i Svartehavet fra Russland til Ukraina. Og det som takk for den heroiske innsatsen til Ukraina under andre verdenskrig. Da tilhørte Russland og Ukraina samme land, Sovjetunionen, som kjempet mot Hitlers Nazi-Tyskland.

Det skaper en del forvirring når Eliten påstår at de representerer "folk flest". Ta for eksempel Sylvi Listhaug, hun som er minister for integrering. Hun vil at flyktninger skal gå på kurs og lære seg norske verdier og norsk folkeskikk. Det er jo vel og bra. Men ministeren sjøl bedriver jo en ekskluderende retorikk som fører til segregering i stedet for integrering. Og det gjør hun som eliteperson i den norske regjering.

Mange med meg håpet i det lengste at hun bare ville demonstrere en sjelden form for svart humor. Men nei, ministeren mener alvor.

Når den mørkeblå Eliten med statsministeren i spissen blir avkrevd eksempler på norske verdier, blir de svar skyldig. De grunnleggende norske verdier er nemlig kjempet fram av den politisk/faglige venstresiden i Norge, og det med partiet Høyre som en klamp om foten. Det er verdier som demokrati, som likestilling mellom kjønn, som ytringsfrihet, religionsfrihet og organisasjonsfrihet.

Det er verdier vi skal hegne om!

Så får vi finne oss i at skikker og holdninger er i kontinuerlig endring der julebukken er byttet ut med halloween, kjøttkaker i brun saus erstattes med kebab fra Midt Østen, pizza fra Italia, taco fra Mexico og hamburger fra USA.

Å ja, regjeringseliten burde absolutt gå på kurs og lære om «Godhetstyrraniet» og andre flotte norske verdier. Der får de også kjennskap til norsk folkeskikk, det vil si folkeskikken til «folk flest».

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Back to basics?

La meg si det med fysiker, matematiker og kosmolog Stephen Hawking:         Menneskeheten er nå inne i en kritisk fase med de enorme økonomiske forskjeller i verden. Vi står overfor skjebnesvangre utfordringer i forhold til miljø, klima, matvareproduksjon, overbefolkning, artsutryddelse, epidemier, forsuring av verdenshavene...

Det har vært mange dommedagsprofetier opp gjennom historia basert på forskjellige tegn og tolkninger av ulike slag. Men i vår tid tar vi rede på de harde fakta med høyteknologisk utstyr. I tillegg utfører vi beregninger og prognoser takket være en enorm hjernekraft, datamaskinen.

Allikevel beveger vi oss hjelpeløst mot et kalkulert økologisk sammenbrudd.

Hvorfor?

For å finne svaret er det nødvendig med en sjølransakelse av oss sjøl, gjerne en psykoanalyse, for å finne ut hvordan vi er skrudd sammen, egentlig. Hva ligger i genene våre? Hvordan har vi forholdt oss til naturen opp gjennom evolusjonen? Hvordan har vi utviklet forholdet til hverandre?

For å ta det siste først så er det viktig å slå fast at vi er et flokkdyr. Det er som et individ i flokken at våre holdninger og følelser er formet gjennom millioner av år.

Siden flokken bæres oppe som en sum av de enkelte individers bidrag, vil det naturlig utvikles en adferd som går ut på å ta vare på hverandre. Det krever empati og en rettferdig fordeling av flokkens ressurser. Vi måtte rett og slett være snille mot hverandre for å overleve. Slik dannes det sosiale menneske.

Men i dag lever mennesket i så store flokker at det personlige ansvaret for hverandre er pulverisert og erstattet med institusjoner. Og institusjonene holdes oppe gjennom pengebidrag, budsjetter. Vårt sosiale ansvar er således blitt fremmedgjort i form av den skatten vi er pålagt å betale. Da er det lett å bli blind for det enkelte menneskes livssituasjon, og empatien forringes tilsvarende.

Som Homo Sapiens, det tenkende menneske, har vi vandret rundt på en planet med en natur som syntes uendelig rik, en natur vi bare kunne øse av.

Sånn er det ikke lenger. I dag består vi av mange store flokker som til sammen teller over sju milliarder. Vi har forlengst passert smertegrensen for naturens reproduksjon.

Det er vitenskapelig konsensus om at vi mennesker har i dag en aktivitet som tilsvarer et økologisk fotavtrykk på 1,7. Sagt på en annen måte, vårt ressursbruk krever 1,7 planeter.

Logisk sett er svaret på vår kritiske situasjon å gå tilbake til utgangspunktet, til den flokktilværelsen vi er skapt for. Det betyr i så fall å organisere samfunnet i små demokratisk styrte enheter slik at vi igjen kan bli produsent og forbruker i en og samme person. Først da kan vi ta beslutninger som er forankret i reelle behov, og samtidig erfare det virkelige forholdet mellom produksjon og ressurser, mellom forbruk og miljø. Det betyr å ta tilbake makta over egen tilværelse.                                                                           Men foreløpig går vi stikk motsatt vei. Det kalles sentralisering.

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Et guddommelig kjønnsskifte...

Det hele startet med Gud som beskrevet i det gamle testamente, Jahve. En nådeløs tyrann som delte ut unge jomfruer som gaver til presteskapet, som torturerte og drepte for fote på den mest bestialske måte. Jahve skapte kvinnen som mannens eiendom sammen med hans husdyr og slaver.

Jahve sto som modell da Islams Allah ble designet av profeten Mohammed seks hundre år e.Kr., og begge er kvalifisert som æresmedlem i dagens IS. Til tross for at Jesus prøvde å humanisere sin Far i himmelen, lever fortsatt Jahves kvinner som mindreverdige individer i hodene på de fleste menn. Slik dannes våre kollektive forestillingsverdener være seg som kristen eller som muslim - i større eller mindre grad.

Men hvordan ville våre forestillinger og holdninger vært i dag dersom erkeengelen Gabriel hadde befalt «jomfru Maria» om å føde ei guddommelig datter? Og datteren Maria, oppkalt etter sin mor, skulle i en alder av tretti år forkynne det glade budskap; vår Gud er ikke en mann, men ei kvinne. Ei Gud Moder.

Trosbekjennelsen lyder slik: «Jeg tror på Moderen, Datteren og Den hellige ånd».

Det er relevant å spørre; ville en Gud Moder, som gjennom den kjødelige «jomfru Maria», fødte, vasket og ammet sin kjære datter, velge henne ut til å dø, spikret opp på et trekors og kalle det et kjærlighetens symbol? 

Ville Mor i himmelen velsigne sin menighet, «Den store hvite flokk», når den drepte og lemlestet hverandre? Kall det korstog, kolonialisering, religionskriger, heksebrenning, Inkvisisjon, Holocaust, eller gud vet hva...?

Eller må det være en Gud Fader i himmelen for å kunne kommandere unge menn til å ligge i skyttergravene og ta livet av hverandre, med parolen «God with us» på den ene side og «Gott mit uns» på den andre?

Kjære muslimske mann. Du som lever i ei tid med opprør mot både Koranen og presteskapet. Du som må velge «Den arabiske våren» eller Talibans sharialover. Du som har en forestillingsverden gitt av Allah og hans profet gjennom Koranen.

Du burde også unne deg en guddommelig kjønnsoperasjon. La den nådeløse mannsguden Allah bli byttet ut med ei kjærlig og empatisk Gudinne. Og profeten heter ikke lenger Mohammed, men profetinnen Fatima. Ville du da fortsatt betrakte kvinnen som din personlige eiendom? Eller ville kvinnen fremstå som et selvstendig individ like verdig som deg sjøl? Først da kan hun berike ditt liv på en måte som langt overgår Allahs løfte om førti jomfruer i himmelen...

Men vi her i Vesten er ikke kommet lenger enn at vi kan samarbeide om likeverd og likestilling. Som du vet ynder USA å kalle seg «Gods own country». Under valgkampen på president var det to kandidater, ei kvinne og en mann. Mannen, Donald Trump, kalte sin motpart for stygg og kriminell og synes det er greit å grafse på kvinners underliv. Han ble valgt til verdens høyeste politiske embete. Spørsmål; tror du Hillary Clinton hadde blitt valgt dersom hun hadde oppført seg på tilsvarende sjikanøse måte - mot menn?

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Godt Nytt År?

Norges utslipp av klimagasser er nå oppe i 54 millioner tonn i året og blir angitt som karbondioksid ekvivalenter. Det vil si klimagasser som metan, lystgass o.a. sin innvirkning på drivhuseffekten blir omregnet tilsvarende karbondioksid, de blir ekvivalente med CO2.

Norges utslipp utgjør to promille av det totale utslippet i verden. Kina og USA er som kjent de største bidragsyterne i så måte.

Så hvorfor skal vi her på berget i det hele tatt bry oss om klimagasser og global oppvarming, vårt bidrag er jo som en dråpe i havet?

Dersom vi legger til grunn Norges utslipp per innbygger, blir problemstillingen straks mer utfordrende. Da blir 10,4 tonn per innbygger et vesentlig bidrag til endringer i klimaet, og vi klatrer høyt på statistikken. Vi klatrer nesten til topps når vi legger til grunn vår rikdom, salg av olje og gass til andre land. Det er en ting.

En annen og svært alvorlig ting er vårt forhold til verden forøvrig. Klimaendringene er globale og som sådan en felles utfordring for hele menneskeheten. Det er den erkjennelsen som fikk 196 land i Paris til å skrive under en erklæring om å bekjempe utslippene av klimagasser for å begrense skadene av en global temperaturøkning. Den erklæringen er skrevet under av Norge og ratifisert i juni. Det betyr at Norge forplikter seg til å redusere sine utslipp med 40 prosent innen 2030, 20 millioner tonn, tilsvarende 1,5 millioner tonn karbondioksid hvert år. Men regjeringa har ikke engang en plan for hvordan vi skal påta oss ansvaret for «Det grønne skifte».

Det er jo forståelig når lederen for regjeringspartiet FrP og finansminister, Siv Jensen, røper sin trosbekjennelse; - jeg tror ikke klimaendringene skyldes menneskelig aktivitet! FrP sin stortingsgruppe følger opp med krav om å programfeste: - FrP mener at klimaendringer skyldes naturlige variasjoner og tar avstand fra påstanden om at klimaendringer skyldes menneskers marginale utslipp av klimagasser.

I sin uvitenhet påstår FrP at FNs klimapanel tar feil som om IPCC driver egen forskning. Klimapanelets oppgave er å sammenfatte forskningsrapportene fra tusenvis av instanser verden over og å publisere disse. Det er kunnskap innhentet gjennom flere tiår, være seg med satellitter, med skip, med ballonger, gjennom analyser av is, pollen, sedimenter, radioaktivitet etc. Det er vår tids mest intensive vitenskap.

Selvsagt har klimaet variert på planeten i løpet av dens levetid av ulike årsaker.

Fremskrittspartiets nestor, Carl I. Hagen, bruker det som premiss for sin logiske sans: - for tusen år siden bodde vikinger på Grønland. Da var det like varmt som i dag til tross for at vikingene ikke hadde biler. Ergo er utslippene fra dagens veitrafikk ingen trussel mot klimaet...

Det må understrekes at vi her snakker om landets politiske ledelse, ikke om en gjeng stand-up komikere.

Vi snakker om en regjering som tar politiske valg på vegne av deg og meg og vår framtid, og det med kunnskaper, holdninger og moral som er gått ut på dato, forlengst! Derfor tror jeg ikke på et godt nytt år.

http://kjellshvamenerua.blogspot.no

God Jul - og gratulere med dagen...

Siste «Black Friday» satte ny rekord i shopping med over to milliarder kroner i løpet av en dag. Handelstanden holdt riktignok åpent til klokka tolv om natta, rett skal være rett. Men det blir allikevel småpenger dersom vi skal klare å sette ny pærs på julehandelen. Da må vi opp i 58 milliarder kroner, nesten to hele bistandsbudsjetter! Det blir spennende, men som kjent er det typisk norsk å være god. Vi får vel vite svaret i løpet av tredjedags jul, da handelstanden er ferdig med kasseopptellingen.

Kjøpesenteret er fullt på lille julaften, og for mange er det siste sjanse for å krysse ut gavelista. Og det merkes, kundene er stressa og knuffer irritert borti hverandre i køen foran kassa. Kassene plinger ikke like mye som i gamle dager. Nå betaler jo de fleste med plastikk, gjerne på krita.     SSB melder at det norske folk er nå så gjeldstynget at ei ny finanskrise er under oppseiling; 3000 milliarder kroner, i snitt 600.000 på hver av oss.

Jeg skal bare finne en liten ting til kona, men kjenner allerede på nederlaget.                                 Det er jo så mye her jeg ikke skjønner. Ikke er jeg så veldig stiv i inglishen heller.

Sirius Healthcare for taking care your body and treating your skin, 70% OFF, tilbyr Tweens Resurrection, Recovery and Re-Energizer. Det er visst på flaske til 199,-. Dessuten kan jeg ta tre og betale for to. Hadde jeg bare skjønt hva det skal brukes til. Det er vel tryggest å handle juledrammen på polet, tenker jeg. Og der skal jeg sannelig spørre om de også har tilbud på «ta tre for to»...

Jeg er vel rett og slett for dum. Jeg misunner alle de som har gavefantasien i orden, alle de som går rundt på kjøpesenteret og shopper med et smil, alle de som går ut med favnen full av gaver og tomme kredittkort. Personlig utvikler jeg alvorlige mindreverdskomplekser. Psykologen min har stilt diagnosen uhelbredelig, ho mener jeg mangler et gen, selve shoppinggenet. Så da så...

Jeg svetter og ser etter en bar i nærheten for å sette meg ned med «en skærp en», bare for å roe nervene. Men nei, noe slikt finnes ikke i norske kjøpesentra.                                                          Her må man være edruelig og konsentrert for riktig å nyte alt glitter og stas med alle nissene som smilende vinker deg inn i butikken. «dei-li er jo-o-ren» toner ut over den store kjøpehøytiden, men jeg klarer ikke å synge med. Krigsbildene inne i hodet mitt sørger for klumpen i halsen. Irritert blir jeg også.

Jeg lar min irritasjon gå ut over soldaten fra Frelsesarméen. Arméen som stenger ute homofile og lesbiske. Jeg viser han tikroningen min og utbryter; - du får ikke mer av meg for jeg er homse, jeg er homo! Mannen blir stram i maska og angsten i blikket forteller at budskapet har nådd inn. Jeg strener ut like tomhendt som jeg kom inn og rett bort til tiggerkona fra Moldova. Ho som sørger for å holde fire barnebarn på skole. Jeg kjøper et par tykke håndstrikka tøfler og får et varmt smil til takk. Gaven til kona er i boks.

All denne kommærsen maner fram et bilde i mitt hode. Et bilde av en fyk forbanna Jesus som kaster kremmere og salgsboder på dør, ut av templet.                                                                                 Det er jo hans bursdag vi skal feire og ikke handelstanden sin. Har vi glemt det? Han er jo 2016 år gammel! Gratulere med dagen skal jeg si, du er en tøffing, det du gjorde i templet er helt rått æsså. Akkurat det skal jeg si. Så det...

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Ytringsfrihet, på godt og ondt...

Norges grunnlov §100 skal sikre at borgere i dette landet får ytre seg fritt, direkte eller gjennom ulike media. Begrunnelsen er at ytringsfriheten skal verne om samfunnets sannhetssøking, om individets frie meningsdannelse og om demokratiet.

Og det er jo godt.

Men for å begrense det onde er også ytringsfriheten innsnevret og forbudt på visse områder som rasisme, pornografi, æreskrenkelse og bevisst villedning.

Misbruk av ytringsfriheten skjer daglig, ikke minst på Internett med alle sine sosiale medier. Der kan vi slenge ut det meste uten å bli stilt til ansvar, og uten å få en ørefik siden vi ikke står i samme rom.

Et horribelt eksempel er jo han på Facebook som fikk mange «likes» for sin ytring angående den 14 år gamle Jacob Abdullah Hassan som ble drept av en kristen norsk 15 åring;

- han var jo bare en fremtidig terrorist!

Isolert sett er ikke ytreren noe problem, han kan vi leve med som en slags bygdeoriginal. Det er antall «likes» som er skremmende. Mange nordmenn mener altså det er greit å ta livet av en 14 åring fordi han har mørkere hud og tilhører en annen religion!

Apropos religion, det er heller ikke greit å ta livet av 12 medlemmer i redaksjonen til satiremagasinet Charlie Hebdo i Paris på grunn av sine Mohammed tegninger. Selv om disse tegningene kan sorteres under kategorien Blasfemi får det være en grense for hva slags straff bespotteren skal få.

Men det er lov å stille spørsmål med vitsen. Er det så nødvendig å demonstrere ytringsfrihet på bekostning av andres helligdommer og trosoppfatninger?

Her hjemme har jo akkurat det vært forbudt helt siden 1902 gjennom §142 i grunnloven, Blasfemiparagrafen. Men i fjor ble hele loven fjernet for godt, så nå kan vi banne i kjerka uten å bli straffet med bøter eller fengsel inntil 6 måneder...

Det heter seg også at ytringsfriheten ikke må krenke retten til privatliv, ære og retten til eget selvbilde, men personer i maktposisjoner nyter et svakere vern på dette punktet enn andre.

Det siste frister til å bytte ut sakligheten med merkelapper. Dersom du klistrer ord som dum, tulling, idiot o.l. på en person så bør de jo helst følges opp med en begrunnelse.

Denne bloggen gjorde faktisk det med Fremskrittspartiets nestleder og fiskeriminister Per Sandberg. Han endte opp med tittelen «Herr statsråd Per Pappskalle Sandberg».

Her kommer enda en, og det er ei dame. Ei dame som vekker oppsikt langt ut over landets grenser med sin kyniske politikk og med en ordbruk som sårer mennesker langt inn i hjerterota. Ho tilhører også det bakstreverske Fremskrittspartiet. Hvem?

Riktig, jeg tenker på vår Innvandrings- og integreringsminister. Heretter blir hun titulert med «Fru statsråd Sylvi Skrulla Listhaug».

Herregud, så godt det er å ytre seg i frihet...:)

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Biologisk drivstoff er mat!

Bilismen med fossilt brensel som drivstoff utgjør en alvorlig trussel mot klimaet.

I Norge bidrar transportsektoren med nesten en tredel av Norges utslipp som nå er oppe i 54 millioner tonn karbondioksid, CO2, i året.

For å redusere forbruket av bensin og diesel blir det tilsett drivstoff som er utvunnet fra planter, bioenergi. I dag er tilsetningen på 5,5 prosent. Venstres målsetting er 20 prosent innen 2020. Arbeiderpartiet krever 40 prosent innen 2030. Men vet de egentlig hva som er konsekvensen?

De best egnede planter for produksjon av biodrivstoff er matplantene mais, sukkerrør og raps. Til selve dyrkingen går det med mye energi til rydding av nytt land og til gjødsling, noe som også medfører utslipp av CO2. Siden vi ikke kan putte plantene rett på tanken må disse raffineres til etanol med ytterligere bruk av energi.

Kanskje spinninga går opp i vinninga?

Biodrivstoff er ment å være karbonnøytralt takket være fotosyntesen. Som kjent tar plantene opp CO2 fra atmosfæren og binder karbonet som glukose og cellulose. Når planten/etanolen forbrenner vil karbonet binde seg til oksygenet i lufta. Vi får igjen dannet karbondioksid som går ut i atmosfæren. Plantene tar da dette opp på nytt, og vi får et kretsløp med opptak og avgivelse av klimagassen karbondioksid.

Biodrivstoffet skal således være karbonnøytralt og erstatte en brøkdel av det fossile.

Det er vel bra?

Ja, isolert sett er det bra. Men det har jo noen konsekvenser både i forhold til natur og mennesker.

Når biodrivstoff blir en etterspurt vare på markedet svares det med en tilsvarende økning i planteproduksjonen. Dette krever igjen økte arealer som må dyrkes opp, ofte på bekostning av verdifull regnskog som brennes ned.

Eksempelvis er oljepalmeplantasjene ikke lenger en trussel mot regnskogene i Sørøst Asia, de har forlengst resultert i en omfattende økologisk katastrofe!

Men her hjemme med et kaldere klima må vi ty til skogen. Det blir litt verre siden omsetningen av karbondioksid til et grantre tar 70 til 100 år før treet når en karbonbalanse. Arbeiderpartiets krav om 40 prosent biodrivstoff i 2030 vil kreve hogst av 11 millioner kubikkmeter mer enn vi i dag har tilvekst!

Det betyr en fullstendig utradering av norske skoger. Det faktum bekymrer imidlertid ikke skogeierne som presser på for å få en fortgang i snauhogsten, for her er det store penger å tjene...

Og for oss, mennesker?

Tja, det er vel ikke mer å si om det enn at disse biodrivstoff plantene er ernæringsrike matplanter. Ikke rart millioner av underernærte, sultne mennesker undrer seg over de rikes forvaltning av jordas spiskammer. De som kjører rundt med mat på tanken for å ta vare på planeten...

Fra et moralsk ståsted må en slik superegoistisk adferd kalles kriminell!

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Les mer i arkivet » Juni 2017 » Mai 2017 » April 2017
Kjell Lindberg

Kjell Lindberg

69, Sandefjord

Jeg er alminnelig interessert i samfunn og politikk med særlig oppmerksomhet til natur, økologi og klima, ellers skriver jeg om det som faller meg inn med forhåpentligvis litt til ettertanke...

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits