hits

Mitt siste brev til Gud...

Kjære Gud,

til tross for at jeg skriver brev til deg som om du er en personlig Gud og som tilogmed behersker norsk bokmål, tror jeg ikke på deg. Det er paradokset, og vær glad for det...

Heldigvis går det i riktig retning i den forstand at stadig flere sier farvel til deg som en personlig, allmektig og dømmende Gud. Det er langt flere som nå melder seg ut av kjerka enn de som automatisk blir tvangsinnmeldt under dåpen, bare noen måneder gamle...

Katolikkene har begynt å bruke prevensjon. Paven advarer mot å mobbe eller ta livet av homofile. Færre jøder står og slår panna mot klagemuren i Jerusalem. Men mange muslimer sliter fortsatt med deg som sin Allah med de barbariske sharialover. Siden Islam er 600 år yngre enn kristendommen har nok muslimene ennå en lang vei å gå før de får vippet deg av tronen og gjort deg mer human, men vi får håpe at det ikke tar like lang tid som for de kristne...

Det er imidlertid ett land som går motsatt vei, historias største krigsmaskin, USA. Der svarer halvparten at de tror på hvert eneste ord i Bibelen. De er såkalte kreasjonister som er overbevist om at du har skapt og skaper alt mellom himmel og jord.

Det er landet som har den største forskjellen mellom fattig og rik, hvor 40 millioner lever på statlige matkuponger. Det er der hver fjerde kvinne blir voldtatt på høyskoler og universiteter, i følge de kvinner som våger å anmelde voldtekten. De fleste gjør ikke det siden de blir mobbet og stigmatisert «som sin egen skyld».

USA har gitt seg sjøl tittelen «Gods own country». I Guds eget land blir et menneske skutt og drept hvert førtiende minutt. Det er der unger blir massakrert på skoler og i barnehager.

Tar du på deg skylden?

USA fremstiller seg sjøl som verdens fremste kulturnasjon. En kultur som mer enn gjerne påtvinges andre land rundt omkring i hele verden med hjelp av coca cola, bomber og granater. Dette gudselskende landet har tatt livet av mellom 20 og 30 millioner mennesker i løpet av sine 37 kriger verden over, bare etter 1945.

Kjære Gud, forstår du alvoret?

Hadde du vært en kjærlig, allmektig Gud så hadde du garantert stoppet galskapen og ristet vett i folk, enten de kaller seg kristne eller muslimer!

Jeg har konfrontert deg med Big Bang og dannelsen av kosmos. Jeg erkjenner at jeg består av de samme stoffer som finnes i hele universet, kall det gjerne stjernestøv, og underlagt de samme naturlover. Jeg vet at mitt synlige univers utgjør under fem prosent av hele kosmos. Jeg erkjenner en vekselvirkning mellom energi og masse, mellom kropp og sjel, mellom legeme og sinn. Akkurat det kan vekke tanken på en type bevissthet som gjennomsyrer hele kosmos.

Som menneske plages jeg av en religiøs tilbøyelighet som frister meg til å takke noen, takke for livet mitt på denne storslåtte planeten. Jeg finner ikke noen annen utvei, jeg får takke deg...:)

Ha det bra, hilsen Kjell.

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

KrF imponerer med dobbel tungetale, med ei rød og ei blå!

Kristelig Folkeparti vil inn i Solberg regjeringa for å skape et varmere samfunn med abortloven og sorteringssamfunnet som fanesaker. Det dreier seg om abortlovens § 2C som KrF vil fjerne. Maktsyke Solberg har åpnet for å endre loven slik at regjeringa kan utvides med KrF, og dermed sikre parlamentarisk flertall.

Mye tyder på at KrF er mer bekymret for det ufødte liv enn for det fødte, skal vi tolke avstemningene i Stortinget. Når det gjelder sortering av mennesker har KrF fulgt regjeringas skatte- og avgiftspolitikk som deler fattig og rik med en kløft som bare blir større for hvert år. I likhet med regjeringa støtter også KrF sorteringsmodellen til USA, den som skiller mellom «de gode» og «de onde», og det i tråd med Bibelens ord (1.Joh.5:19).

«De onde» befinner seg særlig i Midt-Østen, i land som Afghanistan, Irak og Syria. Der er de så onde at KrF velsignet USAs totale krigføring, massedrap på sivilbefolkningen med byer lagt i ruiner, som eksempelvis Mosul og Raqqa. KrF velsignet også parteringa av Jugoslavia og teppebombinga av Serbia.

Da Statsminister Jens Stoltenberg fikk ordre fra den som står over Gud, nemlig USA, ble seks F-16 kampfly sendt til Libya. Daværende nestleder i Kristelig Folkeparti, Dagrun Eriksen, begrunnet det slik: «Den arabiske verden trenger nå en reformasjon der man ikke bare skifter ut tyranni med folkestyre, men der man også skifter ut vilkårlig maktmisbruk med respekt for menneskerettigheter, skifter ut kvinneundertrykkelse med likeverd og likestilling, skifter ut fordommer med utdanning, skifter ut korrupsjon med en rettsstat».

Utskiftingen ble foretatt med nær 600 norske bomber som pilotene slapp etter egne vurderinger! Vi vet ikke hvor mange tusen som ble drept, men vi vet at de drepte var det fødte liv, det var levende barn, kvinner og menn. I dag er landet i kaos med kjempende jihadistiske militsgrupper, IS og en rekke menneskesmuglere opererer fritt.

KrF velsigner også de dødbringende sanksjonene mot Syria siden 2011, de som tar livet av særlig barn og eldre på grunn av underernæring og mangel på medisiner. Sanksjonene blir betraktet som krigsforbrytelser. Nestekjærligheten er tydeligvis betinget av hvor du bor og hva du tror på.

KrF viser selvsagt også bekymring for miljø og klima, det er tross alt Skaperverket som nå blir rasert av oss mennesker, men. Men det er ikke mulig å tolke tungetalen dithen hvorvidt de har noen forslag til endringer i det økonomiske system som står ansvarlig for raseringa av den blå planeten vår. Derimot er talen ren og klar for å endre taxfree regelen, den som tillater å bytte en kartong sigaretter med to flasker vin. Og det til tross for at selveste Jesus gjorde vin av rent vann uten en eneste sigarett...

I leksikonet står tungetale definert som: «Tungetale er en motorisk tale uten at den bevisste personlighet er med, ofte med uforståelige ord». Og når tungetalen på toppen av det hele utføres med to tunger, ettersom de befinner seg i den røde eller den blå delen av det politiske landskapet, da er det ikke lett å forstå hva dette fossile, politiske partiet mener med et varmere samfunn! Derfor må Kristelig Folkeparti av språklige årsaker fritas fra kravet om at ord skal føre til handling.

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Mitt sjuende brev til Gud...

Hei igjen,

som du vet er menneskets hjerne høyt utviklet med evne til hukommelse og tenkning, til å sette sammen informasjon og å trekke logiske slutninger. I vår materialistiske tidsalder deler vi inn det som er sant og usant ved hjelp av matematiske ligninger. Når uforklarlige ting skjer, det «mer mellom himmel og jord», blir de satt i bås med overtro siden de ikke kan forklares matematisk.

Det kan være telepati, åpenbaringer, healing, intuisjon og bevissthetsutvidelser sammen med meditasjon, hypnose, rusopplevelser etc. Man skulle tro at de største genier innen kjemi og fysikk ville avfeie alt som ikke kan bevises. Men det gjør de ikke, noe som du burde være takknemlig for...

La meg nevne berømte fysikere som Stephen Hawking, Frithjof Capra, Niels Bohr, Albert Einstein og Erwin Schrödinger, alle beæret med Nobel priser. De oppholdt seg i det fjerne Østen over lengre tid for å fordype seg i den såkalte Østens mystikk med en filosofi som vektlegger at alt er en del av den store Verdensveven. Vi bruker jo den samme tenkningen med Internet sine adresser som starter med World Wide Web (www).

I dag har den type tenkning faktisk fått en oppblomstring her i Vesten med begreper som Panpsykisme og Noetikk. Kort sagt dreier det seg om det vi tidligere har vært inne på, en kosmisk bevissthet, som i varierende grad eksisterer i absolutt alt innenfor vårt synlige og usynlige? univers, alt fra mikrober til planter, til dyr og mennesker. Det er litt artig å tenke på at den første som har tatt doktorgraden på Panpsykisme er den norske kvinnen, Hedda Hassel Mørch, ved Universitetet i Oslo.

Og begrepet Noetikk ble lansert da den amerikanske astronauten, Edgar Mitchell, grunnla universitetet i California. På hjemtur, etter et par dager på månen, fikk han en såkalt bevissthetsutvidelse. Han kjente en sterk samhørighet med det universet han reiste gjennom på vei til sitt hjem, til den blå planeten langt der borte. Han brukte også uttrykket kosmisk bevissthet som et begrep myntet på deg. Men det kjenner du sikkert til. Eller? Noetikk er en moralsk utfordring til menneskeheten om å opptre som om alt henger sammen, som om vi er en ansvarlig del av et gigantisk univers. I stedet opptrer vi lik uvitende drittunger som raserer den blå planeten vår. Kjære Gud, jeg beklager på det dypeste!

Astrofysiker Stephen Hawking sier vi kan beskrive universet med matematiske ligninger, men spør: Hva er det som puster liv til ligningene slik at de blir til virkelighet? Albert Einstein ble spurt om han trodde på Gud, på den bibelske guden altså, og svarte: Jeg avfeier enhver tanke som skal lede hen til en personlig, dømmende Gud. Min religiøsitet er forankret i fornemmelsen av at bak alt som kan erfares, ligger det noe som vårt sinn ikke kan fatte, en skjønnhet og en storhet som gjennomsyrer hele kosmos.

Hvis jeg må velge mellom deg som den bibelske Gud og Albert Einstein, ja så velger jeg Einstein. Det har du kanskje etter hvert fått forståelse for?

Vi snakkes i neste og siste brev. Hilsen Kjell.

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

REVOLUSJON?

«En revolusjon er et begrep som brukes om en grunnleggende endringsprosess som foregår i løpet av et kort tidsrom. Uttrykket brukes særlig om politiske, sosiale eller økonomiske omveltninger» (definisjon fra Wikipedia).

En samlet vitenskap roper igjen et varsko her! Denne gangen fordi vi nå er i ferd med å passere Parisavtalens grense på 1,5 grader for den gjennomsnittlige oppvarmingen av jordas klima. Fra 1,5 grader og oppover vil de negative skadevirkningene av et varmere klima øke eksponentielt, med kraftigere ekstremvær og flere «Vippepunkter» med tilhørende sammenbrudd i planetens økosystemer.

FNs Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) har beregnet at utslippene av klimagasser må kuttes med 45 prosent fram til 2030 og være netto null i 2050, og konkluderer: En nærmest overmenneskelig innsats og tusener av milliarder av kroner må til for å unngå dramatiske klimaendringer.

Når det gjelder penger er vi godt skodd her til lands. Oljefondet er på vei mot ni tusen milliarder kroner. Problemet er tydeligvis mangel på politisk vilje og/eller evne. Noen forslag på hva som må gjøres for å kunne utføre «en nærmest overmenneskelig innsats»:

§ Planøkonomi, basert på vitenskap og forskning, må erstatte kapitalismens vekstøkonomi på områder der fossile brensler utvinnes og anvendes som energikilde.

§ Forbruk og konsum må settes til nivåer som reduserer utslippene av klimagasser.

§ Det må tildeles personlige kvoter for hvor mange kilometer hver enkelt kan reise med bil og fly. Behovsprøvingen gjøres matematisk rettferdig med dagens datakraft.

§ Den sløsaktige produksjonen med kun profitt som formål må stanses. Vi må kunne si at nok er nok, være seg av knapper og glansbilder, plastemballasje, kosmetikk etc.

§ Børsene må omdannes fra jakten på profitt til «klimabørser». Børsspekulanter og finansfyrster skal ikke lenger få bestemme den økonomiske utviklingen.

Men lar det seg gjennomføre? Svaret er selvsagt nei med den politiske ledelsen vi har her til lands. Hverken regjering eller partiene i opposisjon har konkrete tiltak som kan tilfredsstille kravet til IPCC. Regjeringas miljø- og klimapolitikk er av en ren kosmetisk art, kun for å klamre seg til makta.

Det grunnleggende problemet er nemlig et økonomisk system som krever kontinuerlig vekst for ikke å bryte sammen. Kapitalismens eneste funksjon er å akkumulere kapital, å skape profitt. Kapitalismen er blind for rovdrift på naturressurser, for miljøforringelse, for utslipp av klimagasser, for sammenbrudd i økosystemer, og ikke minst er kapitalismen totalt blind for den gigantiske skjevfordeling av inntekt og formue som vi ser både her i landet og globalt.

Vi står nå midt oppe i menneskehetens største utfordring når det gjelder livsviktige veivalg. Det er en utfordring for hver enkelt av oss, og særlig for oss som har stemmerett i et folkedemokrati. IPCC sier det slik: Endringene verden må gjøre er av en karakter som menneskeheten aldri før har sett maken til. Omfanget er enormt og tempoet må være raskt! Eller sagt med andre ord; nå må vi velge oss en revolusjon!

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Mitt sjette brev til Gud...

Heisan, og takk for sist...

Allerede i mitt første brev avskrev jeg deg som en personlig, dømmende og straffende Gud. Jeg sa tilogmed at jeg tror du er større enn som så. Jeg skal prøve å utdype det nærmere ut fra det jeg forstår med bevissthet.

Bevissthet gjør det mulig å oppleve seg sjøl som et enkeltstående individ i sine omgivelser ved hjelp av individets sanseorganer. Bevisstheten varierer i forhold til individets hjernekapasitet. Jeg påstår at min hjerne rommer en høyere form for bevissthet enn for eksempel hjernen til ei høne. Og akkurat det nekter jeg å diskutere...

Bevisstheten utvikles gjennom innsikt og livserfaring, og den erkjenner en fødsel og en død. Vissheten om en død sitter dypt i alle levende organismer og viser seg som fluktreaksjoner fra dødelig fare. Høna legger seg ikke frivillig på hoggestabben når hodet skal skilles fra kroppen. Ho stritter i mot. I motsetning til høna, tror jeg, kan min hjerne produsere tanker og bilder som en forlengelse av mine virkelige erfaringer, det kalles fantasi. 

Det er jo i den fantasiverdenen som du har blitt skapt med titler som Jahve, Allah og Gud, sammen med alt det dævelskapet som har blitt og blir begått i dine navn!

Til bevisstheten hører også følelser som kjærlighet og hat, sorg og glede, samvittighet og intuisjon. Bevisstheten gjør det mulig å oppleve seg sjøl som en del av en større helhet, som en del av naturens skjønnhet og storhet.

Så her kommer det store spørsmålet formulert av den eksistensielle bevissthet sjøl:

Er bevisstheten kun et resultat av elektrokjemiske reaksjoner mellom de mange hjerneceller, godt pakket inne i hjerneskallen? Eller?

Vi har kartlagt menneskets genetiske materiale, genomet, men finner ingen gener som spesifikt er bærer av bevissthet. Ikke rart det er fristende å undre seg over om bevisstheten også kan være utenfor hjernen, kanskje noe som gjennomsyrer hele naturen, ja kanskje hele universet?

Men da må hjernen forstås mer som en formidler, en slags antenne. En antenne som gjør det mulig å laste ned deler av en kosmisk bevissthet, men som også kan sende ny erkjennelse ut i kosmos. Siden jeg tilhører en art som evner å forske og skaffe seg ny viten, en form for bevissthets utvidelse, så bidrar jeg mer til den kosmiske bevissthet enn det høna gjør (igjen nekter jeg å diskutere den påstanden...)

Kjære Gud, hør litt på meg:

La oss leke litt med tanken om å sette likhetstegn mellom deg og en kosmisk bevissthet. Det må jo bety at det guddommelige er i alt og gjennomsyrer alt? Hinduisme og Buddhisme er eksempler på en slik oppfatning.

Men jeg innrømmer at jeg blir som en hønsehjerne å betrakte sammenlignet med de virkelig store geniale tenkere som også mistenker deg for å være en kosmisk guddom. I mitt neste brev skal jeg presentere noen av dem.

Du kan bare glede deg. Hilsen Kjell.

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

DEN GODE SAMTALEN...

 

De møttes i all hemmelighet i Moskva. Innerst i en mørk pub satt de tre mektige menn med hver sin halvliter og startet samtalen som skulle endre menneskehetens forhold til seg sjøl og til sin egen planet for alltid.

Jens: Som generalsekretær i NATO besøker jeg mange land i verden og møter nå en sterk og voksende motstand mot det vi driver med. Folk fortviler på grunn av miljøforringelse, sammenbrudd i natursystemer med utryddelse av dyr og planter, samt en økende klimatrussel. Vi kan ikke lenger sløse med jordas ressurser slik vi gjør nå. Vi må ta til vettet og ruste ned!

Vladimir: Som Russlands president reduserte jeg utgiftene til militæret med 20 prosent i fjor og overførte overskuddet til sosialbudsjettet for å bekjempe fattigdom. Mitt budsjett tilsvarer nå kun 7 prosent av NATOs. Så hvem bør ruste ned først?

Donald: Sorry, landet mitt har kjørt seg fast i det såkalte «militær-industrielle kompleks». Jeg er helt avhengig av å selge og forbruke våpen og krigsmateriell ved hjelp av konflikter og kriger over hele verden.

Jens: Jeg er klar over det, ditt militære budsjett utgjør 36 prosent av verdens samlede utgifter på det området, ti ganger mer enn Russland sitt. Men nå har vi ikke noe valg. Det er vi som må starte den snuoperasjonen som en hel verden lengter etter!

Vladimir: Jeg er enig med Jens, men på en betingelse; Donald må fjerne samtlige militære baser som utgjør en trussel mot landet mitt!

Donald: Jamen, våpenindustrien er en bærebjelke i økonomien min og sysselsetter et titall millioner mennesker. Men jeg innrømmer at det koster flesk, så for å holde dette gående må jeg stadig låne mer penger fra utlandet. Jeg sliter jo med en bunnløs gjeld!

Jens: Donald, du vet godt at ditt eget folk er møkka lei alle disse konfliktene og krigene, så jeg skal gi deg et godt forslag: NATOs 29 medlemsland bruker nå 1000 milliarder dollar i året på våpen og øvrig krigsmateriell. Jeg skal sørge for at samtlige NATO land ruster ned og i stedet overføre dette enorme beløpet til deg som økonomisk støtte under omstillingen fra militær sektor til sivile formål.

Vladimir: Godt forslag, og siden jeg er gjeldfri tilbyr jeg også å hjelpe Donald økonomisk etterhvert som mitt militærbudsjett kan reduseres som en følge av reell nedrustning.

Jens: Da er vi enige, vi har kommet oss ut av puberteten og handler nå som voksne, ansvarlige mennesker. Jeg skal skrive et referat fra dette møtet og sende til FN og til alle verdens regjeringer. Nå er det alvor!

Samtalen ble avsluttet med kameratslige klapp på skuldra og en runde med russisk vodka; CHEERS, NA- ZDAROVYA, SKÅL!

Javisst, er det en drøm. Men som kjent når tilstrekkelig mange drømmer den samme drømmen, blir den til slutt sanndrømt!

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Mitt femte brev til Gud...

Herregud, sier jeg, helt u-trolig! Men nok om det.

Hei igjen,

vi må stoppe opp litt og dvele mer ved atomet. Denne minste bestanddelen i naturen som er bærer av alle kjemiske reaksjoner, og som er byggeklossen til alt vi ser og vet om fra soler og planeter til mikrober og elefanter, og til oss sjøl også selvsagt.

Som du vet var det den greske filosofen Demokrit som lanserte teorien om atomet. Demokrit levde ca. 400 år før din sønn ble født. Lenge før du, i følge din egen bok, befruktet ei fjorten år gammel jødisk jente som het Maria, og det uten å ha samleie med henne. Unnskyld, men det må være den mest avanserte form for voldtekt som noensinne har blitt begått. Maria beholdt visstnok møydommen også etter fødselen (Matt. 1:18). Ikke rart Josef ble sjalu og ville heve forlovelsen.

Herregud, sier jeg, helt u-trolig! Men nok om det.

Over 2000 år etter Demokrits teori begynte vi å forstå hvordan atomet er sammensatt. Det har en kjerne med to typer partikler. Protonet er positivt ladet, mens nøytronet har ingen ladning. Rundt atomets kjerne kretser elektroner i bestemte skall. Elektronet har like stor ladning som protonet, men er negativt ladet. Et atom i balanse har like mange elektroner som protoner. Atomene kan binde seg sammen til mange forskjellige molekyler som igjen danner alle slags stoffer, alle slags livsformer.

Det meste er tomrom. Dersom kjernen til det minste atomet, hydrogen, skulle tilsvare rådhuset i Oslo, vil atomets elektron gå i bane oppe ved Kirkenes.

Som tidligere nevnt knuser vi protoner og nøytroner i den 27 km lange, sirkulære tunnelen, 100 meter under bakken, i CERN. Der har vi avslørt at protoner og nøytroner er sammensatt av enda mindre partikler. Ja, av partikler som er ytterligere tusen ganger mindre enn atomkjernen. De har fått navnet kvarker. Imponert?

Vi har funnet at kvarkene opptrer som tre par og har fått enkle navn: ned/opp, sær/sjarm og bunn/topp. Men det er bare ett par kvarker som bygger protoner og nøytroner, og det er ned/opp paret. Det er dette ene paret som skaper vårt synlige univers, som skaper alt av liv. Oppkvarken har ladningen +2/3 og nedkvarken har ladningen -1/3. Protonet består av to oppkvarker og en nedkvark. Vi legger sammen: 2/3 + 2/3 1/3 = 3/3 = 1. Vi har fått en hel positiv ladning, protonet. Nøytronet består av en oppkvark og to nedkvarker: 2/3 1/3 1/3 = 0/3. Nøytronet har ingen ladning, det er nøytralt.

Kjære Gud, mange ganger har jeg drømt om å få deg plassert i tiltaleboksen med meg som aktor: Herr Gud, vi har tatt rede på at det eksisterer tre par kvarker som vi i utgangspunktet gir deg ansvaret for. Siden det kun er et par kvarker som skaper alle atomer i vårt synlige univers, ber jeg deg redegjøre for funksjonen til de to andre parene, samtidig som jeg minner deg på at du nå er under ed!

Siden vi er skapt i ditt bilde, svarer du, så er vi i stand til å finne det ut sjøl! Den er drøy spør du meg, du kjenner visstnok til «katta som går rundt den varme grøten»... Men tru bare ikke at vi to er ferdigsnakka med det her! Hilsen Kjell.

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Noen spørsmål fra folkedypet til statsministær'n...

 

§ Du kuttet i bostøtte, uføretrygd, uføres barnetillegg, kjøpekraft for alderspensjonister, overgangsstønad, dagpenger for asylsøkere, for å nevne noe. Hvorfor? 

Er det virkelig nødvendig i et land som flyter av melk og honning? Du måtte straffe de svakeste i samfunnet for å balansere budsjettet? Si meg, eier du ikke skam i livet?

§ Du sier at skattelette vil sette fart på økonomien og skape arbeidsplasser. Hittil er ingen arbeidsplasser skapt på grunn av skattelette i følge SSB. Derimot er formuene til de aller rikeste økt betraktelig, og på toppen av det hele fjerner du arveavgiften, og senker eiendomsskatten. 

Det er forresten samme ideologi som din nære venn USAs president Donald Trump er underlagt. Han er også like «religiøst» overbevist om at skattelette skaper arbeidsplasser, uten dokumentasjon. Men når du samtidig bedyrer at du er bekymret for økte klasseforskjeller, bekymret for et voksende Forskjells-Norge. Ja da må det være lov å spørre, er du frekk eller dum?

§ Samme dagen som du la fram budsjettet med skryt av at nå ville Norge øke den økonomiske veksten, kom sjokkrapporten fra FNs IPCC som sier: «Endringene verden må gjøre er av en karakter som menneskeheten aldri før har sett maken til. Omfanget er enormt og tempoet må være raskt». Endringene det er snakk om krever redusert forbruk av energi, det krever redusert forbruk og konsum. I stedet skryter du av at landets bruttonasjonalprodukt BNP vil øke betraktelig! Økt BNP krever jo et enda høyere forbruk av energi, det medfører nok en dreining i konsumspiralen!

Du fører altså en politikk som går motsatt vei, en politikk som er en trussel mot vår framtid, en trussel mot ungene våre! Gir du totalt blaffen i alle vitenskapelige advarsler i likhet med din nære venn "over there"?  En slik politikk har et spesielt navn, nemlig "laizzes faire", "la det skure og gå politikk".  Men det kjenner du vel sikkert til? 

§ Du skryter av at Norge fører en offensiv miljø- og klimapolitikk med import av elbiler. Joda, elbiler er bra for miljøet, men de daler jo ikke ferdig produsert ned fra himmelen. I følge forskning.no, m.fl. blir rundt 6 TONN klimagasser tilført atmosfæren under produksjonen av en vanlig personbil, og 15-20 TONN klimagasser blir avgitt under produksjonen av ett stk. elbilbatteri! I 2017 ble det solgt 33.080 elbiler her i landet, så kan du jo sjøl regne ut hva slags klimapolitikk du fører. 

Ikke rart klimaforskerne kritiserer deg og din regjering for å «underkommunisere» i klimapolitikken, det som folk flest kaller «å ljuge». Statsminister Erna Solberg, det er lov å spørre, ljuger du for oss? Ljuger du for det norske folk?

§ Nå har du brutt norsk basepolitikk og tillater USA å slå seg ned med soldater og våpenlagre både i Trøndelag og i Troms. Du gir bort Rygge flyplass til USA sine F-35 kampfly, verdens beste angrepsvåpen i følge Pentagon. 

Du stiller landet vårt til disposisjon for tidenes største militær øvelse med rundt 50.000 soldater, 70 krigsskip og 150 kampfly. Vi blir også beæret med det atomdrevne hangarskipet «USS Harry Truman» med flere kampfly ombord enn hva det norske flyvåpenet disponerer, nok et brudd på norsk lov. Skipets navn er til ære for presidenten som ga ordre om å slippe atombomber over Japan! At øvelsen er ledet av USA ved admiral James G. Foggo er vel ingen overraskelse... 

Det skal øves på å forsvare Norge mot vår nabo i øst som har et militært budsjett på 7 prosent av NATOs. Et land med en økonomi som er helt avhengig av et godt politisk og økonomisk samkvem med Vest Europa. Du opptrer som ei lydig bikkje til historias største krigsmaskin.  Du gjør landet vårt til en vasallstat under et desperat USA på jakt etter nye konflikter og kriger.

Unnskyld at jeg spør, har du gått fra all vett og forstand? Eller er du rett og slett blitt «satt ut»?, fratatt både makt og myndighet?

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Mitt fjerde brev til Gud...

Hvis du virkelig er en universal, en kosmisk guddom, så er du vel også ansvarlig for resten?

Hei igjen.

Da sa du: Det bli lys! Og det ble lys. Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Og Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble aften, og det ble morgen, første dag (1. Mosebok).

Ja, sånn har vi lært det siden det står skrevet i boka di, i Bibelen. Men den forklaringa er nok i enkleste laget for vi har tatt rede på hva som er lys og hvordan det dannes. Lyset er nemlig en ørliten del av den fjerde og siste naturkraften i universet, den elektromagnetiske strålingen. Vi har jo før nevnt de tre andre; svak og sterk kjernekraft og gravitasjonskraften, eller tyngdekraften som den også kalles.

Siden strålingen kalles elektromagnetisk tyder det på at elektrisitet og magnetisme er to sider av samme sak. Og det er det. Det er derfor dynamoen får pæra til å lyse, og elektromagneten til å løfte flere tonn. Den elektromagnetiske strålingen har et enormt spenn i bølgelengder fra den største radiostrålingen på flere tusen meter og ned til gammastråling på alt under ti billiontedels meter. Radiostrålingen bruker vi blant annet til radio, TV, telefon og Internet. Strålingen sprer seg i rommet med en hastighet på 300.000 km/s, drøye åtte minutter fra sola til jorda. Det vi kan se av den elektromagnetiske strålingen, det vi kaller lys, har bølgelengder fra rødt på 700 milliarddels meter til fiolett på 400 milliarddeler av en meter, og innenfor det intervallet finner vi bølgelengdene til alle regnbuens farger.

Og hva så?

Jo, fordi dette har noe med deg å gjøre. Vi har nemlig tatt rede på den elektromagnetiske strålingens opprinnelse. Den startet samtidig med Big Bang. Vi kaller den kosmisk bakgrunnsstråling, og den kan både høres og måles nesten 14 milliarder år etter eksplosjonen! Igjen vekkes mistanken om en gründer, om en som konstruerte de kreftene som bærer oppe hele kosmos og som alt liv på denne planeten er avhengig av - og sannsynligvis også på mange andre planeter.

Kjære Gud, jeg stiller igjen disse klassiske spørsmål; Satte du i gang denne eksplosjonen sammen med en plan for hvordan den skulle utvikle seg? Eller er du sjøl et resultat av eksplosjonen og underlagt de samme naturlover uten å forstå hvorfor det smalt? Er du sjøl også et resultat av rein og skjær flaks?

Hvis du virkelig er en universal, en kosmisk guddom, så er du vel også ansvarlig for resten? Ja, for vårt univers, det synlige som jeg er en del av, utgjør jo bare knappe fem prosent av hele kosmos. Det har vi tatt rede på. Resten kaller vi mørk energi og mørk materie fordi vi ikke kan se det. Fordelingsnøkkelen er omtrent slik: vårt synlige univers 5 prosent, mørk materie 25 prosent og mørk energi 70 prosent.

Dette er spennende, og forskningen er allerede i full gang, i CERN selvsagt. Gjett hva vi skal ta for oss i neste brev... Vi snakkes, hilsen Kjell.

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Hva i svarten holder vi på med?

Men hvem skal vi frykte, hvem skal angripe oss, Sverige eller Finland?

«Trident Juncture 2018» kalles den. Jeg har funnet at «trident» er navnet på våpenet til havguden Poseidon, en lystregaffel med tre spisser. «Juncture» må bety noe som fellesskap på et gitt tidspunkt, eller? I alle fall snakker vi om tidenes største NATO øvelse med USA som lagfører sammen med nestkommanderende Jens Stoltenberg, generalsekretær i NATO.

Det skal øves på å forsvare Norge med over 40.000 soldater, 70 krigsskip og 150 kampfly. Ja, selvsagt koster det flesk, eksakt hvor mye får vi vite når øvelsen er over.

Men hvem skal vi frykte, hvem skal angripe oss, Sverige eller Finland? Nei, selvsagt er det Russland. Nå har vi blitt hjernevasket av vestlige media så lenge at vi snart begynner å tru det sjøl. Men la oss ta en titt på denne «fienden» vår:

Russland er verdens største land med 142 millioner innbyggere, en republikk med Vladimir Putin som president. Russlands militærbudsjett utgjør kun 7 prosent av NATOs militære budsjetter, og 3,8 prosent av verdens samlede militære utgifter. Russland ruster ned med 20 prosent reduksjon i forsvarsbudsjettet for 2017, det største kuttet i militærutgiftene av alle verdens land.

Fienden vår har aldri angrepet et vestlig land, men har sjøl blitt angrepet flere ganger, som av Napoleon med sin hær i 1812, av Storbritannia, Frankrike og USA i 1918, av Hitlers Tyskland i 1941. Som kjent maktet den røde arme å nedkjempe nazi-Tyskland til en pris av 27 millioner drepte russere/sovjetere. Det var forresten Russland som befridde Nord-Norge i 1944 fra den tyske okkupasjonen, det kostet livet til over 2000 unge russiske soldater.

På den andre siden finner vi NATOs 29 medlemsland med USA i spissen, krigsmaskinen som har angrepet 34 land siden 1945. USA står for 35 prosent av verdens militære budsjetter som sammen med NATO utgjør over halvparten av alle verdens militærutgifter. Samtlige NATO land ruster kraftig opp militært og som nå omringer Russland fullstendig med sine militære installasjoner og baser, merket USA/NATO. Norge er i så måte den flinkeste i hele NATO klassen. En gammel og velkjent krigskunst er jo beleiring, det samme som å sulte ut fienden til overgivelse. Er det også taktikken til USA/NATO i forhold til Russland? Ikke bare militært, men også med sine økonomiske sanksjoner?

Det er også verd å nevne at Russlands president Putin ble gjenvalgt for fjerde gang i år med 76,67 prosent av stemmene etter en rekordhøy valgdeltakelse. Når han reiser rundt i eget land, eller besøker andre, så har han med seg 2 to sikkerhetsvakter. Når USAs president Trump forlater Det hvite hus har han med seg en hel hær med politifolk, sikkerhetsvakter og soldater. Hvorfor? Land han vil besøke gruer seg fordi det koster en formue å ta vare på presidentens sikkerhet, i tillegg forlanger han tilgang på golfbaner!

Norge definerer USA som sin nærmeste venn og beskytter. Beskytte oss mot hvem? Kanskje vi snart må innse at det er USA sjøl vi må beskytte oss mot? Det er i alle fall på tide å spørre oss sjøl som nasjon, hva i svarten er det vi holder på med?

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Mitt tredje brev til Gud...

Men det må være lov å spørre, ville du allikevel kunnet eksistere?

Hei igjen,

som du sikkert husker fra mitt første brev er det egentlig et paradoks å skrive til deg som om du er en personlig gud, siden jeg ikke tror på deg som sådan. Jeg er jo overbevist om at det er jeg som skaper deg i mitt bilde, og ikke omvendt.

Siden jeg er meg bevisst et individ som lever, som har en fødsel og en død sammen med en brukbar fantasi, så blir resultatet en gud som deg. Det vil si en overskridende, allmektig person som styrer alt. At du er en mann er ingen tilfeldighet, du ble jo skapt av patriarkatet for omtrent seks tusen år siden og har siden trivdes utmerket i de mannsdominerte samfunn, spesielt innen presteskapet...

Men la oss fortsette litt mer fra siste brev. Vi vet altså at uten den sterke kjernekraften kunne ikke atomkjerner blitt dannet siden de positivt ladde protonene frastøter hverandre. Og siden den kalles sterk kjernekraft, finnes det sannsynligvis en svak en også? Og det gjør det. Den sterke kjernekraften er 10 billioner ganger sterkere enn den svake, et tall med 13 nuller. Men takket være den svake kjernekraften får vi radioaktivitet, enda en forutsetning for dannelsen av liv. Vær nå helt ærlig, fant du opp den også?

Vi vet at universet, kosmos, ble dannet og består takket være en rekke kritiske forhold mellom partikler, mellom krefter, mellom energiformer, mellom ulike masser. Uten disse kritiske konstantene, ca. førti i tallet, ville vi ikke hatt et univers. Og jeg ville ikke ha kunnet sitte her og skrive til deg, nettopp fordi jeg ikke eksisterer.

Men det må være lov å spørre, ville du allikevel kunnet eksistere?

Dersom eksplosjonens strålingsenergi ikke hadde blitt omdannet til faste grunnstoffer, ville vi ikke fått planeter, og dermed intet liv. Ikke rart fysikerne postulerte hypotesen om en partikkel som skulle sørge for at stråling gikk over til masse, den som skaper gravitasjon. «Gudspartikkelen» ble den kalt, altså til ære for deg.

Den er funnet! For seks år siden kunne fysikerne i CERN juble over bekreftelsen på teorien som geniet, fysiker, matematiker, astronom, Albert Einstein, formulerte allerede i 1905, den berømte Relativitetsteorien.

Han påsto nemlig at masse og energi er to sider av samme sak der forholdet ble uttrykt med den berømte formelen E = mc2. E er energi, m er masse og c er lyshastigheten. Siden massen skal ganges med lyshastigheten i kvadrat får vi noen enorme energimengder. I følge formelen vil 1 gram stoff tilsvare en energi på 25 millioner kilowattimer, 25000000 kWh!

Kjære Gud, masse og energi er altså to sider av samme sak.

Da er det fristende å spørre om kropp og sjel, legeme og ånd, også er to sider av samme sak? Er det den vekselvirkningen som skaper det vi forstår med bevissthet?

I så tilfelle er min bevissthet en del av kosmos siden vi er bygget over samme lest. La meg kalle det en kosmisk bevissthet...

Gjett om jeg skal konfrontere deg mer om akkurat det.

Men først må vi gjøre oss ferdig med fysikkens lover, de som styrer både universet og mitt eget liv. Vi snakkes i neste brev. Hilsen Kjell.

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Jens Stoltenberg, hvor mange liv har du på samvittigheten?

Afrikas mest velfungerende land ble bombet sønder og sammen.

Dreper du et menneske blir du kalt en morder og må ta din straff. Dreper du flere blir du kalt terrorist og må ta din straff. Men gir du ordre om å drepe flere tusen blir du hyllet som en besluttsom statsminister.

Våren 2011 påsto Frankrikes president, Nicolas Sarkozy, og USAs utenriksminister, Hillary Clinton, at Libyas diktator Gaddafi truet med å massakrere demonstranter. Nobels fredsprisvinner, USAs president Barack Obama, mobiliserte NATO med ordre om å bombe Libya. Ordren gikk også til daværende statsminister i Norge, Jens Stoltenberg (AP), som lystret lik en lydig hund. Han ga seg ikke engang tid til å samle Stortinget for å få dets mandat, men kontaktet de øvrige partier med SMS meldinger om at Norge var klar for bombing av Libya.

Seks F-16 kampfly gikk på vingene som fra 21. mars til 31. juli i 2011 utførte 2820 skarpe oppdrag sammen med 588 bombeslipp over Libya. Pilotene sto fritt til å vurdere hva som fortjente ei bombe eller to, et sykehus eller et gravfølge for eksempel. Det er jo menneskelig å feile...

Statsminister Stoltenberg konkluderte: «Takket være bombingen av Libya fikk våre piloter verdifull kamptrening». Nåværende utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) konkluderte slik: «Operasjonen i Libya var på mange måter svært godt gjennomført. I Norge er vi med god grunn stolte av vår innsats». Ja, Norge var faktisk den flinkeste i NATO-klassen som vanlig, og Jens Stoltenberg ble belønnet med stillingen som generalsekretær i NATO.

Men så viser det seg at Gaddafi ikke løsnet skudd mot demonstranter, ingen massakrer fant sted. Begrunnelsen for NATOs bombing av Libya var jo å beskytte sivilbefolkningen. Akkurat det ble snart avslørt som ren løgnpropaganda, hvilket er helt i tråd med oppskriften til USA når nye land skal angripes. Det var nemlig et regimeskifte i Libya som var det reelle motivet. Diktator Gaddafi skulle drepes, hvilket han ble sammen med flere familiemedlemmer, og erstatte regimet med et mer vestlig orientert.

Hvorfor det?

Libya er et oljerikt land med 40 prosent av Afrikas oljereserver og en viktig eksportør av olje til Frankrike. Prisen på olje steg betraktelig da Gadaffi reduserte utvinningen, noe som president Nicolas Sarkozy likte svært dårlig. Det ble også kjent at Gaddafi planla å forlate dollaren som internasjonal handelsvaluta. Den skulle erstattes med en egen afrikansk valuta, konvertibel med det enkelte lands gullreserver. Det likte USAs utenriksminister Hillary Clinton svært dårlig.

Afrikas mest velfungerende land ble bombet sønder og sammen. Vi vet ikke engang hvor mange tusen sivile som ble drept, hvor mange tragedier som ble skapt, hvor mye infrastruktur som ble ødelagt. Vi vet bare at landet er totalt ruinert, og har blitt en base for IS og al-Qaida, for menneskesmuglere og en rekke jihadistiske militsgrupper. Ingen NATO land har rakt ut en hjelpende hånd til oppbygging. Det eneste som interesserer oss er å hindre flest mulig libyske flyktninger i å nå europeiske strender.

Jens Stoltenberg, du er en kynisk USA lakei som bør stilles for en krigsforbryterdomstol!

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Mitt andre brev til Gud...

Men det som er helt sprøtt er dannelsen av atomer cirka 400.000 år etter eksplosjonen!

Hei igjen,

i mitt forrige brev ble du mistenkt for å ha en finger med i spillet i forhold til dannelsen av vårt univers. Vi kikker deg nemlig mer og mer i kortene takket være en avansert forskning med en fantastisk teknologi. Blant annet har vi disse kjempeteleskopene som går i bane rundt jorda, Hubble- og Planck teleskopene, som kan se hva som skjedde noen hundre tusen år etter eksplosjonen. Nå er det ikke lenger noen tvil, universets fødsel er datert til omtrent 13,7 milliarder år siden ved en kjempeeksplosjon som kalles Big Bang.

Det som eksploderte var en ufattelig høy konsentrasjon av energi med en temperatur på mange milliarder grader, på størrelse med et knappenålshode. Det vet vi, og vi vet hva som skjedde brøkdelen av et sekund etter eksplosjonen. Det har vi tatt rede på gjennom de eksperimenter som utføres i CERN. Der står verdens største maskin, Large Hadron Collider, LHC, som akselererer verdens minste partikler opp mot lysets hastighet for så å la de kollidere med hverandre. Sånn får vi vite hvilke partikler som ble dannet under og etter eksplosjonen. Imponert?

Men det som virkelig styrker mistanken mot deg som en igangsetter, er alle disse kritiske faktorene som ble tilfredsstilt, og som var betingelsen for at vårt univers skulle bli dannet. Astrofysikere, med Stephen Hawking i spissen, påstår at sjansen for at Big Bang skulle resultere i et univers av vår type er som en til en milliard, som 1:10^9. Snakk om flaks! Eller?

Hvis eksplosjonens hastighet ut i rommet, ekspansjonstakten, hadde vært en milliard del mindre, ville det gryende universet ha kollapset med det samme. Altså mislykket.

Hvis ekspansjonstakten hadde vært en milliard del større, ville universet bare bestå av strålingsenergi og tynne gasser. Altså mislykket.

Det er jo helt fantastisk at forholdet mellom materie og antimaterie, som mellom elektroner og positroner, skulle vippe over til vår fordel og danne vårt synlige univers. Det betyr at Big Bang måtte inneholde en liten mengde mer materie enn antimaterie. Og takk for det! Dan Brown har jo gjort greit rede for antimaterie i boka «Engler og demoner».

Men det som er helt sprøtt er dannelsen av atomer cirka 400.000 år etter eksplosjonen. Da var temperaturen falt såpass mye at det ble dannet kvarker, elektroner, protoner og nøytroner. Vi vet jo at atomets kjerne består av positivt ladde protoner.

Alle som har prøvd å presse to like magnetpoler mot hverandre erfarer at de frastøter hverandre. Men hvordan kan da en atomkjerne bestå med flere like positive ladninger uten å sprenges i filler? Jo, da dukket det plutselig opp en spesiell kraft som er sterkere enn de kreftene som frastøter, den såkalte sterke kjernekraften. Kjære Gud, akkurat det der er nok til å skape tvil hos den mest ihuga ateist. Vi får dvele mer ved det i neste brev. Hilsen Kjell.

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

John McCains død tvinger fram et verdivalg!

Men størst berømmelse og respekt fikk senatoren da han kalte sin egen president for landsforræder!

Senator McCain døde 25. august, en erkekonservativ, republikansk politiker med bakgrunn som marineflyger. Han deltok i teppebombingen av Vietnam før han ble tatt som krigsfange. Nå etter sin død blir han hyllet av både demokrater og republikanere, og selvsagt av den norske regjering med tilhørende statskanal, NRK.

Som politiker nektet han kvinner selvbestemt abort. Han sørget for å beholde lover som konkluderer med dødsstraff. Han fikk mye oppmerksomhet da han stemte mot president Donald Trump sin rasering av helsereformen som tidligere president Obama innførte, den såkalte «Obamacare». Hvorfor? Jo, fordi han ville ikke redusere, men heller fjerne hele ordningen med helseforsikring! McCain ville at de fattigste, det vil si 20 prosent av USAs befolkning, skulle få skattelette slik at de sjøl kunne kjøpe sine helseforsikringer. Og skattelette fikk de, men aller mest til de aller rikeste!

Allikevel er det McCains militaristiske løsninger på enhver konflikt som han blir husket mest for, og det med slagordet «Bomb them back to the stone age». Under et intervju på «60 minutes» ble han spurt om det var verdt prisen at 500.000 irakiske småbarn døde som følge av underernæring og mangel på medisiner etter at USA invaderte Irak. Senatoren svarte uten å blunke; YES! Ikke rart han fikk tilnavn som «krigshisser» og «blodtørstig drapsmaskin».

Senator McCain foreslo for Kongressen å bombe disse landa tilbake til steinalderen: Irak, Afghanistan, Libya, Kosovo, Nigeria, Bosnia, Nord Korea, Iran, Russland, Sudan, Mali, Kina, m.fl.

Takket være krigshisserens politiske innsats forsyner USA sin nære allierte, Saudi-Arabia, med våpen for å kunne fortsette folkemordet i Jemen (også med norsk produserte våpen). Det må være lov å spørre hvor mange menneskers liv har han tatt?, hvor mange ufattelige tragedier har han skapt?

Men størst berømmelse og respekt fikk senatoren da han kalte sin egen president for landsforræder! Årsaken var det to timer lange møtet mellom president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin, hvilket Trump betegnet som svært vennligsinnet. Russland er nemlig USAs viktigste fiende og begrunnelse for å holde krigsmaskineriet i gang. Å gjøre seg til venns med Russland og Putin vil med rette blitt katastrofalt for USA og for «det militær-industrielle kompleks».

Dette er mannen med sine verdier som under bisettelsen ble hyllet som «Det uovertrufne eksemplet på menneskelig anstendighet». NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg sier det slik: «Han vil bli husket både i Europa og Nord-Amerika for sitt mot og sin karakter...». Statskanalen, NRK, hyller han med ordene til tidligere USA korrespondent Tove Bjørgaas: «Han var en hedersmann! Han hadde livskunnskap og medmenneskelighet». Vår mørkeblå regjering gir han denne gravskriften med ordene til utenriksminister Ine Eriksen Søreide: «Hans virke i ord og handlinger lyser langt utover USAs grenser og bør stå til inspirasjon for oss alle».

Aldri så galt så godt for noe, heter det. McCains død blottlegger hvilke verdier som er bærer av det USaiske samfunn, og som støttes av den mørkeblå, norske regjering. Jeg for min del blir ikke inspirert av denne «hedersmannen». Tvertimot, så føler jeg bare en dyp forakt for dette kristne menneske med alle sine såkalte verdier!

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Mitt første brev til Gud...

Brevet til deg er selvsagt skrevet med det forbehold at du virkelig eksisterer og kan lese. Samtidig virker det litt dumt å si noe sånt når jeg, og mange med meg, ikke lenger tror at du er en persongud. Du er nok noe mye større enn som så, men det får vi komme tilbake til etterhvert...

Men jeg kan ikke fri meg fra å tenke på hvor mye dævelskap som har blitt gjort og gjøres i ditt navn. Jødefolket ropte på Jahve når de kriget mot nabostammer, europeerne sverget til Gud da de «kristnet» resten av verden med korset i den ene handa og sverdet i den andre. Muslimene roper på Allah, de som fortsatt har en lang vei å gå i kampen for å detronisere deg. Som du vet ble Islam grunnlagt 600 år etter vår tidsregning.

Apropos Jesus, din egen sønn. Jeg har lært at du tok livet av han ved å spikre han opp på et stort trekors. Og det som et symbol på din kjærlighet! Er det sant?

Jeg har også lært at han gjorde mange merkelige ting, såkalte mirakler. Han gikk på vannet, han mettet fem tusen med noen få fisker, han gjorde vann om til vin etc. Akkurat det trikset med vann til vin kunne jeg også tenkt å lære meg...

Kanskje ikke så rart muslimer, buddhister, hinduister og andre «hedninger» synes vi kristne er noen snålinger som tror på alt det der. Ja, han sto jo opp fra de døde også og dro nesten direkte opp til himmelen. Det er jo helt u-trolig!

Og så har du også skapt oss, har jeg lært. Ja, alt som er av liv på denne planeten. Men, unnskyld at jeg sier det, du kunne vel ha fantasi til å gjøre det litt mindre brutalt? Jeg tenker på at livet du skapte må opprettholde livet sitt ved å ta andres liv, og ete det. Et gigantisk, makabert etegilde, spør du meg. Noe av det verste i så måte er jo den sorte enke, edderkopphunnen som eter elskeren sin etter et vellykket samleie! Jeg som er hankjønn får jo nesten hokjønnsfobi (jeg sa nesten...).

Og tro det eller ei, det står fortsatt høyt utdanna mennesker i store gudshus og prediker om både deg og sønnen din, om synd og frelse, om himmel og helvete og om det som verre er. Du skjønner jo sjøl hvor enormt knugende og undertrykkende en slik tro virker på det enkelte menneske. Ja, helt ekstremt blir det når presteskapet advarer oss om at du kan både lese alle våre tanker og se alle våre handlinger. Herregud, sier jeg for å bruke et uttrykk som hører til i de kretser, det er jo helt forferdelig å bli overvåket 24 timer i døgnet. Da kan vi snakke om terror! Selv PST vil nok ikke gå så langt i sin iver etter å overvåke oss. Men nok om det i denne omgang.

Vi mennesker har utvidet gudebildet fra en stein til et fjell til en himmelsk gud. I vår tid er vi modne nok til enda en utvidelse takket være en forskende vitenskap. Vi kan stille slike spørsmål som: Hvorfor er det noe i stedet for ingenting? Hvorfor trakk vi vinnerloddet når sannsynligheten for å danne vårt univers er som en til en milliard? Ikke rart mange mistenker deg for å ha en finger med i spillet, men det får vi dvele mer ved i neste brev. Vi snakkes, hilsen Kjell.

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Det er fluer på Mars!

Men hvorfor og hvordan ble vi delt opp i kjønn?

Roboten på planeten Mars har filmet et fluelignende insekt. Alle verdens medier kunngjør sensasjonen med krigsoverskrifter «Det er liv i Universet»! «Vi er ikke alene»! Biologer og astronomer går helt bananas. Presteskapet derimot blir skuffet, det passer liksom ikke helt inn i deres religiøse verdensbilde... Flua på Mars vekker oss opp til en ny undring og ærbødighet over livet som forplanter seg til religioner, til vitenskap og filosofi.

Joda, livet oppsto nok i havet, de fleste forskere er enig i det, sånn rundt fire tusen millioner år siden. Utviklingen av livet, som vi kaller evolusjonen gjenspeiler seg i fosterets utvikling. Vi gjennomgår faser med anlegg for gjeller, svømmeføtter og hale. På et stadium er det vanskelig å skille oss fra et grisefoster, for så bli mer apelignende. De to prosentene av genmaterialet som skiller oss fra sjimpansene, sørger for at vi blir til det vi er, nemlig mennesker. At vi har valgt å titulere vår egen art med «Homo Sapiens = Det kloke menneske», kan vel diskuteres...

Evolusjonen viser seg også i våre gener. Nesten hele livsmolekylet DeoxyriboNucleicAcid, DNA, viser seg å være gått ut på dato. Det er gener som sørget for overlevelse under evolusjonens nådeløse «Survival of the fittest». Det naturlige utvalg ble også støttet av positive mutasjoner, det vil si plutselige forandringer i genene som forsterket individets evne til å overleve. Homo Sapiens er sannsynligvis også et resultat av en positiv mutasjon for rundt 70.000 år siden. En mutasjon som forbedret evnen til å kommunisere, til å utvikle et språk for samhandling, for læring, for organisering, for hukommelse. Sammen med våre fantastiske redskaper distanserte vi oss fra resten av dyreriket. Redskaper? Tja, vi hadde vel ikke hatt noen mulighet for å utvikle sivilisasjoner uten våre fantastiske griperedskaper, våre hender. De som er i stand til å holde skalpellen støtt i kirurgens hand eller feste grepet i tømmerhoggerens øks. De som også kan knyttes til et slagvåpen.

Men hvorfor og hvordan ble vi delt opp i kjønn? Det er jo en kritisk måte å formere seg på. Først må våre gener som jo er pakket inn i 46 kromosomer bli kopiert for så deles inn i 23 kromosomer. Det foregår henholdsvis i kvinnens eggstokker og i mannens testikler. Så skal disse kromosomene settes sammen igjen under befruktningen, der ei sædcelle smelter sammen med et egg til ei ny celle med 46 kromosomer. En zygote som nå skal dele seg noen milliarder ganger for å bli til deg og meg, og det med et bestemt utseende og design. Ikke rart det kan gå galt noen ganger...

Og tenk på hvordan evolusjonen har skapt den livskraftige balansen mellom fotosyntese og forbrenning. Plantene sørger for en kjemisk reaksjon mellom karbondioksid og vann med lyset som energikilde. Resultatet blir glukose og gassen oksygen. Dyra tar til seg næring som brytes ned i kroppen til glukose. Glukosen forbrennes hos oss ved 37 grader, takket være oksygenet som vi puster inn. Det gir oss energi til å vokse, til å arbeide, til å danse... Nå trenger vi ei «flue på Mars» som forhåpentligvis kan få oss til å hegne om livet, få oss til å ta vare på livet på jorda vår, få oss til å bli mer ærbødige over vår egen eksistens. For husk neste gang du slår i hjel ei flue, så knuser du et mirakel...

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Velstand reduserer Guds makt, unntatt...

Gudfryktighet skal jo innebære nestekjærlighet og respekt for skaperverket, men. 

Det er stadig flere som vender han ryggen. Ja, for det er vel en han? 

For noen år siden var det en kunstner i USA som fremstilte Gud på et maleri som ei stor, frodig og naken afrikansk dame, mørkebrun i huden med langt hvitt hår og et godmodig smil. Kunstneren ble arrestert og anklaget for blasfemi, gudsbespottelse. Så da er det sikkert en han.

Apropos Gud og USA så har det amerikanske Pew Research Center foretatt en undersøkelse om menneskers holdninger til religion i 106 land. Undersøkelsen avslørte at jo fattigere landet er jo flere religiøse mennesker. Afghanistan topper statistikken med 96 prosent som sier at de ber daglig til Allah. I den andre enden finner vi de rikeste landa i Vest-Europa. Norge blir mer og mer hedensk og ligger nå på 18 prosent av befolkningen som daglig ber til Gud. Tendensen er klar, jo større velstand, jo mindre behov for en religiøs tro. Og det med et veritabelt unntak, nemlig amerikanerne bosatt i USA, USanerne.

55 prosent av USanerne oppgir at de tror på Gud og skaperverket, og at de ber til Gud hver eneste dag. Det er langt over gjennomsnittet av verdens land. USA er også landet med flest trosretninger og religiøse sekter. Her finner vi de helt ekstreme som gjerne tar initiativet sjøl til å fremskynde dommedag. Minst 5.700 katolske prester i USA er blitt anklaget for seksuelle overgrep mot barn, de fleste gutter. Tydeligvis et pedofilt presteskap som misbruker Markusevangeliets tekst «La de små barn komme til meg...» (5,22-43). Naturlig nok titulerer USA seg sjøl for «Gods own country», noe som må tolkes dithen at USanerne er et gudfryktig folkeferd. Eller?

Gudfryktighet skal jo innebære nestekjærlighet og respekt for skaperverket, men. Men desto merkeligere blir det når USA er spesialist på «total krigføring», hvilket også kalles terrorbombing av befolkningen. For å kunne utslette sivile i andre land kreves det en betydelig menneskeforakt, en forakt for «de andre».

Massedrap på sivile ble en militær strategi for avskrekking som USA tok i bruk under andre verdenskrig, og som kulminerte med atombombene over byene Hiroshima og Nagasaki. 200.000 mennesker døde momentant, og like mange døde i tiden som fulgte på grunn av den radioaktive strålingen. Terrorbombing er en effektiv militær strategi som USA fortsatt tar i bruk, gjerne med droner. Likvideringen av sivilbefolkningen i Mosul er et godt eksempel.

Det er også påfallende at USA er ekspert på å angripe andre land basert på løgn og bedrag, gang etter gang, 34 ganger etter 1945. Et gudfryktig land må da kjenne til Moselovens bud nr. 7 «Du skal ikke lyve» og bud nr. 4 «Du skal ikke slå ihjel». Bud nr. 6 «Du skal ikke stjele» burde også hindre den militære supermakta i å tilrane seg andre lands ressurser.

Men det verste er at «Guds eget land» ikke holder seg til det første budet «Du skal ikke ha andre guder enn meg»! I stedet dyrker «God bless America» pengeguden Mammon med tilhørende dans rundt gullkalven.

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

En ny Renessanse!

Renessansen oppsto i Italia på 1300 tallet som et resultat av en oppblomstrende handelsvirksomhet. En virksomhet som utviklet seg til et økonomisk system, kalt handelskapitalisme. En økonomisk kraft som utfordret kirkens makt tuftet på religiøs terror, og den utfordret føydalismen med sitt adelskap som drev sine enorme jordeiendommer med livegne bønder, under slavelignende forhold.

«Den mørke middelalder» slapp gradvis taket til fordel for en åndelig oppvåkning og bevisstgjøring. Humanismen ble en filosofisk retning som kritiserte både kirkens lære og Inkvisisjonens grusomme torturmetoder, den som dømte unge kvinner til «ild og bål». Renessansen fostret størrelser som Michelangelo, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Nikolaus Kopernikus, Christofer Columbus, Martin Luther og mange fler. Kopernikus fornektet kirkens geosentriske verdensbilde til fordel for det heliosentriske med jorda i bane rundt sola. Martin Luther talte paven midt i mot og la grunnlaget for reformasjonen og protestantismen. Boktrykkerkunsten sammen med reformasjonen sørget for at Bibelen og andre bøker kunne nå ut til folket på sitt eget språk. Kunnskapsnivået eksploderte og med det grunnlaget for opprør og revolusjon.

Står vi i dag ovenfor en tilsvarende renessanse? En tilsvarende oppvåkning og bevisstgjøring? Ja, åpenbart, takket være TV, mobilen og Internett. Folk verden over blir stadig mer bevisst på at vi har bare en planet. En planet med begrensede ressurser lik et romskip i verdensrommet med sola som energikilde. Folk lærer at jordas rikdom er katastrofalt urettferdig fordelt, der noen få beriker seg på bekostning av de mange. Folk blir bevisst på at vi i dag endrer klima og utrydder arter i høyt tempo. Og folk skjønner at dette må ha en årsak, for vi vil jo egentlig ikke ha det sånn, eller?

Og årsaken er åpenbar. Vi er underlagt et økonomisk system som ikke lar seg håndtere, et system som eksisterer kun i kraft av å vokse, å ekspandere, å forbruke. Kapitalismen er historias mest effektive produksjonssystem, men nå er det samme systemet blitt en trussel mot vår egen eksistens. «Kapitalismen tvinger planeten vår i kne» for å sitere Stephen Hawking. Kapitalismen fremelsker krefter i mennesket som vanligvis blir betegnet som negative, som egoisme, kynisme og grådighet.

Vi må erstatte kapitalismen med et økonomisk system som er underlagt demokratisk styring og planlegging, og det til erstatning for det som styrer livene våre i dag, markedsmekanismer, børsnoteringer og finansfyrstenes profitthunger. Et system som kan si «nok er nok», som kan si at nå har vi nok av både knappenåler og biler. Vi må innføre et økonomisk system som lar seg planlegge ut fra våre reelle behov, ut fra kunnskap og vitenskap. Et økonomisk system som er styrt av de menneskelige kvaliteter som skiller oss fra dyra, RETTFERDIGHET og SOLIDARITET. Dersom det er viktig med en -isme, så kall det gjerne for Vett-isme!

En ny Renessanse må ta kampen opp mot vår tids kirkemakt, den som kontinuerlig truer oss med et helvete på jord, nemlig en tredje verdenskrig. Vi må ta kampen opp mot vår tids føydalisme, nemlig det kapitalistdiktaturet som beskyttes av den samme militære supermakta!

https://kjellshvamenerua.blogspot.com

Ingen grunn til PANIKK?

Vanligvis får vi mer eller mindre panikk når alarmen går, særlig når vi ikke vet hva vi skal gjøre eller hvor vi skal flykte. Alarmen bare fortsetter å ule, og det har den gjort i mange år nå, og på mange områder samtidig. Ja, det er nesten så vi blir helt apatiske, vi lærer oss å leve i en alarmerende tilstand. Åssen har det blitt sånn?

For eksempel har alarmen gått når det gjelder verdens fiskestammer. Kapasiteten til den globale fiskeflåten er 2,5 ganger større enn det havet kan produsere av fisk. 90 prosent av de store fiskene, både artene og individene, har forsvunnet fra verdenshavene som følge av overfiske. Katastrofen rammer selvsagt også det som kalles bifangst, som småfisk, havskilpadder, sjøpattedyr. Og at sjøfuglbestanden reduseres i takt med overfiske, er vel unødvendig å bemerke. 

Årsaken er sammensatt som at statlige subsidier sørger for flere og større båter på havet, samt en fiskeriforvaltning som tar mer hensyn til profitt enn til forskernes anbefalinger og advarsler.

Alarmen gikk på 1960 tallet vedrørende den såkalte drivhuseffekten, den som øker gjennomsnittstemperaturen på kloden. Den som har årsak i for store mengder karbondioksid og andre klimagasser i atmosfæren, den som har økt med 30 prosent siden 1960 og fram til i dag takket være menneskehetens forbrenning av olje, kull og gass.

Styrken på alarmen har riktignok økt for hvert år, slik at i dag har den faktisk nådd opp til verdens ledende politikere og regjeringer ? uten at det hjelper noe på problemet. Utslippene fortsetter å øke til tross for at nå kan alle og enhver føle klimaendringene på kroppen i form av ekstreme værsituasjoner, ekstrem nedbør som fører til storflom, ekstreme hetebølger og tørke som fører til enorme skogbranner, som gjør beitemark til ørken, som fører med seg sykdommer og død.

Men vi holder visst for ørene når alarmen går for den kyniske turbokapitalismen som ikke skyr noen midler i sin grådighet etter markedsandeler og profitt. Den som svir av tropisk regnskog i et tempo som tilsvarer en fotballbane annethvert sekund. Den som sørger for å utrydde jordas arter 1000 ganger hurtigere enn naturlig avgang, arter som har eksistert i millioner av år før vi mennesker dukket opp. Den som har redusert antall pattedyr til det halve i løpet av de siste 40 år. Nå står vår nærmeste slektning for tur, sjimpansen. Forskerne anslår at i løpet av 10 år er den utryddet i vill tilstand.

I dag har vi teknologi og datakraft til å ta rede på planetens tilstand. Det måles, observeres, telles og forskes over hele kloden. Forskernes diagnose er dessverre kritisk nedslående, rundt halvparten av jordas økosystemer er allerede så skadet at de vil dø ut sammen med de livsformer som inngår i systemet. Men allikevel fortsetter vi som om vi ingenting vet. Vi i det rike Vesten fortsetter vårt vanvittige forbruk som nå krever nesten to planeter. Hvorfor gjør vi det til tross for en øredøvende alarm? Hvorfor griper ikke panikken oss?

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

BAKTERIEFOBI?

Vasker'u ikke henda dine, gammær'n? Det var den ene av de to eldre tenåringer som ropte idet jeg var på tur ut av herretoalettet, han som vasket hender. Han andre var helt oppslukt av sitt eget speilbilde i sin streben etter å få frisyren til å ligge perfekt.

Jeg har vasket dem, svarte jeg, jeg vasker bestandig henda mine før jeg tar i penis. Speilbildet vitnet om en forbløffet ungdom over svaret mitt. Jeg går jo ikke dit ned med skitne hender full av bakterier, fortsatte jeg, der er nemlig hygienen på topp. Jeg gikk nærmere bort til han som titulerte meg med «gammær'n» og sa med et ironisk smil, jeg ser du står og skrubber henda dine etter å ha urinert, herregud åssen står det til med hygienen nedentil hos deg, spurte jeg. Han ble svar skyldig, og jeg gikk ut.

For å komme ut av toalettet er du tvunget til å ta i dørhåndtaket, en sannsynlig bakteriebombe. Det hadde vært på plass med en håndvask rett på utsiden av toalettet, den hadde hatt sin begrunnelse i vett og forstand. Apropos bakteriebombe, jeg tror nok at disse mikroskopiske krabater stortrives på butikkens handlevogner sammen med pengesedlene fram og tilbake i kassa, de er nok langt fra steriliserte. Men det hadde jo sett litt snålt ut å måtte spyle henda sine etter å ha puttet varene i handleposen, ikke sant? Og de færreste tenker på at et friskt menneske kan takke kroppens egne bakterier. Forskere anslår at hver menneskecelle huser ti bakterieceller ? som tar vare på deg og helsa di. Bakteriene er med andre ord en viktig del av ditt immunforsvar, et forsvar som bygges opp fra barnsben av, dersom... Dersom ungene ikke blir overbeskyttet, men får lov til å leke med skrubbsår, skitne hender og en rekke «smaksprøver».

Angsten for bakterier er imidlertid et godt egnet middel for reklame og salg av diverse produkter. Solkremen er forlengst avslørt som bidrag til hudkreft fordi den fjerner det beskyttende laget av bakterier. Ellers har vi Oregano olje, naturens våpen mot bakterier, Jordans tungeskrape, Antibac desinfiserende våtservietter, Medihoney barrier cream, en antibakteriell medisinsk honning, treningsplagg har innebygd det bakteriedrepende stoffet triklosan.., og mye mer, nok å velge mellom! Helsemyndighetene finner det nødvendig å komme med noen advarsler; ...bruk av antibakterielle produkter i dagliglivet kan ødelegge kroppens normale bakterieflora og gjøre bakterier resistente mot desinfeksjonsmidler og antibiotika.

Det er ikke så lett å være menneske som folk trur, i alle fall ikke hva man skal tru... Jeg for min del trur på naturmetoden, de som sansene våre registrerer. Fordervet mat for eksempel skifter både farge og lukt, lett å oppdage. Men så bruker vi også bakterier til å fremstille forskjellige typer mat og drikke, øl for eksempel.

Så her sitter jeg i skyggen med en kald pils, den med bobler og skum på toppen. Klart jeg sender en takknemlig tanke til alle våre gode, dyktige bakterier. 

Akk ja, livet er vakkert...:)

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Et verdensbilde i hurtig endring...

Og bildet endrer seg til tross for krigshissende generaler, til tross for sløve og til dels korrupte journalister og redaktører, til tross for en USA lakei av en NATO sjef, til tross for en USA servil norsk statsminister og utenriksminister, til tross for alle profitørene som er helt avhengig av konflikter, av både varm og kald krig.

USAs president fikk drapstrusler og anklager om høyforræderi etter møtet med den russiske presidenten Vladimir Putin. Hvorfor det? Fordi han hadde hatt en to timer lang samtale med Putin som han kalte svært gemyttlig og vennlig. Donald Trump brøt altså tvert med tidligere presidenters praksis som skulle vise styrke og overlegenhet. Trumps forgjenger, Barack Obama, kalte Russland for hovedfienden og innførte strenge økonomiske sanksjoner sammen med utestengingen fra G7 klubben. Obama er forøvrig den første presidenten som har ført landet sitt i krig under begge sine presidentperioder. Ja, det er samme mannen som ble hyllet og æret av Norge med Nobels fredspris!

Når den amerikanske presidenten går offentlig ut og sier det er svært viktig å være venn med Russland og med den russiske presidenten, så vet han kanskje noe som vi vanlig dødelige ikke får vite bare ved å se på Dagsrevyen? Det som Putin sjøl avslørte og demonstrerte tidligere i år under sin årlige redegjørelse til nasjonen? Det som Pentagon vet, og det som Trump har fått rede på? Og hva er det?

Jo, han vet nok at den militære overlegenheten har gradvis endret seg til russisk favør takket være en avansert teknologi som setter hele den amerikanske hangarskipsflåten ut av spill, det samme med antirakettforsvaret som utplasseres i Europa og i Sør-Korea. Presidenten og Pentagon må nok innse at en rekke rådyre våpensystemer er utviklet til ingen nytte fordi Russland kan nå utradere USA fra kartet, selv om USA angriper først. Enhver som vil leve og overleve må forholde seg til slike realiteter, også presidenten i USA.

Styrkeforholdet mellom disse to stormaktene kan ikke lenger måles i antall våpen eller i antall milliarder som brukes på krigsindustrien, der leder både USA og NATO suverent. Russlands militærbudsjett derimot er sterkt redusert og utgjør nå bare 4 prosent av verdens samlede utgifter på det området. USA og NATO derimot fortsetter å øke bevilgningene til krigsindustrien med begrunnelse i Russland som fiende. Fred og vennskap med Russland vil nemlig bety en katastrofe for Pentagon og for krigsprofitørene. Akkurat det har nok den amerikanske presidenten blitt fortalt med store bokstaver. Han forstår at krigsindustrien er en bærebjelke i USAs økonomi med et titalls millioner ansatte. Han forstår at våpenproduksjon og omsetning av krigsmateriell driver hele det militær-industrielle kompleks. En type økonomi som president Eisenhower advarte sterkt mot allerede på 1950 tallet.

Da Trump returnerte til Det hvite hus etter møtet med Putin i Helsinki, måtte han beklage sitt «vennskap» med Russlands president. Men aldri så galt så godt for noe, det tvinger fram en endring av vårt verdensbilde. Det bildet som vi er flasket opp med gjennom amerikansk propaganda: «USA er snill, Russland er slem»!

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Aprilsnarr! - året rundt!

Og selvsagt er det politikerne som narrer. Jo høyere opp, jo større løgner, jo større konsekvenser. De amerikanske presidentene tar i så måte kaka. Kennedy, Johnson og Nixon løy alle om Vietnamkrigen, den siste også om Watergate. President Bill Clinton løy om sitt forhold til praktikant Lewinsky. Til slutt måtte han innrømme at seksuelle handlinger hadde funnet sted i Det ovale kontor (orale kontor?), men ikke direkte samleie siden det kun var brukt sigarer! Sigarer er forøvrig en av de få varer som er unntatt fra USAs handelsblokade mot Cuba...

Diktatorer trenger ikke å ty til løgner for å gjennomføre sine handlinger, de kan nemlig gi blaffen i folkets meninger med knebling av ytringsfriheten og det som verre er. Noe mer problematisk er det for statsledere i demokratiske land, de må sørge for å få flest mulig folk med seg, ryggdekning kan det også kalles. I så måte var USAs president George W. Bush svært dyktig. Han bearbeidet omtrent hele verden med påstander som skulle gjøre han berettiget til å angripe Afghanistan og Irak. Til tross for at han ble avslørt som løgner under selve invasjonen, stoppet han ikke. Det kostet rundt en million mennesker livet.

Men løgnenes konge heter president Donald Trump, han som serverer i snitt fem løgner om dagen, hovedsakelig på Twitter. Det var under hans valgkamp at språket vårt ble beriket med to nye begreper, «fake news» og «alternative facts». Falske nyheter er forsåvidt greie, de kan avsløres som basert på ren løgn, dersom vi fortsatt har kritiske, gravende journalister.

Alternative sannheter er vanskeligere å forholde seg til, hvilken sannhet skal man velge? Det er da din kritiske sans og kildeanalyse settes på prøve. Akkurat det fikk vi full anledning til i våres, der Englands konservative statsminister Theresa May beskyldte Russland for å stå bak angrepet med nervegift mot eks spionen og hans datter i Salisbury. I dag er mistanken rettet mot henne selv.

Tilsvarende skjedde med det påståtte gassangrepet mot sivile i Ghouta, det som ga England, Frankrike og USA anledning til å sende 105 raketter mot hovedstaden Damaskus. I dag vet vi at det hele var basert på «fake news», en konklusjon som blir gitt av OPCW, «Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen». I den forbindelse var det rørende å se vår egen utenriksminister bli intervjuet på TV, Ine Eriksen Søreide, der ho uten å blunke påstår «Vi har sikre bevis, men de kan ikke offentliggjøres siden de er graderte»!

Allikevel blir Søreide nærmest uskyldigheten sjøl sammenlignet med ho berømte Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet, ho som ble tvunget til å gå av som justisminister på grunn av sin løgnaktige propaganda. Der i gården hagler det med alternative sannheter og det med korset rundt halsen. Selvsagt forsøpler slike politikere den politiske debatten og svekker demokratiet som er helt avhengig av kunnskap om reelle og virkelige forhold for å kunne ta de viktige beslutninger som angår livet til deg og meg.

«Aprilsnarr» utøves 1. april hvert år i Europa og USA, en skikk vi har arvet fra Romerriket. Men Aprilsnarr som politisk argument er direkte forkastelig og kan bare demmes opp for med en kritisk og engasjert befolkning, de som lever i et folkedemokrati.

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

En drosjetur til Forsvaret...

Russland, svarte ho bestemt...

Det hender i blant at toget er innstilt, og vi får «buss for tog». På en slik dag kom en mann i gul refleksvest gående bestemt mot drosja. Er du ledig, spurte han. Ja, ja, svarte jeg og ante at det kunne bli en langtur. Du må kjøre til Gardermoen med den dama der, han pekte og ga meg en rekvisisjon. Endelig ei «drosje for tog», tenkte jeg glad. Dama der viste seg å være i uniform, militæruniform, sersjantgrad. Ho satte seg bak med bereten i skulderklaffen som røpet ei pen, ung dame med blondt, kortklipt hår.

Jøss, er det brutt ut krig, spurte jeg spøkefullt. Nei, ikke riktig, smilte ho, men vi skal øve på det. Sersjanten slo gjerne av en prat mens vi lå behagelig i 110 på cruisekontrollen. Men det ante meg at vi nok kom til en liten diskusjon siden ho hadde valgt å verve seg i Flyvåpenet...

Har du vært i militæret du da, spurte ho. Ja, for hundre år siden, sa jeg og blunket til ho i sladrespeilet, den gangen da Norge hadde et forsvar... Jamen, det har vi vel i dag også, mente ho, Tja, sier jeg, hæren er redusert fra 165.000 soldater fra min tid til 5.000 i dag, fregatter og helikoptre har vedvarende tekniske problemer, og dine F-16 kampfly er klare for museum. Jo, men vi har jo bestilt 52 nye kampfly fra USA og har allerede mottatt fire, trøster ho meg.

Det er i en sådan stund jeg ikke må glemme at jeg er drosjesjåfør med høy hastighet på E-18, det er fort gjort å bli litt for ivrig. Jeg har nemlig en del argumenter på lager vedrørende det såkalte Forsvaret. Disse F-35 flyene du snakker om har jo så mange feil og mangler at pilotene vil nødig fly dem, har jeg tatt rede på. Nå har Kongressen stoppet alle bevilgninger til produksjonen før flyene blir i stand til utføre oppdraget som de er konstruert for, nemlig angrep. 52 fly koster tross alt 72 milliarder kroner.

Ho var klar over det, men mente det ville ordne seg.

Tillat meg å spørre hvem vi skal forsvare oss mot, sa jeg. Russland, svarte ho bestemt. Hvorfor det, ville jeg vite. Fordi Russland annekterte Krim halvøya som viser at president Putin er villig til å angripe et annet land, svarer ho uten å blunke.

Herregud, du er jo militært hjernevasket, tenkte jeg.

La meg fortelle deg noe, sa jeg med et smil og forberedte et kort foredrag. I 1954 skjenket Russland Krim halvøya til Ukraina som et ferieparadis med takk for innsatsen under 2. verdenskrig.

I februar 2014 maktet CIA å få styrtet den russiskvennlige ukrainske presidenten, og erstattet han med Porosjenko. En president som tillot USA å bygge militære baser på Krim, hvilket ville tilsvare russiske baser i Florida. Russland ble tvunget til å ta tilbake råderetten over Krim, og det ble gjort gjennom en folkeavstemning der 97 prosent av innbyggerne på Krim ville bli russiske statsborgere. Ikke et eneste menneske ble skadet eller drept. Visste du det, spurte jeg. Nei, innrømte ho.

Kjære sersjant, sa jeg silkebløtt og faderlig, vær kritisk til hva du er med på nå. Så kanskje finner du ut at Norge har blitt en militær vasallstat under USA med sine baser og øvelser og forhåndslagring av militært utstyr i norske fjell. Tenk om du er med på å forberede en angrepskrig nettopp mot Russland, sa jeg litt strengere.

Tru det eller ei, men sersjanten ga meg en militær go'klem som takk for turen, og forsikret meg at ho skulle bli mer kritisk til det såkalte norske Forsvaret...

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

En drosjetur til begeistring...

Noen ganger lurer jeg på hvordan drosjesjåførene fant fram i gamle dager uten GPS, og uten mobiltelefon, for eksempel som nå. GPS dama maser i ett sett, «sving venstre», «sving høyre», men jeg har jo ikke noe valg. Veien utover halvøya er smal og kronglete, så dersom jeg ikke svinger vil jeg havne langt inn i skauen eller langt ute i åker'n. Jeg trenger jo ikke å bli forklart akkurat det, men jaggu fant ho fram, helt ytterst der alle hyttene ligger.

Jeg blir bestandig lettet når jeg ser et menneske dukke opp med en bestemt gange mot drosja som tegn på at jeg heldigvis har funnet riktig adresse. Denne gangen en kraftig mann rundt de førti iført shorts og kortermet skjorte. Han valgte passasjersetet foran og utbrøt; hei, la meg komme meg vekk herfra, er sliten etter guttetur med gamle studiekamerater fra BI. Vi har diskutert i tre døgn, kunne han fortelle med et oppgitt smil. Hva har dere diskutert da, spurte jeg nysgjerrig.

Er det din bil, spurte han istedet. Nei, det er ikke det, jeg kjører bare taxi et par dager i uka som en dårlig betalt hobby, måtte jeg innrømme. Han flirte og sa at det var mange temaer de hadde diskutert som for eksempel definisjonen på en kapitalist. En kapitalist må nemlig eie et produksjonsmiddel, som for eksempel ei drosje, og i tillegg kjøpe arbeidskrafta til et annet menneske, som for eksempel deg. Drosjeeieren er altså ingen kapitalist når han kjører sjøl, men han er det nå som du kjører for han. Er du enig, spurte han? Og det var jeg jo, jeg er jo ikke helt grønn heller...

Siden han sjøl tilfredsstilte definisjonen på en kapitalist som eier av en liten bedrift med 9 ansatte, dreide samtalen seg om marked, konkurranse, kapital, lønninger etc.

Jeg forsto at de andre gutta på treffet var tydeligvis ikke enig med min passasjer. Ikke rart han var ivrig etter å overbevise meg om sitt syn på saken.

Du skjønner, doserte han, i dag har kapitalister et spesielt stort ansvar i forhold til miljø, klima og ressurser. Men siden vi er avhengig av å være konkurransedyktige i forhold til markedsandeler, må vi ha like vilkår. Da kan ikke jeg av ideelle årsaker endre mine produksjonsbetingelser til fordel for miljø og klima dersom det innebærer konkurs. Det forstår jeg også, og kom til å tenke på at EU vil forby produksjonen av artikler med engangsplast. Det sa jeg til han, og reaksjonen kom i form av høylydt latter. Helt nødvendig og veldig bra, utbrøt han, men herregud det er jo starten på planøkonomi, det som kapitalismen skyr som pesten. Planøkonomi er jo kommunistisk, konstaterte han, og fortsatte sin belæring. Du skjønner, folk flest vet ikke at vårt velferdssamfunn er tuftet på kommunistiske idealer, alt fra barnehager og grunnskole til trygde- og pensjonsordninger, fra helsevesen til eldreomsorg etc.

Nå har jeg vært på guttetur med kapitalister som sutrer og klager over lønnsutgiftene, fortsetter han, de forstår jo ikke at de ansattes lønninger tilsvarer folks kjøpekraft. Den som gjør det mulig å kjøpe kapitalistens produkter. Henry Ford forsto det; «Jeg betaler mine arbeidere så godt at de har råd til å kjøpe den bilen som de sjøl lager».

Turen kunne vart mye lenger for min del for jeg bryter gjerne sammen og tilstår at jeg digger kapitalister som har beholdt vett og forstand, de som ikke er plaget med at vettet renner ut like fort som pengene renner inn. Jeg trykket passasjerens hånd til farvel, han skjønte nok sikkert at sjåføren var både takknemlig og begeistret...

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

En drosjetur til forundring...

Det hele startet med at jeg stoppet foran fotgjengerfeltet og vinket til en sjåførkollega og kona hans - kledd i burka. De ler godt begge to når jeg erter dem med at han er ute og lufter teltet.., hvilket beviser at muslimer har humoristisk sans, de også!

Men min godt voksne passasjer med pondus reagerte med avsky og utbrøt; hilser du på sånt pakk! Kona i baksetet nikket bifallende på hodet. Speilet kunne sladre om ei sterkt sminket dame i sekstiåra, med rødt hår, men uten slør, noe som kanskje hadde vært en fordel... Pakk, svarte jeg, pakk er kortformen for pakkis, det som folk fra Pakistan ble kalt før i tiden, men dette paret er fra Marokko... Den eldre, velkledde norske nordmannen startet så en intens analyse av sånt pakk;

- De overtar snart hele landet vårt - Europa kan du kalle Eurabia med moskeer på hvert gatehjørne - hvor de ligger og ber med baken i været - en eneste stor utklekkingsanstalt for terror og voldtekter - ikke gidder de å jobbe heller! 

Kona i baksetet applauderte sin manns foredrag med «uff, uff, uff» og ristet på hodet med en imponerende frekvens, kanskje opp mot seksti i minuttet...

Jeg lot meg ikke provosere, men falt heller for fristelsen til å ta en spansk en. Ho som går i burka er søstera mi, sa jeg, ho er fra Marokko og heter Saida. Jeg stoppet på rødt og kunne høre knappenåla som ikke falt. Kona brøt tausheten med et bjeff; hva!, ropte ho, hva sa du?

Ho er halvsøstra mi, forklarte jeg, og sendte samtidig en unnskyldende tanke til min avdøde far; faren min var sjømann og laget unger rundt omkring... Jeg klarte å holde meg alvorlig til tross for avsky grimasene som tegnet seg i ansiktet til det sjokkerte paret.

Dessuten er burkaen veldig praktisk, la jeg ut, den har for eksempel store innerlommer med plass til bønnebok, Koranen og et par håndgranater... Om sommeren, fortsatte jeg belærende, når vær og temperatur tillater det, går de fleste muslimske kvinner helt splitter nakne under burkaen, det er veldig komfortabelt, og praktisk... Livsgnisten i øynene hans flammet opp, men sloknet dessverre like fort i samme stund som kona ga sin høylydte kremting.

Skal dere på ferie, frittet jeg ut, og fikk vite at de skulle på to ukers ferie til Agadir. Til Agadir, sa jeg ekte begeistret, der har jeg vært mye, jeg har bodd i Thagazout et par mil nord for Agadir, en liten fin fiskerlandsby. Dit må dere dra, anbefalte jeg, men... Men dere vet vel at Marokko er et muslimsk land, spurte jeg, med bønnerop fra minareter fem ganger om dagen, og det som verre er...

Vi vet det, svarte han, men siden det er godt og varmt der med god mat, valgte vi Apollo charter til Agadir som er billig med både fly og hotell. Ok, sa jeg, men vær så snill og hilse til Said og Eunice i Thagazout fra meg, de er begge to trivelige muslimer, la jeg til med et ironisk smil.

Turen var over og paret forlot drosja ganske så forhastet. Det ble heller ikke noe tips denne gangen, ganske sikkert av naturlige årsaker... Men jeg måtte ta meg tid til å fordøye min undring, et eldre norsk par til forundring...

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

En drosjetur til forskrekkelse...

Sjøl hadde ho sett en video på YouTube som var filmet i hemmelighet...

Pasientreiser kan by på langturer i blant, slik denne gjorde. I løpet av to og en halv time er det mulig å dvele ved mange ting dersom passasjeren er pratelysten, og det var ho. Helt greit, vi var for eksempel enig i at det å ha en hund er en fin ting til tross for at det også hadde sine utfordringer i forhold til stell og pass. Ho sjøl hadde hatt mange hunder før i tiden, men nå hadde ho bare sju! Ho kunne også fortelle at det var blitt svært så populært å parre større hunder med pudler, slik at vi for eksempel får schäferpuddel, dalmatinerpuddel, retrieverpuddel. God forretning er det også, forsikret ho meg.

Plutselig spurte ho hvor mye jeg puttet i koppen til tiggerkona som satt utenfor inngangen til sykehuset. Jeg svarte som sant var at det var bare en tjuekroning. Ho stirret hardt på meg, nesten så det stakk i nakken. Det må du ikke gjøre!, utbrøt ho. De bare lurer deg, fikk jeg vite, de har fine biler og dyre telefoner.

Sjøl hadde ho sett en video på YouTube som var filmet i hemmelighet. Videoen viste ei tiggerkone som satt med to krykker ved siden av seg. Når ho reiste seg, hinket ho med krykkene bort til en stor kassebil hvor ho åpnet sidedøra og gikk inn. Etter ei lita stund ble bakdøra åpnet og ut kom kona i pen kjole uten krykker. Skjønner du hva jeg sier?, nesten ropte ho. Og det gjorde jeg.

Men for å forsvare meg sjøl litt sa jeg at tiggerkona var jo egentlig ganske smart, et forretningstalent med andre ord. Ho kunne ganske sikkert blitt salgssjef i et norsk firma med 1,2 millioner i årlig gasje sammen med en rekke frynsegoder.

Min passasjer i baksetet fortsetter å legge ut om hva ho mener om tiggere og om hvordan ho behandler dem. Jeg går mot tiggerkona og viser at jeg har neven full av penger, forklarer ho. Og når tiggeren løfter opp koppen med et strålende ansikt, putter jeg pengene tilbake i lomma mi og går videre. Det er så artig å se åssen de går fra glede til bitter skuffelse, ja noen blir jo sinna også, sier ho med en frydefull latter. Og jeg tviler ikke på det, men... Men jeg sier ingenting, må bare konsentrere meg om å holde drosja på veien.

Naturlig nok kom samtalen inn på sykdommer. Og som en del av helbredelsen hadde legen anbefalt sterkt om å stumpe røyken, og det skulle ho prøve. Røyker du mye da?, spurte jeg. Tre tyvepakker om dagen, svarte ho. Etter å ha spurt opp igjen tre ganger forsto jeg alvoret, seksti sigaretter om dagen!

Jamen herregud, sa jeg, det må jo koste en formue, uten å vite eksakt hva en tjuepakning koster i butikken. Neida, det er ikke så veldig dyrt, kunne ho trøste meg, for dattera mi jobber ombord i ei ferge med taxfree og smugler sigaretter for under halve prisen. Så penger er ikke noe problem.

Penger er ikke noe problem, tenkte jeg. Og jeg tenkte at dersom ho hadde senket forbruket til to tjuepakninger og heller gitt den tredje pakka til tiggerkona, den til halve prisen, kanskje en femtilapp om dagen. Jeg klarte å holde meg og tok farvel med et smil, men var glad for at turen var slutt. Samtidig kom jeg på et uttrykk som en sjåførkollega bruker når han opplever en helsprø uforstand, det lyder slik: «... men i SKREKKENS navn...»!

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

En drosjetur til ettertanke...

I vår materielle tid går det meste av hjernekapasiteten til å tenke på ting, penger og opplevelser...

Samtalen startet med den langvarige maivarmen som tema for klimaendringer og ekstremvær. Da kom jeg til å si «..dersom vi mennesker ødelegger vår egen planet, og dersom vi er skapt i Guds bilde, må jo Gud være en drittsekk». Min passasjer i setet foran, ei dame i femtiårene, svarte med et smil: «... vel, jeg skjønner nok hva du mener, men som prest vil jeg ikke bruke det uttrykket om Gud..». Herregud, snakk om å tråkke i både baret og salaten! Ikke hadde jeg noen steder å gjemme meg bort heller, jeg kjørte jo drosja i hundreogti på motorveien!

Presten skulle til flyplassen og hadde heldigvis god tid, slik at vi kunne slå av en lang prat før innsjekking. Hennes prestekarriere startet med å tro på og forkynne en personlig Gud som hadde skapt hele verden, og med oss mennesker i sitt bilde. En tro som ho gradvis forlot ettersom hennes erfaringer med mennesker, med livet og døden, åpnet for spørsmål og problemstillinger som tvang fram andre måter å betrakte guddommen på.

Jeg lyttet interessert til hennes forklaring basert på erfaringer innen healing, åndelige opplevelser og de merkelige evner som savanter kan oppvise. «Savant» er fransk oversatt med «den lærde», og som betegner personer med evner og talenter som de umulig har kunnet tilegne seg gjennom læring eller erfaring. Omtrent halvparten av alle savanter er autister, personer med adferdsforstyrrelser og tegn til hjerneskade. Men på tross av det imponerer mange med sine geniale evner innen matematikk, kunst og musikk. Ikke rart vi måtte mimre litt over filmen «Rain Man» med Dustin Hoffman og Tom Cruise.

Hva mener du med åndelige opplevelser?, spurte jeg. Intuisjon er en form for åndelig opplevelse, forklarte ho, og understreket at de største genier innen vitenskap, kunst, musikk etc. bruker intuisjon som et reelt hjelpemiddel i sitt arbeid. Eksempelvis Albert Einstein, det store geniet innen matematikk og fysikk, kalte intuisjonen for en «fornemmelse av hva som er riktig og galt». (Leksikonet sammenligner intuisjonen med en intern radar som sørger for å gi oss viktige beskjeder).

Ja, hva har du kommet fram til da?, spurte jeg spent.

Jeg har forlatt min personlige Gud, og erstattet han med en universal intelligent bevissthet, svarer ho, og som vår hjerne står i kontakt med. Denne kontakten har mennesket til alle tider dyrket gjennom diverse seanser og ritualer, gjennom bønn og meditasjon. Alt levende liv deltar i denne universale bevisstheten, mer eller mindre, vi er alle «Gud», påstår min gode passasjer.

I vår materielle tid går det meste av hjernekapasiteten til å tenke på ting, penger og opplevelser. Det blir lite til overs for undring over livet sjøl, dets betingelser og samspill med den øvrige natur, tid til å undre seg over livets «åndelighet» være seg i form av intuisjon, fornemmelser og åpenbaringer. Å forstå disse sammenhenger fullt ut er sannsynligvis like vanskelig som å løpe fra sin egen skygge, men presten og jeg tok allikevel farvel med ønske om å fortsette våre samtaler. Javisst kan du også bli med...:)

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Med UVETT graver vi vår egen grav!

Det måles og forskes, observeres og telles over hele jorda for å ta rede på planetens helsetilstand. Sammen med en enorm datakraft kan vi stille en sikker diagnose; økologisk sammenbrudd, avskoging, jordforurensning, utryddelse av arter, klimaendringer, ekstremvær med tilhørende flom og tørke, forsuring av havet etc.

Javisst er det kritisk. Og vi har visst det lenge. Helt siden 1960 tallet har vitenskapen advart oss mot den utviklingen vi i dag står midt oppe i. I dag kryr det av organisasjoner ved siden av FN som bedriver forskning på planetens tilstand, finansiert over statsbudsjetter, av private donasjoner, av stiftelser eller av selveste World Economic Forum, WEF.

WEF er ingen hva som helst, det er paraplyorganisasjonen for rundt tusen av verdens største selskaper underlagt et økonomisk system som kalles KAPITALISME.

WEF kan melde at vi nå omsetter 80 milliarder tonn «ting», være seg fisk og husdyr, mineraler, metaller, skoger, fossile brensler etc., og det øker for hvert år. Bare siden 1990 har det globale forbruket økt med 33 milliarder tonn, der veksten i konsum per innbygger i rike land står for 81 prosent. WEF sine forskere konkluderer med at maksimalt 50 milliarder tonn er tålegrensen for planetens bærekraft. Vi overskrider med andre ord jordas bæreevne med 60 prosent, som om vi har nesten to planeter!

Det svært interessante, men paradoksale, er at WEF peker på hva vi må gjøre for å stanse gravingen av vår egen grav. Interessant fordi konklusjonen sammenfaller med verdens forskere forøvrig med overskriften KONSUM. Konsumet må ned i verdens rikeste land, og den enorme forskjellen mellom fattig og rik må jevnes ut. WEF betegner situasjonen som kritisk, som ei tidsinnstilt bombe for demokratiet. At verdens rikdom og ressurser er blodig urettferdig fordelt trenger vi ikke forskning til, vi ser daglig hvordan uretten fører til konflikter og kriger.

Paradokset innebærer en motsigelse siden WEF vil redusere forbruket, men samtidig beholde et økonomisk system som er helt avhengig av å vokse i forhold til forbruk, produksjon, omsetning og profitt. For å si det med høyrehøvdingen Kåre Willoch; «Kapitalismen har da ingen moral, kapitalismens eneste oppgave er å akkumulere kapital» - og det uten nåde for både mennesker og natur, legger jeg til. Kapitalismen som system kan ikke si at nå har vi nok av «ting», nok av biler og knappenåler, nok av alt det vi egentlig ikke trenger for å leve et bra liv.

Det er lov å spørre; kan kapitalismen løse de problemer som den sjøl har skapt?, som at 60 prosent av verdens økosystemer er ødelagt eller sterkt skadet i følge WEF?, eller at mange fiskestammer er utrydningstruet på grunn av klimagasser?, eller at regnskogen brennes til fordel for profitable plantasjer med palmeolje og mais til bilenes drivstoff?, eller...

De rike land, spesielt i «Vesten», må innse at tiden er inne for planøkonomi på en rekke felter. Men enn så lenge tviholder den politiske ledelsen på den kapitalistiske markedsøkonomien som problemløser. Det er folkevalgte politikere som styrer som om de ingenting vet og forstår, som fossiler fra en forgangen tid. UVETT kalles det!

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Du må ikke sove!

Med diktet «Du må ikke sove» ville Arnulf Øverland i 1937 advare oss mot de tyske nazistenes fremmarsj med Adolf Hitler som leder. Som kjent kom advarselen forgjeves, to år senere ble den andre verdenskrigen innledet med angrepet på Polen.

Og i dag? Opplever vi noen form for trussel som gjør at vi bør våkne?

Det mangler ikke på advarsler hverken fra generaler eller økonomer. USAs sentralbank, The Federal Reserve, karakteriserer USAs økonomi som krigsdrivende, som er helt avhengig av militære konflikter og kriger, kontinuerlig. USAs våpeneksport omfatter 98 land, 34 prosent av verdens våpenhandel. CIA sørger for at konflikter oppstår mellom land og regioner for derigjennom skape behov for flere våpen som USA gladelig selger. Allerede i 1961 advarte general og president Dwight D. Eisenhower om en økonomi som er avhengig av en sterk kobling mellom industri og omsetning av våpen og militært materiell, «the military-industrial complex» kalte han det.

Det sier seg sjøl at en slik økonomi har behov for fiender. Da Sovjetunionen ble oppløst i 1991, måtte Russland overta fienderollen. Her kommer NATO med sine 29 medlemsland inn i bildet. USA har nemlig en lakei i NATO sjefen, Jens Stoltenberg. Han etterplaprer president Trump og gjør nøyaktig det Pentagon dikterer. Derfor besøker Stoltenberg medlemslandenes regjeringer og presser dem til å øke sine militære budsjetter, hvilket de gjør. Enda flere våpen og militært utstyr må kjøpes inn på bekostning av skole, helse og infrastruktur. «Butikken» ligger i USA.

Kina og Russland har utviklet våpen som teknologisk sett parkerer USA sitt våpenprogram. Kinesiske yuan og russiske rubler erstatter gradvis dollaren i verdenshandelen. I følge The Federal Reserve har USAs utenlandsgjeld passert 20.000 milliarder dollar, og hele bruttonasjonalproduktet, GNP, er satt i pant. Sentralbanken advarer om at skattelette og økte bevilgninger til «Forsvaret» må kompenseres med nye lån fra utlandet. USA taper terreng som supermakt for hver dag og er havnet i en desperat situasjon med en desperat president. Alle «forståsegpåere» advarer mot USAs aggressive politikk, og som en såret tiger forbereder seg til en storkrig med Russland (og Kina).

Norge bidrar også med økonomisk og militær støtte til «vår nære venn» som statsminister Solberg ynder å kalle presidenten «over there». Hun bestiller 52 stk. F-35 kampfly til en innkjøpspris på 72 milliarder kroner, og det til tross for at flyene er ubrukelige under vinterlige forhold. Hun tillater at USA oppretter militære baser her i landet og lagrer krigsutstyr i norske fjell som skal betjene 15.000 US soldater. Hun gir ikke engang fra seg et lite kremt når Kongressen bevilger 90 millioner for å oppgradere Rygge flyplass til en base for amerikanske kampfly. Regjeringa legger ut landet vårt til historias største militærøvelse i regi av USA, «Trident Juncture 2018». Hvorfor?

Sover både statsminister, forsvarsminister og utenriksminister?

Vårt eneste håp for å unngå en storkrig med katastrofale følger, er at det norske folk snart våkner opp og tar til det vettet som våre myndigheter mangler!

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Hege Storhaug med nye avsløringer - om seg sjøl!

Ho anmelder boka «Europas underlige død, INNVANDRING, IDENTITET, ISLAM», ei bok som ho mener er Årets viktigste bok om vår tids viktigste tema. Ho er bekymret for det ho kaller verdens mest fantastiske kontinent, nemlig Europa. Et kontinent basert på europeiske nasjonale kulturer og frihetsverdier, der kirken også har vært et bærende element i sivilisasjonsbyggingen, påstår Hege Storhaug, informasjonsleder i Human Right Service, HRS.

Nasjonale kulturer og frihetsverdier? Storhaug vet kanskje ikke at Europas rikdom, med sine katedraler og kanoner, er tuftet på tjuvgods? Det var nemlig europeerne, fortrinnsvis fra England, Spania, Portugal, Frankrike, Belgia, Tyskland og Nederland, som plyndret resten av verden. Kjenner ikke Storhaug til kolonialiseringen av sør og nord Amerika? Kjenner ho ikke til røveriet av hele kontinentet, Afrika? Er Storhaug så historieløs at ho ikke kjenner til Berlinkonferansen i november 1884 der de fleste europeiske land var samlet for å dele Afrika seg i mellom? Kjenner ikke Storhaug til de mange kolonikrigene i sørøst Asia? Vet ikke Storhaug at England bygde sitt britiske imperium basert på slavehandel?, på Trekanthandelen?, der Danmark-Norge også tjente seg søkkrike med sine slaveskip bygd på Sørlandet?

Kjenner ikke Storhaug til fremgangsmåten? Den som skjedde med sverdet i den ene handa og korset i den andre? Nådeløst slaktet kristne europeere de innfødte, massakrer kaller vi det i dag. Et av mange eksempler er kolonien til Belgias kong Leopold II, han som gjorde Belgisk Kongo om til en arbeidsleir, der innbyggerne ble pisket, lemlestet og drept hvis de ikke sanket nok gummi. De som ikke maktet å oppfylle kvotene ble hardt straffet som å få armene avskåret eller avskutt.

10 millioner innfødte ble drept i løpet av 15 år. Det er kanskje av interesse for Storhaug å vite at kongen var dypt religiøs, kristen altså, ikke muslim.

Kirken som sivilisasjonsbygger? Herregud, går det an opprette noe mer usivilisert enn Inkvisisjonen? En institusjon som fant ut at kvinner bedrev trolldom og heksekunst når de som omsorgspersoner tok vare på folk med kunnskaper innen naturmedisin. Titusener av kvinner ble dømt til «ild og bål» der presteskapet bivånet de grusomme seanser mens de messet «I Faderens, Sønnens og Den hellige Ånds navn».

Europas kristne sivilisasjoner som Storhaug er så stolt av har startet to verdenskriger med få års mellomrom. Den første tok livet av 18 millioner, den andre krevde livet til 80 millioner mennesker. Vårherre viste ingen nåde til tross for soldatenes kamprop «Gott mit uns» og «God with us». Kjenner ikke Storhaug til at den kristne sivilisasjonen Deutschland ledet an i verdenhistoriens største folkemord, der også Norge var bidragsyter? Det kalles Holocaust.

Storhaug, hvor kommer flyktninger og migranter fra? Jo, fra de områdene som vi europeere har invadert, plyndret og myrdet. Vi har gjort millioner av mennesker nødstedt, derfor er de på flukt. Hege Storhaug, du er heldig som blir finansiert av den mørkeblå regjeringa, 1,835 millioner i året, via Justisdepartementet styrt av Fremskrittspartiet, slik at du med din kristne tro kan fortsette kampanjen med å setter grupper av mennesker opp mot hverandre. Kanskje det er på tide at du og dine disipler konverterer til Islam?

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Les mer i arkivet » Desember 2018 » November 2018 » Oktober 2018
Kjell Lindberg

Kjell Lindberg

69, Sandefjord

Jeg er alminnelig interessert i samfunn og politikk med særlig oppmerksomhet til natur, økologi og klima, ellers skriver jeg om det som faller meg inn med forhåpentligvis litt til ettertanke...

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker