Forberedt på ei ny krise?

Den siste krisa startet i USA i 2007 som slo ut i full blomst året etter. Banker gikk over ende, veksten i verdens BNP gikk i minus, arbeidsledigheten vokste til kritiske høyder, flere land i Europa sto overfor en økonomisk ruin. Krisa ble kalt «Finanskrise», mens økonomer i dag mener «Overproduksjonskrise» er en mer dekkende betegnelse. Hvorfor det?

I flere år var profittraten i den amerikanske økonomien synkende på grunn av metning i markedet. For å stimulere til økt kjøpekraft lånte bankene ut penger som det ikke var dekning for, hus og hjem ble belånt til langt over pipa. Seddelpressa gikk varm og skapte en enorm finanskapital som ikke lenger hadde dekning i materielle verdier og i landets BNP. Bankene fikk ikke dekket sine utlån, de såkalte råtne lån, og gikk over ende. Bankerott. Norge overlevde finanskrisa ved å bruke oljefondet som buffer.

Kort sagt produksjonen av varer og tjenester oversteg det som etterspørselen i markedet kunne absorbere til tross for et enormt «bruk og kast» konsum. Derfor var krisa et resultat av overproduksjon og synkende profittrate.

Skjer det noe tilsvarende i dag?

Ja, det ser stygt ut dersom vi legger til grunn den siste rapporten fra «The Global Risk». (The Global Risks Report 2016 draws attention to ways that global risks could evolve and interact in the next decade. https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2016).

Der finner vi at siden 2009 har verdens sentralbanker trykket 17.000 milliarder dollar for å få fart på økonomien. Siden 2009 er verdensamfunnets totale gjeld økt med over 50.000 milliarder dollar til 240.000 milliarder i 2016, en femdobling. Med dagens kurs tilsvarer 240.000 milliarder dollar 1.920.000.000.000.000 kroner = 1,92 billiarder kroner.

Verdens samlede gjeld har nå passert tre ganger mer enn verdens samlede bruttonasjonalprodukt, BNP. Det betyr at finanskapitalen er tre ganger større enn all verdens materielle verdier og tjenester. Finansfyrstene skjelver, de som bestemmer hva som skal produseres og i hvilke mengder med verdens børser som veileder. Bankene skjelver og verdens regjeringer trykker febrilsk penger i håp om at det går bra.

World Economic Forum, WEF, en paraplyorganisasjon for tusen av verdens største globale selskaper, ser mørkt på framtida. WEF har allikevel et håp, håpet består i en kraftig økning i migrasjonen av mennesker! Det blir kalt «The Business Case for Migration».

Logikken i modellen er enkel; siden fattige mennesker i rike land har større kjøpekraft enn fattige mennesker i fattige land bør de rike landa åpne grensene for fattigfolk på flukt. I klartekst betyr det at migrasjonen av mennesker fra fattige til rike land vil stimulere etterspørsel og profitt. Derfor oppfordrer WEF de rike lands regjeringer til å sørge for en positiv holdning til migrasjon, som en stimulans til landets økonomi.

Er det bare Tysklands forbundskansler Angela Merkel som har forstått dette? Som har forstått at kapitalismen må bruke alle metoder for å overleve!

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

USAs rørende omsorg for andre land...

Nå har vi anledning til å studere USAs forberedelser til et angrep på et annet land, nummer 36 etter andre verdenskrig. Når krigen først er i gang våkner media, men forberedelsene er vel så viktig.

Det er viktig å skape en opinion i folket som støtter presidenten, en som virker rasjonell og human. Den beste metoden markedsføres som en «befri og ofre metode ». Det betyr at det gode USA må ofre seg for å befri befolkningen fra det aktuelle landets regime. Offeret består av tapte unge menneskers liv som amerikanske soldater. Dersom befolkningen ikke vil befris, noe som faktisk er det mest vanlige, må USA beklageligvis bruke makt. Koste hva det koste vil. Et par eksempler:

- Koreakrigen mot kommunismen, 1950-1953, tok livet av 215.000 nordkoreanske soldater og en million sivile. USA ofret livet til 36.516 av sine egne soldater. Og det til ingen nytte!

- Under krigen mot det kommunistiske Nord-Vietnam, 1964-1975, ble det ofret livet til 58.220 amerikanske soldater. Da barbarene fra andre siden av Stillehavet ble nedkjempet hadde de rukket å drepe 920.000 nord-vietnamesiske soldater. I alt måtte seks millioner bøte med livet, hvorav 4 millioner sivile. Og det til ingen nytte!

Venezuelas økonomi er basert på eksport av olje. Da oljeprisen ble redusert med en tredel gikk det hardt ut over Venezuelas økonomi omtrent samtidig som president Nicolás Maduro overtok. Maduro, en tidligere bussjåfør og fagforeningsleder, tilhører «Partido Socialista Unido de Venezuela».

Da er det duket for propaganda fra presidenten og fra krigshisserne i Kongressen og Pentagon: «Venezuela med sitt sosialistiske regime vanstyrer landet og befolkningen lider». At Venezuela kan brødfø seg sjøl sammen med et godt utbygd helsevesen, og det i motsetning til USA, nevnes selvsagt ikke med et ord. Konklusjonen blir derfor; Venezuelas befolkning må befris.

Men selvsagt kan motivet være et «både-og» som å erstatte et lands regime med et som er USA vennlig og samtidig plyndre landets naturressurser, som oftest olje. Det er den vanligste oppskriften til «Gods own country».

USA har de senere år vært selvforsynt med olje takket være skiferolje, men den går også tom med tiden. Dessuten er produksjonen så kostbar at staten må gå inn med store subsidier. Venezuela derimot er trolig det landet i verden som har størst oljereserver...

At Venezuela også vil forlate dollaren til fordel for kinesiske yuan og russiske rubler i internasjonal handel, er vel det samme som å legge hodet på blokka!

Loven som gir presidenten fullmakt til å bruke penger på militære tiltak i forhold til det som kalles «Situasjonen i Venezuela» ble vedtatt 14. juli 2017 og godkjent i Senatet 18. september. Pentagon har nå et lovlig vedtak for å kunne gjøre sine krigsforberedelser. Tilstanden for Venezuela, med sin befolkning på 32 millioner mennesker, er med andre ord kritisk.

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Løgn og forbannet dikt!

Klimapolitikken utformes av den blåblå regjeringa, sammensatt av Høyre og Fr.P med støtte av Arbeiderpartiet. Venstre og Kr.F henger seg på så godt de kan. Denne politiske ledelsen har valgt to satsingsområder for å bekjempe utslipp av klimagasser. Den ene er satsing på elbiler og den andre på biodrivstoff.

Er elbilen klimavennlig? En fersk rapport fra Svenska Miljöinstitutet gir oss svaret:

Det går med 20 fat olje = 3180 liter og rundt 200.000 liter vann for å produsere 1 stk. lettere personbil ? uten batterier. Produksjonen av batterier er svært energikrevende. Som et eksempel vil et Tesla batteri på 100 kWh avgi 15-20 tonn av klimagassen karbondioksid, CO2. En Mercedes E 220d slipper ut 102 gram karbonoksid per kilometer, hvilket betyr at den kan kjøre mellom 15- og 19.000 mil før den når samme mengde CO2 utslipp som det et 100 kWh batteri avgir under produksjonen.

Ladingen av batteriene til en elbil krever ideelt sett en strøm som er produsert av ren fornybar energi. Men finnes den? Svaret er et brutalt NEI! Norge mikser strøm med det europeiske strømnettet. NVE har beregnet at 75 prosent av norsk strøm er produsert med fossilt brensel og atomkraftverk.

Privatbilismen øker for hvert år og regjeringa svarer med å bygge flere motorveier til plass for flere biler, samtidig som regjeringa påstår at elbilen er klimavennlig.

Med andre ord ren løgn!

Regjeringa vil øke innblanding av biodrivstoff i diesel og bensin med opp til 20 prosent i 2020. Arbeiderpartiet krever 40 prosent innen 2030. Biodrivstoff utvinnes av planter. Bioetanol framstilles av sukker og stivelse med planter som sukkerrør, mais, korn, poteter. Biodiesel framstilles av plantefett fra raps, soya, palmeolje. Biodrivstoff er med andre ord mat som brukes til å drive bilene våre i stedet for å mette den milliarden som lider av sult og underernæring. Når den rike delen av verden etterspør biodrivstoff øker prisene på matvarer, og de fattigste får enda mindre råd til mat. Det er kriminelt!

Men er produksjonen av biodrivstoff klimavennlig? Svaret er nei fordi vinninga går opp i spinninga. Stikkord er brenning og hugging av skog for plass til nye plantasjer, gjødsel og plantevernmidler, traktorer og lastebiler, raffinering, transport etc.

Bare i USA dyrkes nå 40 prosent av all mais, hvete og soyabønner til biodrivstoff på et areal som er like stort som Norge. Det er allikevel palmeoljen som er mest effektiv som biodrivstoff og som dermed gir størst profitt. Palmeplantasjene i Indonesia har allerede forvandlet regnskogen til en total økologisk katastrofe.

Enten er landets politiske ledelse mindre begavet og kan unnskyldes siden de er folkevalgt. Eller så er de noen løgnaktige kriminelle som fører folket bak lyset. De klamrer seg til et økonomisk system som krever vekst for enhver pris. Og prisen kjenner vi allerede i dag.

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Vi må ut før det er for seint!

Ut av NATO betyr «ut av USA». 

USA dominerer NATO militært med sine baser, med soldater, missiler og atombomber. Bare i Tyskland er det 179 militære anlegg med 54.280 amerikanske soldater sammen med CIAs etterretningsenter i Frankfurt. I løpet av dette året vil USA tredoble sine militære investeringer i Europa. 

I Trøndelag rommer den amerikanske basen militært utstyr til en hær på 15.000 amerikanske soldater. Pansrede amerikanske stridsvogner fra Trøndelag deltar i den store militærøvelsen i Sverige, Aurora 17.

Ja, du leser riktig.

Det alliansefrie, nøytrale Sverige øver også krig sammen med NATO og USA. Det har NATOs generalsekretær klart å forhandle seg fram til. Han heter Jens Stoltenberg, tidligere statsminister i Norge fra Arbeiderpartiet. Han som fikk samtlige 29 NATO land til å stemme mot FNs resolusjon om «En atomvåpenfri verden». 

Og hvorfor øker USA sin militære opprustning for hver dag sammen med øvelser i NATOS regi? Kilder i Pentagon innrømmer sjøl at motivet er å forberede krig mot Russland som allerede nå er totalt omringet av verdenshistoriens største krigsmaskin. 

Og Russland øver forsvar, militærøvelsen kalles «Zapad-17» som oversatt blir «Vest-17». Navnet er kanskje ikke tilfeldig valgt?

USA er i en desperat situasjon der valget består mellom økonomisk sammenbrudd eller ren krigsøkonomi. USA har nå pantsatt 90 prosent av landets BNP. USA selger statsobligasjoner til Kina og øker underskuddet på handelsbalansen for hver dag. USAs gjeld til utlandet har i dag passert en svimlende sum på 20.000 milliarder dollar. Seddelpressa går varm med en inflasjonsdrivende valuta, hver femte amerikaner lever på statlige matkuponger.

USA utkonkurreres på verdensmarkedet, Kina overtar. Russland og Kina har inngått handelsavtaler som avskaffer dollaren som internasjonal valuta og erstatter den med kinesisk yuan. Flere land slutter seg til avtalen (jmf. BRICS). 

USA utvider sine sanksjoner mot Russland. Så langt har det bare styrket Russlands økonomi, mens USA skyter seg sjøl i foten. Skylden for elendigheten legges på innvandrere og muslimer.

USA befinner seg nå i en tilsvarende desperat situasjon som i Tyskland på 1930 tallet. Hitler la skylda på sosialister, kommunister og jøder samtidig som han rustet opp militært med en økonomi som krevde krig. Og det fikk han, en verdenskrig.

Vi vet at Norge ikke har et reelt forsvar, men satser på at USA skal komme og redde oss når vi blir angrepet. Derfor er vi medlem av North Atlantic Treaty Organization.

Og hvem skal angripe oss?  Jo, i følge NATO og USA heter landet Russland.

Det samme landet som før har blitt angrepet flere ganger fra Vest, være seg av Napoleon med sin hær i 1812, av USA og Storbritannia i 1918 og av Tyskland i 1941. 

Landet vårt fungerer som et militært lydrike og et oppmarsjområde for et desperat USA med behov for en storkrig. Ut av NATO før det er for seint!  

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

En kveld i Ban Lopka

Vi står på gårdsplassen og betrakter dette enorme naturfenomen med beundring iblandet litt frykt. Toåringen sitter trygt på armen min. Vi har begge en arm fri så vi kan peke og sette lyder til som «åhhh», «seee», «enormt», «svai, svai, svai». Det siste er det Jem som roper, antagelig en forkortelse for «sowai» som betyr flott, fint, vakkert, lekkert.

Det er «Tor med hammer'n» som går amok på den kullsvarte himmelen der borte. Det lyner i ett inne i skyene så det ligner på fargerike lampetter, og tordenen øker i styrke. Uværet er på vei mot oss.

Først kommer den varme vinden snikende, men sterk nok til å bevege palmebladene og å få de tynne bambustrærne til å knake. De første regndråpene føles som kjærtegn på en opphetet kropp. Mora henter Jem, det er tid for kveldsstellet.

Kona står i vinduet og roper at jeg må komme meg inn. Men jeg gjør ikke det. Man skal ikke gjøre som kona sier bestandig, i alle fall ikke med en gang...

Jeg setter meg på terrassen med tak over, sånn omtrent midt på. Da blir jeg bare litt våt når stormkastene dusjer inn vann. Stearinlyset er ikke bare sloknet, men også blåst vekk. Regnet på taket høres ut som et maskingevær. Uværet er rett over meg nå og flerrer opp himmelen med nesten dagslys, tordenbrakene skraller i øra. De få utelampene i den lille landsbyen vår blinker en kamp på liv og død. Naturen viser muskler!

Og da kommer de, akkurat som sist vi hadde samme været. Først kommer paddene hoppende. I dag er de fem stykker med den største først som snitter foten min. Jeg drar beina fort opp for jeg vet at de som kommer krabbende er farlige. Det fikk Jem erfare da han prøvde å løfte en, sist stormen raste. Jem fikk et bitt i fingeren så blodet piplet med et tilhørende langtrukkent vræl. Men det er kanskje ikke riktig å si bite når det er ei klo som forårsaker skaden? For jeg snakker altså om de svarte krabbene som holder til nede i risåkeren. Hvorfor krabber og padder absolutt må opp på terrassen når det lyner og tordner, vet jeg ikke. Neste gang kommer det kanskje et par buktende pytonslanger!

Den som heller ikke liker seg i uværet er den store gekkoen. Tokké har klamret seg fast oppunder takmønet og gir ikke en lyd. Det samme er tilfelle med ildfluene, bortsett fra en som har satt seg på handa mi. Den «lyner» om kapp med fyrverkeriet der oppe som nå er i ferd med å avta. Vinden stilner, det samme gjør regnet, og tordenen er blitt like lavmælt som da den banket på.

Da ser jeg en skygge komme farende inn gjennom porten som materialiserer seg jo nærmere den kommer, til min store glede. Jeg har nemlig vært bekymret for «Happy». Hvorfor kunne ikke bikkja holde seg hjemme under dette uværet? Og jeg vet hva som nå venter meg til tross for at jeg har sagt det tusen ganger; «du er blitt for stor til å sitte på fanget»! Men nå er «Happy» våt og redd så okay, han får sitte der ei stund.

Kona roper igjen, og nå gjør jeg som ho sier. Så god natt...

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Heia AP, gratulerer med et brakvalg!

Selv om braket ikke kom i den retningen som var forventet.

Arbeiderpartiet og lederen Jonas Gahr Støre gikk på en historisk smell som feide ut seks representanter fra Stortinget. Og jeg er glad for APs elendige valg siden det styrket venstresiden i det politiske landskap. Ekstra gledelig var tilsiget av unge velgere som sørget for å tilføre Sosialistisk Venstreparti sin stortingsgruppe fire nye mandater, og som også sørget for å få Rødt inn på Tinget for første gang.

Men hva gjorde AP og Støre feil?

Det er tusen forklaringer på det for tiden. Jeg for min del tror ikke Støres arv, en formue han satte i et fond, hadde noe å si for valgresultatet. Heller ikke at han engasjerte arbeidsfolk på slavekontrakt, han hadde bare ikke sjekket deres lønnsnivå. Det er som kjent menneskelig å feile.

I den grad man kan snakke om feil så har det foregått over lang tid, lenge før valgkampen startet. Den grunnleggende feilen er at AP svikter sine egne.

Arbeiderpartiet er ikke lenger et reelt politisk redskap «for folk flest», for alle de som skaper merverdien og rikdommen i dette landet, for alle de som går på jobb hver dag og holder Norge gående. Et parti for alle de som gjør Norge til fortsatt et godt land å leve i, for folk flest. Kort sagt Arbeiderpartiet svikter Arbeiderklassen.

Det blåbrune Fremskrittspartiet har overtatt parolen «for folk flest» med et politisk ordskifte farget av begreper som marked og privatisering som erstatning for de gamle hedersord fellesskap og solidaritet.

Jonas Gahr Støre og Arbeidepartiet har ikke maktet å advare det norske folk om at Fr.P og Høyre i regjering sørger for at bærebjelkene i den sosialdemokratiske modellen forvitrer. I stedet kastet Støre bort kreftene på å henge ut Fr.Ps innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug. Ei dame som majoriteten av det norske folk allerede fra før ser på med forakt.

Særlig unge progressive velgere tar avstand fra AP sin støtte til USAs krigføring, de merker seg at AP stemmer mot å anerkjenne Palestina, at AP stemmer mot en bindende avtale i FN mot atomvåpen, at AP støtter NATOs militære opprustning med partikamerat og tidligere statsminister Jens Stoltenberg som generalsekretær og krigshisser, at AP tillater USA å etablere militær base i Trøndelag.

Flere unge velgere er seg bevisst at utslipp av klimagasser fra fossilt brensel er en direkte trussel mot deres framtid på denne planeten. Da er det direkte dumt å ville bore etter mer olje og gass, og det i våre mest sårbare havområder.

Arbeiderpartiet har ikke riktig fått med seg den nye tidsepoke som krever en atskillig mer radikal politikk. Så får tiden vise om partileder Jonas Gahr Støre makter å slå om takten, eller om han fortsatt vil svinge seg i gammeldansen med Erna Solberg som partner og kristenflørte med Kr.F.

Evner ikke AP å modernisere sin politikk vil garantert partiet smuldre opp og rosene visne.

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Trenger vi «kvalifisert stemmerett»?

Det nærmer seg stortingsvalg. Alle som har fylt 18 år med norsk statsborgerskap skal med sin stemmeseddel velge den politiske kursen de neste fire år. Det kalles folkedemokrati.

Men er alle kompetente til å avgi stemme? Etter at kunnskapsløse og arrogante Donald Trump ble valgt til USAs president ble hans kjernevelgere underlagt en studie angående den ballast de hadde av politisk innsikt. Resultatet er skremmende og bekrefter en tidligere undersøkelse fra 2013, "Democracy and Political Ignorance", som konkluderer med at rundt en tredel av de stemmeberettigede amerikanere er kunnskapsløse, irrasjonelle og bakstreverske. Skal de allikevel få rett til å påvirke livssituasjonen til resten av befolkningen?

Det samme spørsmålet er også aktuelt her hjemme kort tid før valgdagen. Fremtredende filosofer og samfunnsvitere mener kvalifisert stemmerett bør innføres.

Regjeringa har jo faktisk gjort det, men bare for innvandrere. Fra 1. januar i år må de gjennomgå en test i norsk muntlig og skriftlig sammen med en prøve i samfunnskunnskap med bestått for å få norsk statsborgerskap og dermed stemmerett.

At statsminister, innvandrings- og integreringsminister sammen med flere andre statsråder ikke kunne svare på alle spørsmålene, må jo betegnes som direkte pinlig.

Historisk sett har det jo vært vanlig med kvalifisert stemmerett der de ukvalifiserte tilhørte feil samfunnsklasse eller kjønn. Helt fram til 1884 var det bare menn over 25 år med formue som fikk stemme. Høyre kjempet mot å utvide stemmeretten til almuen, det vil si til arbeiderklassen av frykt for tap av makt og innflytelse. Først i 2013 fikk norske kvinner stemmerett, men det også etter en intens motstand fra Høyres stortingsrepresentanter.

I et demokrati er det flertallet som har retten på sin side, mens det ofte er mindretallet som har rett. En rett som med tiden overtas av flertallet og får derved styringsmakt.

Dette kan ta lang tid, så sånn sett blir demokratiet et tregt system sammenlignet med diktaturet. Vi opplever akkurat det intenst i vår tid i forhold til klima, utryddelse av arter og en vanvittig skjevfordeling av verdens rikdom. De rikeste i verden med formuer over 500 millioner dollar utgjør 3100 mennesker, 0,00004 prosent av menneskeheten, men eier nær 90 prosent av verdens ressurser. De får alle god plass på et middels stort cruiseskip hvor ingen bruker stemmeretten sin siden de kjøper sine politikere i stedet for å velge dem... Og hvordan står det til med fordelingen her i landet?

Demokratiet kan bare vedlikeholdes gjennom en progressiv og allmenn skolegang sammen med frie og uavhengige medier som sørger for folkeopplysning i en åpen offentlig debatt. Men en direkte trussel mot demokratiet utgjør alle de som ikke gidder å stemme, de som tror at «verdens beste land» er et resultat av naturlover. I det gamle greske demokratiet ble de politisk likegyldige kalt idiōtis, idioter.

Som norsk statsborger er du forpliktet til å gjøre deg kjent med valgmulighetene. Det vil si de respektive partiers programmer slik at du blir i stand til å luke ut de politikere som er kunnskapsløse, irrasjonelle og bakstreverske.

Først da kan du avgi en kvalifisert stemme...

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Trenger vi «kvalifisert stemmerett»?

Det nærmer seg stortingsvalg. Alle som har fylt 18 år med norsk statsborgerskap skal med sin stemmeseddel velge den politiske kursen de neste fire år. Det kalles folkedemokrati.

Men er alle kompetente til å avgi stemme? Etter at kunnskapsløse og arrogante Donald Trump ble valgt til USAs president ble hans kjernevelgere underlagt en studie angående den ballast de hadde av politisk innsikt. Resultatet er skremmende og bekrefter en tidligere undersøkelse fra 2013, "Democracy and Political Ignorance", som konkluderer med at rundt en tredel av de stemmeberettigede amerikanere er kunnskapsløse, irrasjonelle og bakstreverske. Skal de allikevel få rett til å påvirke livssituasjonen til resten av befolkningen?

Det samme spørsmålet er også aktuelt her hjemme kort tid før valgdagen. Fremtredende filosofer og samfunnsvitere mener kvalifisert stemmerett bør innføres.

Regjeringa har jo faktisk gjort det, men bare for innvandrere. Fra 1. januar i år må de gjennomgå en test i norsk muntlig og skriftlig sammen med en prøve i samfunnskunnskap med bestått for å få norsk statsborgerskap og dermed stemmerett.

At statsminister, innvandrings- og integreringsminister sammen med flere andre statsråder ikke kunne svare på alle spørsmålene, må jo betegnes som direkte pinlig.

Historisk sett har det jo vært vanlig med kvalifisert stemmerett der de ukvalifiserte tilhørte feil samfunnsklasse eller kjønn. Helt fram til 1884 var det bare menn over 25 år med formue som fikk stemme. Høyre kjempet mot å utvide stemmeretten til almuen, det vil si til arbeiderklassen av frykt for tap av makt og innflytelse. Først i 2013 fikk norske kvinner stemmerett, men det også etter en intens motstand fra Høyres stortingsrepresentanter.

I et demokrati er det flertallet som har retten på sin side, mens det ofte er mindretallet som har rett. En rett som med tiden overtas av flertallet og får derved styringsmakt.

Dette kan ta lang tid, så sånn sett blir demokratiet et tregt system sammenlignet med diktaturet. Vi opplever akkurat det intenst i vår tid i forhold til klima, utryddelse av arter og en vanvittig skjevfordeling av verdens rikdom. De rikeste i verden med formuer over 500 millioner dollar utgjør 3100 mennesker, 0,00004 prosent av menneskeheten, men eier nær 90 prosent av verdens ressurser. De får alle god plass på et middels stort cruiseskip hvor ingen bruker stemmeretten sin siden de kjøper sine politikere i stedet for å velge dem... Og hvordan står det til med fordelingen her i landet?

Demokratiet kan bare vedlikeholdes gjennom en progressiv og allmenn skolegang sammen med frie og uavhengige medier som sørger for folkeopplysning i en åpen offentlig debatt. Men en direkte trussel mot demokratiet utgjør alle de som ikke gidder å stemme, de som tror at «verdens beste land» er et resultat av naturlover. I det gamle greske demokratiet ble de politisk likegyldige kalt idiōtis, idioter.

Som norsk statsborger er du forpliktet til å gjøre deg kjent med valgmulighetene. Det vil si de respektive partiers programmer slik at du blir i stand til å luke ut de politikere som er kunnskapsløse, irrasjonelle og bakstreverske.

Først da kan du avgi en kvalifisert stemme...

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Er du også hjernevasket, eller?

Første gang jeg møtte begrepet «hjernevask» var under den kalde krigen mellom USA/Vesten og Sovjetunionen. Vestlige media fremstilte folk i Sovjetunionen som underlagt «Tankekontroll» av myndighetene, og sånn sett hjernevasket. Tankens kontroll skjedde gjennom sensurert informasjon til befolkningen med nyheter som favoriserte landets myndigheter og deres politiske beslutninger.

Vi i Vesten derimot fikk ærlig og usensurert informasjon om Sovjet, ble det påstått. Få reagerte på at det kun ble servert to slags bilder fra Moskva, bilder av militærparader og bilder av kvinner i lange matkøer hutrende i sine grå kåper i regnværet.

Men i dag er det faktisk jeg som føler meg utsatt for en type hjernevask, særlig på det området som omfatter Norges utenrikspolitikk generelt og forholdet til USA spesielt.

Vaskinga foretas av våre etablerte media med et nyhetsbilde som ligner mer på ren propaganda enn en informativ og kritisk journalistikk. Kritiske motforestillinger må man lete etter. Man kan lete i progressive tidsskrifter, på nettet, i historieboka eller i leksikon. Men hvor mange av oss gjør det? De fleste svelger nok unna det som blir servert av mainstream nyheter som om de er etablerte sannheter.

NATO og USA ruster opp militært med Russlands annektering av Krim som begrunnelse, noe som brukes for alt det er verdt av det militær-industrielle kompleks.

Det var Russlands president Khrusjtsjov som i 1953 skjenket ferieparadiset Krim til Ukraina som takk for landets innsats under den andre verdenskrig. Den gangen var Ukraina en av de 15 republikkene som utgjorde Sovjetunionen.

Under opprøret i Ukraina i 2014 fisket EU og NATO i rørt vann. Begge inviterte Ukraina som medlem, og Russland fikk mer eller mindre panikk. Krim er nemlig ei halvøy i Svartehavet på dørstokken til Russland. En amerikansk militær base på Krim ville tilsvare en russisk base i Florida. Resultatet ble at Russland tok tilbake råderetten over Krim for å forsvare sitt eget land.

Vestlige medier fremstiller nå Russland som en trussel, som en fiende med planer om å angripe oss i Vesten. Men det er jo Russland som bør føle seg truet, ikke minst av historiske erfaringer! Det er nemlig Russland som har blitt angrepet av Vesten, være seg av Napoleon med sin hær eller av Hitlers armeer. Det er også greit å bli minnet på at det var Russland som frigjorde Nord-Norge fra tysk okkupasjon til en pris av 6000 drepte russiske soldater - for deretter å trekke seg tilbake!

I dag består NATO av 29 medlemsland med militære baser og militære øvelser på grensa til Russland og i Svartehavet. Samtlige baser er dominert av USA og deres soldater, inkludert basen i Trøndelag med flere tusen militære kjøretøyer og tanks.

NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg (AP), oppfordrer medlemslandene til å øke sine militærbudsjetter etter pålegg fra USA - i fredens navn! Når Russlands president, Vladimir Putin, svarer med samme mynt, blir han i vestlige media fremstilt som en angrepslysten krigshisser. Det kalles hjernevask!

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Når kommer «Det grønne ungdomsopprøret»?

Det er bare å innse at den generasjonen som dominerer det politiske landskapet, med våre partiledere i spissen, er gått ut på dato. De makter ikke å ta inn over seg alle de advarsler som blir så grundig dokumentert av en hel vitenskap med tilhørende forskningsinstitusjoner. De holder det gående med krangel om skatter, bompenger, skoler og eldreomsorg til tross for at det er vanskelig å se noen stor uenighet på det området. De krangler seg i mellom med argumenter og klisjeer lik et kor med flerstemt sang, framført som en rituell dans. Slik unngår vår politiske elite å bli konfrontert med det katastrofale scenario som rulles opp foran oss.

Stephen Hawking sier det slik «Nå tvinger vi planeten i kne».

En hel ungdomsgenerasjon synes å være totalt nedsløvet og helt likegyldig i forhold til sin egen livssituasjon, i forhold til sin egen framtid. Partienes ungdomsorganisasjoner oppfører seg som dresserte pudler i forhold til sine fossile moderpartier.

Det kan da ikke være mangel på kunnskap?

Den første rapporten fra FNs klimapanel, IPCC, kom for snart tretti år siden og ble lagt på bordet til alle verdens regjeringer. Den konkluderte med i 1990 at dersom utslipp av klimagasser fortsetter å øke i samme tempo vil det få drastiske konsekvenser for klodens klima. Det er der vi er i dag!

Vi har utviklet teknologi som gjør det mulig å sende mennesker til månen, sende roboter til Mars, til å navigere med GPS og til å kommunisere med Internet. Tro meg vi har også teknologi til å måle endringer i jordas klima, endringer i planetens biologiske mangfold, endringer i atmosfærens innhold av klimagasser, endringer i havets forsuring og forsøpling, vi har teknologi og kunnskap i fleng. Dokumentasjonen er overveldende!

Vi vet at konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren har ikke vært så høy i løpet av de siste 4 millioner år. Hvilket vil føre til en kalkulert stigning av jordas gjennomsnittstemperatur på 4-6 grader, kanskje enda høyere. Vi har teknologi som måler menneskenes forbruk av naturressurser, vi har teknologi som vurderer vår livsstil i forhold til planetens økologiske reproduksjon. Det kalles i et samlebegrep for «det økologiske fotavtrykk». For Norge sitt vedkommende tilsvarer det økologiske fotavtrykk mer enn 2 planeter, og på verdensbasis 1,7 planeter. Men vi har jo bare denne ene planeten vår, den som seiler rundt i universet som et romskip med sola som energikilde.

Ja, dokumentasjonen er overveldende, men ikke skremmende?

Nei tydeligvis ikke, ikke for våre fossile politikere og heller ikke for majoriteten av den yngre generasjonen. Lærer de ingenting om økologi og planetens tilstand i løpet av sin skolegang og utdanning? Eller har rikdommen gjort ungdommen så likegyldig til sin egen framtid at de bare gir blaffen og tror de kan kjøpe seg fri for penger?

Vi har et verktøy som heter demokrati = folkestyre. Det er på høy tid å ta verktøyet i bruk for å endre kurs slik at den samsvarer med vettet vårt og fornuften vår. En demokratisk kursendring som gjerne kan kalles opprør, ungdomsopprør! 

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Mine brev til Sylvi Listhaug

Heisan,

siden jeg har blitt oppfordret til å sende mine sju åpne brev til innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug på nytt, gjør jeg jo gjerne det.

Her er adressene:

1. brev: https://kjellshvamenerua.blogspot.no/2016/04/apent-brev-til-sylvi-listhaug-17.html

2. brev: http://kjellshvamenerua.blogspot.no/2016/04/apent-brev-til-sylvi-listhaug-27.html

3. brev: http://kjellshvamenerua.blogspot.no/2016/05/apent-brev-til-sylvi-listhaug-37.html

4. brev: http://kjellshvamenerua.blogspot.no/2016/05/apent-brev-til-sylvi-listhaug-47.html

5. brev: http://kjellshvamenerua.blogspot.no/2016/05/apent-brev-til-sylvi-listhaug-57.html

6. brev: http://kjellshvamenerua.blogspot.no/2016/05/apent-brev-til-sylvi-listhaug-67_27.html

7. brev: http://kjellshvamenerua.blogspot.no/2016/06/apent-brev-til-sylvi-listhaug-77.html

Ha en fortsatt fin dag...:)

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Hvilke verdier i hvilken kultur?

Fremskrittspartiet med Sylvi Listhaug og hennes disipler henviser stadig til «norske verdier» og «norsk kultur». Og som personlig kristen mener ho de kristne verdier, men uten å presisere hva disse verdier står for sammenlignet med andre. Det kan neppe være «Du skal elske din neste som deg sjøl» for da hadde ho vel tatt vare på folk istedet for å kjeppjage de ut av landet tilbake til krig og elendighet. Tilbake dit de flyktet fra.

Men greit, i den grad det eksisterer kristne verdier så har de blitt forholdsvis spiselige etter tusen års kamp mot et grusomt og undertrykkende presteskap. I dag aksepterer kirken likeverdighet mellom mann og kvinne, mellom hetero- og homofili, ja kirken har tilogmed kvinnelige prester. Kampen har blitt ført med humanetiske verdier sammen med venstrepolitiske idealer.

Men hva mener Listhaug egentlig med norsk kultur? Mener ho kristen kultur? Den som får folk til å gå i kjerka hver søndag?, den som får folk til å ligge på knærne med foldede hender i de mange bedehus? Det er en kultur som er helt fremmed for meg til tross for at jeg er etnisk norsk. Jeg kan ikke engang huske sist jeg var i kjerka.

Det ryktes også om en kristen avholdskultur. Herregud, ingen skal prøve å ta fra meg ei skål med peanøtter og ei flaske rødvin!

Jeg har lært at matretter og mattradisjoner er bundet til et lands kultur. Derfor bestilte jeg kjøttkaker i brun saus med ertestuing på restaurant «Norway». Men kelneren beklaget med et overbærende smil at retten ikke fantes på menykartet. Forøvrig forsto jeg lite av menyens tilbud, det var så mange rare navn. Jeg tar bare en halvliter pils takk, sa jeg, og fikk 4 desiliter til 95 kroner. Med et sultent blikk misunner jeg de norske kultiverte gjester som nyter sine eksotiske, men for meg fremmede retter. Jeg tok ikke sjansen på å smake siden jeg visstnok er kultivert på en litt annen måte.

En angstfylt tanke dukker opp. Det eksisterer antagelig mange kulturelle former med sine særegne verdier. Herregud, tenk om jeg ikke finner min plass. Da er jeg jo kulturløs, ja kanskje tilogmed verdiløs?

At jeg vil passe dårlig inn i selskap med landets milliardærer godtar jeg. De har sikkert en kultur som er preget av tilgang på alt de ønsker seg, med en luksus som «folk flest» kaller kriminell. Tenk bare på hyttepalasset til Kjell I. Røkke i Oppdal med ei grunnflate på 2 mål og varmekabler både i oppkjørselen og på sin private flyplass. Ja, han har jo kjøpt seg et «hyttefly», så klart.

Som milliardær er det naturlig å forfekte et sett verdier som forsvarer store økonomiske klasseskiller. Mindre forståelig er det når Sylvi Listhaug og hennes parti i regjering sørger for at milliardærene betaler stadig mindre til fellesskapet. Nå har vi kommet dithen at 10 prosent av befolkningen eier over halvparten av landets formuer.

Et lands kultur er et resultat av den politikk som føres med forankring i rådende politisk ideologi, hvilket like gjerne kan føre til et resultat som kalles ukultur. Slik vi har det i dag, mener jeg. Jeg for min del ønsker meg en kultur forankret i menneskerettigheter, og med et verdisett som krever en rettferdig fordeling av landets verdiskaping. Men foreløpig ser det mørkt ut!

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Ingen reaksjoner der i gården!

Og med der i gården mener jeg landets politiske elite, regjering og fremtredende stortingspolitikere. De som heretter blir kalt «dere», og som jeg forutsetter kan lese og forstå nyhetsbildet. Med ingen reaksjoner mener jeg i forhold til de sjokkmeldinger som norske media kommer med tross alt, innimellom alt slarvet:

§ 2. august i år passerte menneskeheten «Earth Overshoot Day», en dag som kommer tidligere for hvert år. Det er WWF med sin partner «Global Footprint Network» som beregner menneskets forbruk av naturressurser, utslipp av klimagasser og annen forsøpling/forurensning i forhold til naturens reproduserende evne. Det som kalles vårt «økologiske fotavtrykk», det som krever 1,7 jordkloder. Siden Norge er et av verdens rikeste land med en skyhøy materiell levestandard bør vi går foran og vise vei. Hvilke politiske løsninger har «dere» på denne kritiske situasjonen?

§ Det er i dag ryddet vekk enhver tvil om at klima på planeten endrer seg til en gjennomsnittlig høyere temperatur på grunn av klimagasser som skyldes menneskeskapt aktivitet. Dokumentasjonen kommer fra alle hold, ikke bare fra miljøorganisasjoner og FN, men også fra politisk/økonomiske organisasjoner med forskningsrapporter fra hele verden.

Den første rapporten fra FNs klimapanel, IPCC, kom i 1990 og ble lagt på bordet til alle verdens regjeringer. Den konkluderte med at uten mottiltak ville CO2 konsentrasjonen i atmosfæren dobles fram til 2025, noe som vil øke middeltemperaturen fra 1,5 til 4-5 grader. Det er her vi er nå!

Vi er en oljenasjon som forsyner atmosfæren med millioner av tonn karbondioksid. Jeg skal her droppe å vise tall, det kan «dere» google fram sjøl for snart å fatte alvoret. Hvilket politisk ansvar og politiske løsninger har «dere» for å unngå en total klimakatastrofe?

§ Professor i biologi Dag O. Hessen har samlet en rekke forskningsrapporter som konkluderer med at vi nå er inne i «Den sjette utryddelsen». Vi har tatt rede på at livet på planeten har nær blitt utryddet fem ganger tidligere. Den siste skyldtes en asteroide som traff Yucatan halvøya i Mexico for 65 millioner år siden, og som gjorde planeten mørk og kald i mange år. Det resulterte i utryddelse av en mengde arter, inkludert dinosaurene. Vi mennesker holder nå på med en tilsvarende utryddelse, og det biologiske mangfold skrumper inn for hvert år.

For første gang blir en regjering, den norske, anmeldt og siktet for økologisk kriminalitet i henhold til Grunnlovens miljøparagraf 12. Rettssaken starter 13. november. Vi mennesker titulerer vår egen art med Homo Sapiens = Det kloke menneske. Forstår det kloke menneske at vår art nå står foran et skjebnesvangert valg i forhold til hvilke politiske avgjørelser som må tas for å berge framtida vår? 

Forstår «dere» hva som skjer? Og har «dere» eventuelt noen politiske løsninger? ... hvis ikke, hva skal vi med «dere» da?

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Siste advarsel; «jæ dreper dæ!»

Jeg hadde faktisk noe på hjertet da jeg våknet i morres. Så etter en kort tur på badet var jeg i posisjon sammen med pc'en og en kopp kaffe. Posisjonen er på glassverandaen som gjør det mulig å følge med på kampen for tilværelsen til kråkefamilien, skjærefamilien og til alle småfuglene. Kampen består i å sikre seg flest brødbiter og smuler tatt fra brødskjæremaskinen på Meny og Rema1000. Og for ikke å glemme mine venner gjennom seks år, måkeparet. De har lært seg å holde kjeft når de fråtser i risen som ble til overs under gårsdagens middag. De skal ikke bare ha, men de skal ha det for seg sjøl også, som de fleste av oss...

Etter en kort gjennomgang av nyhetene er jeg klar for å skrive ned mitt budskap, men. Men jeg blir ofte forstyrret av ei flue som absolutt skal kile meg. Og siden kleskoden er fortsatt truse og singlet har ho en relativ stor hudflate til disposisjon.

Det begynner å bli såpass slitsomt at jeg kjenner en stigende irritasjon. Jo, sjølsagt slår jeg etter ho, men ho er så utrolig kjapp. Antagelig ser ho armen heve seg til et drepende slag før slaget kommer, og da er ho allerede på et helt annet sted ? på kroppen. Det er jo ikke så rart siden ho har fasett øyne sammensatt av flere tusen enkeltøyne. Jeg har bare to. Ikke kan jeg fly heller.

Husflua er bare en blant flere tusen arter som har levd sammen med den avanserte apen i all sin tid. På samme måte som sommerfuglen formerer den seg gjennom metamorfose, en fullstendig forvandling fra egg til larve, fra larve til puppe, fra puppe til flue. Som flue har den bare to oppgaver, å parre seg og å sabotere min morgenstund. Flua er et bevis på at skapelsesberetningen ikke er sann. En allmektig, kjærlig Gud ville jo aldri i verden finne på å skape et sånt forbannet krek.

Til tross for at jeg er av den humane typen, har jeg vært på kjøkkenet og hentet fluesmekker'n. Og tro meg flua forsvant for en stund.

Den forstår antagelig alvoret. For nå har adrenalinet nådd drapsnivået, og jeg har gitt ho de ordinære tre advarsler «slutt å kile mæ, ellers dreper jæ dæ!».

Men nei, nå sitter ho på låret mitt igjen, og jeg slår så hardt jeg kan med smekker'n. Det svir og flua setter seg på toppen av skallen, antagelig med et stort flir.

Jeg har bare fått skrevet ned noen få ord, konsentrasjonen er som blåst vekk. Ja, jeg husker faktisk ikke hva jeg egentlig skulle skrive om. Jeg har bare havnet opp i en regelrett krig mot en flueterrorist. Jeg veier sikkert millioner ganger som mye som ho, og har millioner ganger så mye vett. Allikevel skal jeg sitte her og bli helt satt ut som en annen tulling.

Nå er jeg, apenes konge, sint. Jeg slår hurtig og ofte. Der traff jeg kaffekoppen! Jeg vet ikke engang hvordan ordene staves som høyt og tydelig blir artikulert ut av min munn i samme stund. De finnes ikke i fremmedordboka!

Ganske så naturlig dukker det opp i hodet mitt, et ordtak og en fortelling. «Lita tue kan velte stort lass», og historien om gjetergutten David som beseiret kjempen Goliat.

Begge deler stemmer. Det har jeg erfart. Så det...

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Se, de leier hverandre!

Jeg er så heldig å bo sånn at ungene fra barnehagen går forbi huset når de skal på tur. Her kommer det et trettitalls unger, fire, fem åringer av begge kjønn med hudfarge fra blåsvart til kritthvit. Frisyrene er like mangfoldige som antall hoder, kort sveis, langt hår, rastafletter, krøller etc.

Men likheten er forståelig og heilnorsk, nemlig den lille sekken på ryggen. Man går jo ikke på tur uten nistemat. Og tru meg, ungene leier hverandre!

Ja, unntatt den lille jenta med det blonde håret som sitter på armen til ho mørkebrune dama som ikke skal tituleres med «barnehagetante». Jeg har forstått at de ansatte i barnehagen ikke liker den tittelen, pedagog er bedre.

Men poenget er, det er et vakkert syn. Det er vakkert å se ei lita heilnorsk, blond jente henge rundt halsen til ei dame fra sør-Afrika eller Somalia, eller...

Javisst går verden framover!

Jeg husker jo tilbake som guttunge da jeg for første gang fikk høre om negre. Jeg kunne være sju eller åtte år som sammen med kameraten min ble sendt på søndagsskole. Våre respektive mødre tenkte vel at det ikke kunne skade å få en litt kristen vinkling på oppdragelsen. Det var der jeg for første gang fikk se et bilde av en neger, og det blant alle glansbildene av Jesus og englene. Vi skulle antagelig lære om misjonsbefalingen «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler....» (Matt. 28:18-20).

Til tross for bildet ble det allikevel et sjokk å se en neger «in live» for første gang. Det husker jeg veldig godt siden jeg spilte «grønnis» med Jan-Erik, Rolf og Steinar. Dersom du kom inn i skolegården uten et grønt blad i handa når de andre spurte «grønnis?», da måtte du betale til de andre. Og det kostet flesk, det kostet fem øre på hver, femten øre tilsammen!

Den morran gikk jeg som vanlig nedover Prinsens gate på vei til skolen. Jeg plukket et stort, grønt blad fra lønnetreet. Plutselig kom det mot meg et kjempesvært, svart menneske som sikkert var fem meter høy. Jeg ble stående helt stiv med bladet i handa. Han kom nærmere helt bort til meg og blottet noen store, hvite tenner. Med et bredt smil tok han lønnebladet mitt, holdt det opp mot sola og sa «gudd». Så ga han meg bladet tilbake og klappet meg på hodet. Tilogmed lærerinna mi ble sjokkert da jeg fortalte om den nifse opplevelsen.

Barnetoget løser seg opp nede på sletta, nå skal det lekes og bare ha det moro. Snart blir nistepakka tatt fram, og sultne unger sitter i en ring og pludrer i ett med mat i munnen... Ingen sitter utenfor. For ennå har de ikke lært at hudfarge og religion skal avgjøre deres posisjon, innenfor eller utenfor.

Menneskebarnet kommer ut av mors liv som en klump leire, den kan formes til alle slags fasonger. Foreldre, skole, kultur er den som former. Formen bestemmes av dannelsen som legges til grunn, den som smir individets kunnskaper, holdninger og egenskaper. Og det er den voksne verdens ansvar. Det er ditt og mitt ansvar om vi skal danne ungene våre til en bedre verden, eller til en verre.

Ungeflokken er på tur hjem. Og de leier hverandre fortsatt. Heldigvis.

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Det er håp i hengende snøre!

Joda, nyhetene serverer stort sett negative meldinger og det med krigsoverskrifter. Det er lov å bli noe motløs i forhold til tiden vi går inn i, framtiden. Jeg tenker på krig, på terror og sultkatastrofer. Jeg tenker på ressursbruk, på regnskog, på klima, på forsøpling og forurensning av våre verdenshav. Jeg tenker på at vi blir stadig flere mennesker på denne planeten som fortrenger alle andre livsformer. Det tenker jeg på og blir lei meg. Media, forskning, FN, IMF, IEA, OECD og all verdens miljøorganisasjoner roper «varsku her!». Hører vi ikke?

Men som kjent så lenge snøret henger ute, er det håp. Håp om at mange biter på.

For takket være moderne kommunikasjonsmidler som TV og Internett får alle mennesker over hele kloden informasjon og kunnskap om planetens økologiske helse.

For første gang i menneskehetens historie står vi overfor et felles problem, nemlig menneskeskapte klimaendringer med sin utfordring nummer en; begrense utslippene av klimagasser. Det betyr overgang fra fossilt brensel som kull, olje og gass til fornybare energikilder.

Parisavtalen er nå ratifisert av 55 land, og noen har kommet et stykke på vei:

Tyskland: 28 prosent fornybar energi med et mål på 35 prosent innen 2020.

Danmark: 26 prosent fornybar energi med målsetting på 30 prosent innen 2020.

Frankrike: 12 prosent fornybar energi med et mål på 23 prosent innen 2020.

Spania: 15 prosent av all energi er fornybar med et mål på 20 prosent innen 2020.

Sverige: 51 prosent fornybar energi og har forlengst passert målet for 2020.

Kina: Siden 1990 er Kinas utslipp av karbondioksid nesten tredoblet og står i dag for en fjerdedel av verdens utslipp av klimagasser, men er også nå verdens ledende i utbygging av fornybar energi. 3000 milliarder kroner skal investeres i fornybar energi som vannkraft, solkraft og vindkraft innen 2020.

USA: USAs utslipp av klimagasser er nest størst i verden etter Kina, men stabilt. Det er heldigvis slik at flere av delstatene har fattet alvoret i motsetning til presidenten som ikke engang forstår problemstillingen. Han har derfor trukket USA ut av Parisavtalen og blokkert alle bevilgninger til klimatiltak som forrige president innførte.

Norge: Norge vedtok i juni 2017 en klimalov. Lovens målsetting sier at utslippene skal reduseres med 40 prosent innen 2030. Kutt i utslipp skal skje i fellesskap med EU, og det er ikke lagt noen egen plan for hvor mye som skal kuttes i Norge. I dag slipper Norge årlig ut 54 millioner tonn CO2 ekvivalenter, drøye 10 tonn på hver av oss.

Veitrafikken står for de største utslippene med blant annet 2,7 millioner personbiler. Regjeringas «Nasjonale transportplan» lover en massiv utbygging av flere motorveier som kan romme enda flere biler.

Det må vi bare finne oss i siden den norske regjeringa består av to politiske partier der det ene benekter at klimaendringene skyldes menneskelig aktivitet.

Så det er fortsatt all grunn til å la snøret bli hengende...

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

En streng og rettferdig innvandringspolitikk?

Som kjent har Fremskrittspartiet valgt denne parolen for sin politiske flaggsak med flaggbærer Tybring-Gjedde fremst i Fr.P-toget, sammen med alle de andre rettferdige...

Nå skal jeg vokte meg vel for å kritisere mannen eller tillegge han egenskaper som fremmedfrykt og islamofobi. Han har sjøl advart om at slike beskyldninger gjør han syk med diagnosen dype depresjoner, ja tilogmed epilepsi.

Nei, jeg skal tillegge T-B den menneskelige egenskap som er nedarvet i våre gener, nemlig den positive egoismen. Den som gjennom generasjoners erfaringskunnskap sier at det er lurt å hjelpe et menneske i nød, fordi en sjøl ønsker hjelp i en eventuell nødstilt situasjon.

Det er vel denne type egoisme som har formet «Den gyldne regel», den som vi finner i alle slags kulturer og religioner. Som en kristen mann kjenner Tybring-Gjedde garantert til den kristne varianten; «Du skal elske din neste som deg sjøl».

Det er naturlig å spørre hvor streng skal innvandringspolitikken være?

De som ikke er i nød, men som allikevel banker på vår dør, skal ikke slippes inn. Er det en rimelig grad av strenghet?

Men det er også grader av det å være i nød. Det kan være på grunn av sult, krig, seksuell legning, politisk tilhørighet, religiøs forfølgelse etc.

Heldigvis har Norge signert Flyktningkonvensjonen vedtatt av FN 28. juli 1951 hvor det går klart fram hvem som har krav på flyktningstatus. Allikevel avviser Norge flere tusen mennesker som er på flukt fra krig, men som ikke har papirene i orden. De vil bare ikke dø. Blant dem Saida: «Det siste jeg så var mannen min og vår yngste datter skutt og drept, liggende i ruinene til hjemmet vårt». Det er fristende å spørre hvilken diagnose bærer hun på, og hvor strengt skal hun behandles?

Det er heller ikke enkelt å forvalte rettferdigheten. Definisjonen av rettferd ble diskutert allerede av oldtidens greske filosofer, en diskusjon som pågår den dag i dag. Men noen retningslinjer skiller seg ut med begreper som solidaritet og likeverd, begreper som er forankret i den politisk/faglige venstresiden i det politiske landskap. Siden T-G tilhører den diametralt motsatte siden vil det være mer naturlig for han å la seg inspirere av «Den guddommelige kardinaldyden» som sier at rettferdigheten må hvile på tro, håp og kjærlighet. Rettferdighet skal med andre ord sikre at mennesker behandles humant og i overensstemmelse med moralske prinsipper.

Teori og praksis er to forskjellige ting, heter det. Når T-G og hans regjering tvinger unger til å returnere tilbake til sitt krigsherjede land, unger som er integrert i Norge og som ikke lenger kjenner sitt opprinnelsesland, så kaller «folk flest» en slik avgjørelse for urettferdig, rå og brutal. Og det til tross for Tybring-Gjeddes påstand om at de vil hjelpe flest mulige mennesker i nød.

Flest mulig bestemmes jo av landets politiske styre og dets ressurser, der Norge som verdens rikeste ligger best an, men. Men på tross av det vil Tybring-Gjedde ikke åpne døra og ønske de nødstilte velkommen hjem til oss! Hvorfor det?

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Vår gudløse moral.

Skapelsen fant sted i løpet av seks dager for omtrent 4000 år før vår tidsregning (fvt). Fram til år 1200 f.Kr. levde mennesket uten peiling på normer og moral. Men da dukket heldigvis Moses opp og fylte tomrommet i hodet på folk med påbud og forbud, takket være de ti bud som Moses fikk diktert av Gud. Dette er bibelsk lære, og Moses regnes som en av de største profeter innen både Jødedom, Kristendom og Islam. Greit.

Det som ikke er greit er at denne «læren» forkynnes den dag i dag, og det av prester med flere års høyere utdanning og med statlig gasje. Enda verre er det at ungene våre i skole, i bedehus og i et mylder av menigheter blir lært opp i den samme «læren» med et totalt fravær av bevismateriale og «common sense».

Finnes det et alternativ? Ja heldigvis, gjennom genetikk og millioner av fossiler kan vi beviselig slå fast at mennesket er mye eldre enn 6000 år. Vi har utviklet oss på tilsvarende måte som alt annet liv gjennom evolusjonens naturlig utvalg. Og det naturlige utvalg er i forhold til kampen for tilværelsen, kampen for å overleve.

Siden vi er ganske så hjelpesløse som enkeltindivider i naturen, ble det nødvendig å utvikle et samarbeid med andre. Vi ble et flokkdyr. Andre arter har også funnet den geniale løsningen, som ulver, aper og elefanter. Men når flere individer skal virke og leve sammen vokser det fram behov for regler. Hvordan skal flokkens medlemmer oppføre seg for at flokken skal fungere og bestå?

Og steinalderflokken var så liten at den var gjennomsiktig. Alle kjente alle, og alle kunne kontrollere hverandre. Som idag ble menneskene født forskjellig med ulike egenskaper og talenter. Noen hadde anlegg for jakt, noen var flinke til å sanke, noen kunne tilberede klær, andre laget redskaper etc.  Således hadde steinalderflokken ingen å miste.  Det var viktig å ta vare på hverandre.  Omsorg og empati ble utviklet som en nødvendig egenskap i forhold til flokkens samhold og overlevelse, sammen med normer og regler for adferd. Og det lenge før Moses og Jahve dukket opp.

Dersom et medlem av flokken falt for fristelsen til å berike seg sjøl på bekostning av de andre, ville det føre til at flokken fikk mindre å dele. Sånn kan vi ikke ha det, og normen blir: Du skal ikke stjele! Når et medlem av flokken har oppdaget en god fiskeplass, men holder den hemmelig for de andre, går en verdifull ressurs tapt for hele flokken. Sånn kan vi ikke ha det og påbudet blir: Du skal ikke lyve!

En konflikt mellom flokkens medlemmer måtte ikke føre til tap av verdifull kunnskap og ferdigheter, ergo blir loven: Du skal ikke slå ihjel!

Steinaldermennesket utviklet regler for adferd som vi i dag kaller moral med samvittigheten som veileder for individets moralske nivå, fra god til dårlig.

I følge Bibelen førte Moses israelittene ut av Egypt og til det landet som fløt av melk og honning, Kaanan. Nomadefolket slo seg ned der og ble jordbrukere med sine eiendommer som krevde gjerder og voktere. Da er det kanskje forståelig at resten av de ti bud handler om å beskytte hans eiendom, hans husdyr, hans arbeidsfolk og hans hustruer. Det var kanskje ikke helt tilfeldig at slike bud kom akkurat på den tiden, og det av Herren himself...?

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Jeg har fått reservert plass i helvete!

I tidligere blogger har jeg kritisert Kristendommen med titler som «Gudenes tyranni med en liten quiz», «På tide å legge gudene i grava», «Når målet er frelsen blir midlene hellige!».  Nå har jeg fått huden full av pepper fra sinte kristne fordi jeg ikke respekterer den troende og hennes Gud. Ikke nok med det, men jeg er dømt til evig pine i helvete hvor det visstnok er veldig varmt. Og jeg som synes det blir ubehagelig allerede ved 35 grader pluss...

«Du skal frykte og elske din Gud» heter det. Ja jøss, jeg har ingen problemer med å frykte denne guden slik han er beskrevet som Jahve i Toraen, Gud i Bibelen og Allah i Koranen. Jeg ville faktisk blitt livredd dersom jeg skulle tro at denne tyranniske guden virkelig eksisterte. Og det kan jo heller ikke være så enkelt å elske den man frykter. Eller?

Respekten for deg som en kristen troende vil jeg vurdere i lys av hva du velger å tro på som en sannhet:

§ Du tror at Gud skapte himmel og jord med alle dets livsformer på seks dager.

§ Du tror at Jesus ble unnfanget av en ånd, og mora fødte han som jomfru.

§ Du tror at kjærlighetens symbol er et lidende menneske spikret opp på et trekors.

§ Du tror at Jesus lå tre dager i grava for så å bli levende igjen.

§ Du tror at førti dager etter oppstandelsen så dro han fysisk rett opp til himmelen.

§ Du tror at han ti dager etter himmelfarten besøkte disiplene som en hellig ånd.

§ Du tror at han sitter i himmelen og noterer ned våre tanker og handlinger.

§ Du tror at han skal vende tilbake og dømme oss, til himmel eller helvete.

§ Du tror at vi alle er født onde på grunn av arvesynden, innført av Adam og Eva.

§ Du tror at treenigheten «Faderen, Sønnen og Den hellige ånd» er en sann Gud.

Dette tror du på. Det er disse postulater du som personlig kristen har valgt å underlegge deg, og som dikterer livet ditt. Du deltar tilogmed i en seremoni som er en symbolsk handling for kannibalisme.

Der spiser du kjeks og drikker vin med ordene «Dette er Jesu legeme og dette er Jesu blod».

Mat og drikke er selvsagt velsignet av en prest som gjerne forsterker seansen med påstanden om at hele menigheten er som lemmer på Kristi kropp: «Alt la han (Gud) under hans (Jesu) føtter, og gav ham som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle» (Efeserne 1:22-23).

For sikkerhets skyld ble det lagt til: «For mannen er kvinnens hode, likesom også Kristus er menighetens hode, han som er sitt legemes frelser» (Efeserne 5:23).

Tenk deg at du går rundt og påstår at disse postulater er sanne uten den ryggdekning som kirke og presteskap gir. Da ville folk peke på deg å si «ho har blitt spenna gær'n», og veien ville ikke være lang til et dertil egnet hospital for psykoser og rehabilitering. Jeg kan ikke la være å synes synd på deg, men å vise deg mer respekt utover det jeg viser andre mennesker, kan jeg ikke. Sorry...:)

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Når målet er frelsen, blir midlene hellige!

Ønsker du deg et liv etter døden, så må du sørge for å bli frelst ved å sverge på at Gud eksisterer (jmf. Trosbekjennelsen).

Dersom det viser seg at Gud ikke eksisterer, så vil du heller ikke være i stand til å beklage feilen, du er bare død...

Men dersom du ikke tror på Gud, og det viser seg at han eksisterer, ja da er du ille ute å kjøre. Da blir du dømt til evig fortapelse. Konklusjonen blir helgardering: tro på Gud!

Det er vel dette paradokset som gjør det mulig å vedlikeholde religionens makt helt opp til vår tid, en konserverende maktfaktor som kontinuerlig må bekjempes til fordel for våre menneskerettigheter.

Når vi ser et menneske ligge på sine knær med foldede hender og snakke ut i løse lufta vil det være naturlig å ringe 113, slik at ho kan få medisiner for sitt alvorlige schizofrene anfall. Men vi gjør ikke det for vi har lært at ho snakker med Gud, og dermed bidrar også tilskueren til å tro på «...fra evighet til evighet. Amen.»

Tilsvarende med alle de troende som opplever mirakler og åpenbaringer som tegn på Guds eksistens. Men det er sansenes bedrag og hjernens finurlige virkemåte som skaper disse syner. 

Det er jo de samme «mekanismer» som gjør det mulig for tryllekunstnere og illusjonister å utøve sin magi, være seg en kraftig omskjæring som å kappe dama i to, eller få ho til å ta en «jesus» og sveve rett opp i lufta.  Jeg har sjøl sett et vakkert dameansikt i vinduet med skrukkete gardiner i den rette bakgrunns belysningen. Så jeg har også hilst på jomfru Maria...

Vi kritiserer Islam, særlig den delen av Koranen som omfatter Sharialovene, den som gir jihadisten «licens to kill». En person som tar livet av uskyldige mennesker uten et motiv er nemlig ingen terrorist. Vedkommende er bare sinnssyk.

Men når motivet er religiøst og/eller politisk begrunnet blir terroren forståelig, og den kan dømmes som berettiget eller uberettiget hvilket avgjøres av den trosretning eller politisk tilhørighet som dømmer. Men det blir noget tragikomisk når den ene religionen angriper den andre, mens det samtidig blir bedt til den samme guden, bare titulert med tre ulike navn; Jahve i Toraen, Gud i Bibelen og Allah i Koranen.

Den kristne bibeltolkningen kan også bli svært fundamental, særlig i USA. Der vokser det fram menigheter og sekter som med sitt religiøse program blir kalt for «amerikansk taliban», for eksempel «Vi burde invadere landene deres (de muslimske), drepe lederne deres og få dem til å konvertere til kristendom».

Mange menigheter lengter etter en total atomkrig for den vil, i følge Johannes' Åpenbaring, framskynde Jesu tilbakekomst. Slike fundamentale trosretninger er ikke isolert til noen få ekstreme sekter, men blomstrer også blant landets politikere, de som erklærer USA for «Gods own Country».

Religionen kan brukes til så mangt fra å hisse til krig og terror til å holde folket i sjakk med valget mellom å pines i helvete eller bli frelst til et evig liv i himmelen. Slik sløves vi ned med «religionen som et opium for folket».

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

IS, et monster født av USA!

Siden det var mangel på olje i det vestlige markedet og Irak blokkerte oljebrønnene i Kuwait var det duket for konflikt. USA med president George Bush, sammen med Storbritannia og Frankrike angrep Irak 17. januar 1991. Koalisjonen avsluttet krigen 26. februar og lot president Saddam Hussein få leve, men på USAs nåde som innførte drepende sanksjoner.

I løpet av de førti dagene som krigen varte mistet Vestmaktene 392 soldater, mens nesten hundre tusen irakiske soldater mistet livet. Det ble drept 35.000 sivile i Irak og 1000 i Kuwait. I årene som fulgte skulle sanksjonene som ble ledet av USA ta livet av over en halv million irakiske barn som døde av mangel på mat og medisiner.

I 1997 ble daværende utenriksminister i USA, Madeleine Albright, spurt i TV programmet «60 Minutes» om over 500.000 tapte barneliv var verdt prisen. Hun svarte JA. Utenriksminister Knut Vollebæk fra Kristelig folkeparti i Bondeviks regjering nikket samtykkende til Madeleine Albrights verdisetting!

Terrornettverket Al-Qaida, ledet av Osama bin Laden, ekspanderte enormt i kjølvannet av USAs angrep på Irak, og som utviklet sin organisasjon i ly av Taliban i Afghanistan. I 1998 erklærte han en global krig mot USA der det mest kjente angrepet skjedde 11. september 2001 i New York med tap av rundt 3000 menneskeliv.

Dette angrepet fikk sønnen til George Bush, president George W. Bush, til å forfatte en ny doktrine for USAs utenrikspolitikk: USA skal kunne angripe en hvilken som helst stat, organisasjon eller befolkning uten noen bevis, argumentasjon eller internasjonale avtaler, dersom USAs interesser er truet.

Etter USAs angrep mot Afghanistan 7. oktober 2001, var det Irak som fikk føle doktrinen. USA beskyldte Irak for å utvikle masseødeleggelsesvåpen og angrep landet sammen med Storbritannia 20. mars 2003. Krigen påførte landet enorme skader på infrastruktur, oljeindustri, fabrikker og skoler og drepte nær 150.000 sivile. Presidenten ble henrettet og landet havnet ut i kaos og anarki hvilket påførte sivilbefolkningen ytterligere lidelser. Det ble aldri funnet noen masseødeleggelsesvåpen.

Under USAs okkupasjon av Irak vokser det fram en frigjøringsbevegelse. Bevegelsen blir snart til en mektig militant organisasjon som i dag kaller seg Islamic State, IS. IS erklærer krig mot Vesten med USA, Storbritannia og Frankrike pekt ut som hovedfienden. Motivet er hevn og våpenet er terror med støtte i den muslimske religionen Islam.

USAs president Barack Obama sørget for å intensivere krigen mot terror ved hjelp av droner. Dronebildene blir tolket på store flatskjermer i Pentagon. Er det terrorister eller vanlige sivile, mot hvem og når skal dronebombene slippes?

Det er menneskelig å ta feil så daglig drepes uskyldige sivile uten forvarsel i Pakistan, Afghanistan, Jemen, Syria og Irak. Det er pasienter på et sykehus, elever på en skole, arbeidere i en fabrikk, et gravfølge, en bryllupsfest...

Dette er Vestens motbydelige form for terrorisme, fredet for kritikk!

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

På tide å legge gudene i grava!

Abrahams gud slik han er beskrevet i det gamle testamente er den samme som Jahve i jødedommen, Gud i kristendommen og Allah i Islam. Når du som kristen tror at Gud virkelig finnes så deler du troen med jøden og muslimen. Dere står alle under den samme paraplyen og ber til den samme guden.

Guds ord, de hellige skrifter, befinner seg i tre respektive bøker; jødedommens Tora, kristendommens Bibel og islams Koranen. Det er opp til den troende sjøl å velge seg hvilke gudsord som passer. Og tilpasningen gjøres i forhold til hvilke samfunnsforhold som råder med tilhørende geistlige maktapparat.

Både Bibelen og Koranen inneholder alt hva du behager fra de frommeste gudsord til de verst blodstenkte grusomheter. Begge anbefaler kjønnslemlestelse og offentlig halshugging, begge bøker gir detaljert opplæring til de som velger seg til Boko Haram eller IS.

Historia forteller at de gudsord som omhandler krig, tortur og voldtekt blir som oftest valgt. Religionene står derfor bak slike barbariske handlinger som korstog, heksebrenning, steining, massakrer, æresdrap, terrorisme, samt et utall av kriger og erobringer i Jahve/Gud/Allah sitt navn.

Det er på høy tid å avvikle hele gudstroen som et fantasiprodukt, og som et patriarkalsk middel for å undertrykke folk. En gudstro som dannet grunnlaget for tre religiøse retninger i en tid da vitenskap var ukjent, i en tid da de aller fleste mennesker var analfabeter.

Men i vår moderne tid må vi prioritere avlæring og avtroing i den hensikt å befri menneskeheten fra religionens åk. Det betyr en mental frigjøringskamp som åpner for medmenneskelighet, humanisme og nestekjærlighet. Det er de grunnleggende egenskaper som menneskeflokken har utviklet i kampen for å overleve på denne planeten, og det uten hjelp fra en mystisk gud i himmelen.

Heldigvis har vi her i landet langt på vei maktet å humanisere kristendommen. Men hvordan mistet kjerka og presteskapet gradvis sin makt med sine trusler om evig pine i helvete, med sin arvesynd, med sin forakt for kvinner og homofile? Jo, det er ene og alene takket være de ikke-religiøse, de som heller tror på menneskets iboende verdier som likeverd, rettferdighet og solidaritet.

Islam ble etablert 600 år e.Kr. i Saudi Arabia og spredte seg raskt rundt hele Midtøsten, til både vest og øst Afrika og til Indonesia. Men alle stater i den muslimske verden endte opp som vest-europeiske kolonier og protektorater.

I vår tid kjemper «vantro muslimer» over hele verden for å avskaffe hegemoniet til ayatollaher, mullaer og imamer. En kamp fra undertrykkelse og hjernevask til frihet og demokrati. Det er også en kamp mot terrorens motiv og alibi, nemlig den religiøse tro. La parolen lyde; «Legg Jahve/Gud/Allah i grava og la de ligge der til evig tid!».

http:kjellshvamenerua.blogspot.com

En kultur i konstant endring.

Det snakkes mye om den norske kulturen for tiden. Men hva kjennetegner en kultur?

Språket er en bærebjelke i en kultur, sammen med tradisjonelle matretter og kjønnsroller. Religion med skikker og ritualer, sportslige aktiviteter, festdager og sanger er også kulturelle særpreg.

Etter andre verdenskrig var vårt kulturbilde preget av at kvinner skulle være hjemme som husmødre, og menn skulle sørge for familiens inntekt. På søndags formiddag gikk folk til gudstjeneste for deretter innta søndagsmiddagen med poteter og skinkesteik. Spaserturen søndags ettermiddag ble et kulturelt særtrekk gjerne med en liten prat med naboen. Men selvsagt ble det gjort unntak for en fotballkamp eller en radioreportasje fra et sportsstevne slik vi har det i dag med TV'en vår.

Men på slutten av seksti tallet skjedde det en revolusjon som startet med student opprøret i Paris i 1968. De stive pyramidale maktstrukturer skulle brytes ned og erstattes med demokrati. Skoler og universiteter fikk sine elevråd og studentorganisasjoner. Sanger, dikt og teater sørget for en folkelig, kulturell oppblomstring som gjenspeilte den norske folkesjela. En ny samisk kulturell identitet vokste fram, og som skulle bli en frigjørende æra i samisk historie.

Folkevandringen fra Nord Norge til Østlandet fikk «søringan» til å forstå at det også bor folk nord for Sinsenkrysset, og det med et språk som vi i dag kaller dialekt. Nå blomstrer dialektene, også i radio og på TV.

1970 tallet kan utsmykke seg med tittelen «Frigjøringas tiår». Kvinnefrigjøring med lov om likestilling og selvbestemt abort fikk kvinner til å forlate kjøkkenbenken til fordel for utdanning og deltagelse i arbeidslivet. Til tross for all rasjonalisering vokste behovet for arbeidskraft, og Norge i likhet med mange andre land importerte arbeidskraft fra Pakistan. Vi ble kjent med en annen religion, med skikker og matretter. Javisst påvirket det vår norske kultur, og mer skulle det bli med flyktninger, migrasjoner og asylsøknader. 1990 tallet var en eneste stor teknologisk revolusjon med mobiltelefoner og Internett. Det tvang fram en ny kulturell kommunikasjonsform, den digitale. Og språket vårt ble ytterligere utvannet med engelske ord og uttrykk.

I dag har hamburgere fra USA, kebab fra Midtøsten, taco fra Mexico og pizza fra Italia utkonkurrert kjøttkaker i brun saus. Restauranter som serverer eksotiske matretter har etablert seg over hele landet.

Den amerikanske kulturen velter fortsatt inn over oss med sin «Coca Cola Happiness», med sine humorserier som starter lattermaskinen når vi skal le, med handelstandens «Black Friday» og med «Halloween» som erstatning for julebukk.

Ellers går vi rundt og «wower» uten å reflektere over at det også er noe som heter ukultur. Så får vi fortsette å berike verdens kulturarv med svineribbe og aquavit, med rikdommens arroganse, og selvsagt med den velkjente kulturmerkelappen «helgefylla». Dugnadsjobben har vi jo langt på vei satt bort til innvandra og lavtlønna arbeidsfolk, de som foraktfullt kalles lykkejegere...

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Ut av «Kongeskapet»...

Som venstrevridd i det politiske landskap er jeg nærmest programforpliktet til å kreve kongedømmet erstattet med republikk, siden kongedømmet forlengst er gått ut på dato. Men nå, etter å ha fulgt litt med på kongeparets feiring av både 25 år på tronen og deres feiring av felles 80 års dag, blir jeg litt usikker...

Vi mennesker har vel til alle tider hatt behov for å se opp til noen, noen som er hevet over folkets grå hverdag. Men det med en hårfin balansegang. Det må ikke bli alt for prangende og luksuriøst, i hvertfall ikke på bekostning av hard beskatning. De kongelige må heller ikke opptre befalende og dikterende, den tiden er vi ferdig med.

Kong Harald sier det enkelt slik; «Som konge kan jeg ikke lenger befale, men jeg har full rett til fortsatt å anbefale!» Og det gjør både kongen og dronninga.

De gjør det gjennom hva de liker og hva de gjør, hvilke prioriteringer som velges. Derfor besøker de oss rundt omkring i hele landet. Derfor deltar de i folkets gleder og sorger. Derfor presenterer de Norge og det norske folk på en folkelig måte på sine utenlandsreiser. Derfor leker dronninga fjellgeit og klatrer på nær sagt alle de vakre fjell som landet vårt kan by på, og det som en stimulans til folkets friluftsliv.

Ved nærmere ettertanke må det være ganske vanskelig å balansere det folkelige med det royale. Vi vil jo ikke ha noen snobbete, arrogante surrehuer, men vi vil heller ikke ha noen kunnskapsløse, etiketteløse tomsinger. Jo, mer folkelig de kongelige opptrer, jo gladere blir folket i dem.

Gamle Mao sa det slik; «En elsket leder er som fisken i vannet uten sjøl å bli fisk...».

Det er faktisk vår konge som understreker hva Norge er; »... Norge er jenter som blir glad i jenter, Norge er gutter som blir glad i gutter, og Norge er jenter og gutter som blir glad i hverandre...» Går det an å si ting mer befriende for sitt folk?

Det er faktisk vår konge som sier at nivået på vår humanisme og nestekjærlighet måles i hvordan vi tar i mot mennesker på flukt fra krig og nød. Det er ikke vår konge som påstår at flyktninger blir båret på gullstol inn i landet vårt. Det er ikke vår konge som påstår at det norske folk er plaget av et «Godhetstyranni», og som tilhører et «Hylekor» med krav om en mer human innvandringspolitikk. Slike holdninger er godt plantet på den kristne/konservative, politiske høyresiden. På den siden der kongen åpenbart ikke trives!

Det er sikkert ikke bare rosenrødt å bli født inn i en kongelig familie. Men ganske krevende må det være å bli ektet inn i en sådan. Da Sonja etter ni års venting endelig kunne gifte seg med kronprins Harald ble hun regelrett mobbet av hoffet. Men i dag har dronninga bukta og begge endene, og bestemmer hvor skapet skal stå. Herlig.

Da Mette-Marit forlovet seg med kronprins Haakon måtte hun stå skolerett og bli grillet av landets fremste media journalister. Alenemoren hadde visstnok deltatt i utagerende festing på såkalte rave parties. Gudskjelov at vi fikk ei prinsesse som ikke bare hadde sittet på erta! At kronprinsen også hadde ravet en del som student i California ble ganske enkelt dysset ned... Kjære Mette-Marit, tilogmed i Thailand er det bilder av deg som verdens vakreste og flotteste kronprinsesse. Du blir ei verdig dronning av Norge når tiden er moden!

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Vi er jo alle korrupte, mer eller mindre...

En korrupt person tar i mot penger eller andre goder i bytte mot en tjeneste gitt av en oppdragsgiver. Tjenestene spenner over et vidt felt som å påvirke en politisk beslutning, som å lukke øynene for en farlig situasjon, som å styre avtaler og kontrakter i en bestemt retning. Den korrupte begår en handling som ligger utenfor samfunnets lover og spilleregler, og som sådan er handlingen kriminell.

Prostitusjon er en nærliggende betegnelse på de forskere som utgir falske forskningsrapporter mot en klekkelig sum penger i den hensikt å fremme salget av et bestemt produkt. Det samme gjelder reklamemakerne som vet at de bidrar til redusert helse og/eller miljøforringelse. At journalister mottar bestikkelser for å vinkle en sak til fordel for et bestemt politisk syn, er velkjent.

Men hva med samfunnet som sådan, hva med deg og meg? Er vi korrupte? Og i forhold til hva? Svaret er JA og det i forhold til vårt eget vett og vår egen kunnskap.

Alminnelige opplyste mennesker har fått med seg alle advarsler om at det rike Vesten har en levestandard og en livsstil som nå representerer en trussel mot oss sjøl. Trusselen ligger i det enorme overforbruket som bare i vårt eget land er tredoblet i løpet av 40 år. Et forbruk som gir et økologisk fotavtrykk tilsvarende to planeter. Det høye forbruket av fossil energi avgir så store mengder klimagasser at temperatur, vind, nedbør og tørke når stadig mer ekstreme verdier. Det vet vi og mye mer.

Allikevel fortsetter vi som om vi ingenting vet.

95 prosent av landets stemmeberettigede stemmer på politiske partier som lover enda høyere lønn, enda høyere forbruk, enda flere biler, enda flere motorveier, enda flere og mer, mer... Vi er fulle av bestikkelser som sørger for tilstrekkelig med brød og sirkus til folket så vi holder oss fortsatt nedsløvet i ro.

Den situasjonen vi står i nå som samfunn minner meg om min tid som røyker. Hver gang jeg tok et drag fikk jeg dårlig samvittighet fordi jeg visste det var skadelig. Hver gang jeg kjøpte ei pakke tobakk lovet jeg meg sjøl høytidelig at det var den siste. Men nei. Jeg holdt altså på med noe som kunne føre til alvorlig sykdom og død, det visste jeg. Til slutt klarte jeg å mobilisere nok viljestyrke til å kvitte meg med tobakken for godt. Etter bare noen uker begynte jeg å angre, på hva? Jeg angret på at jeg ikke hadde sluttet før. For det var jo fantastisk å få bedre kondis og å få tilbake smak og luktesans. Men det beste var at den dårlige samvittigheten forsvant som dugg for solen. Jeg levde i tråd med vettet mitt, i tråd med min kunnskap. Det ga meg en følelse av frihet som beriket livet mitt kvalitativt.

Men når skal vi som samfunn foreta en «røykestopp» og legge om kursen?

Det betyr i så fall å utforme økonomien i et vitenskapelig økologisk perspektiv, altså omvendt av det som skjer i dag. Men da kan vi ikke lenger la oss korrumpere, men heller ta demokratiet i bruk for å trygge vår egen og våre barns framtid.

http://kjellshvamenerua.blogspot.com 

Gudenes tyranni med en liten quiz...

Hvilken bok er disse skriftene hentet fra, Bibelen eller Koranen?

1) Hvis dine nærmeste ikke deler din religion, skal du slå dem ihjel. ... Du skal steine ham ihjel, fordi han prøvde å lokke deg bort fra Herren din Gud...

2) Så når de hellige måneder er gått bort, så drep og bekjemp de vantro hvor enn du finner dem...

3) Men hvis beskyldningen er sann, hvis det ikke finnes tegn på at piken var jomfru, da skal de føre henne ut foran døren til farens hus, og mennene i byen skal steine henne i hjel.

4) Hvis noen av deres kvinner begår usømmelighet (hor), skal dere kreve fire vitner mot dem. Hvis de avgir vitnesbyrd, så hold dem i husarrest til døden henter dem, eller Gud finner en utvei for dem.

5) Når en mann bestiger en annen mann, rister Guds trone.

6) Når en mann har omgang med en annen mann..., har de begge gjort en avskyelig gjerning. De skal dø: det hviler blodskyld på dem.

Svar:

1) Bibelen, 5. Mos. 13:6-11 - 2) Koranen 9:5 - 3) Bibelen, 5. Mos. 22:13-21 -

4) Koranen 4:16 - 5) Koranen 26:165 - 6) Bibelen, 3. Mos. 20:13

Og for de som fortsatt har nervene under kontroll:

7) Tro ikke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd.

8) Så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: Drikk og bli drukne og spy og fall og reis dere ikke mere!

9) Bekjemp de vantro inntil det ikke lenger finnes vantro...

10) For Herrens vrede er over alle hedningefolkene, og hans harme over all deres hær, han slår dem med bann, overgir dem til å slaktes ned. Og de som blir drept skal slenges bort, og stanken av deres døde kropper skal stige opp, og fjellene skal flyte av deres blod.

11) Jeg vil terrorisere de vantro. Halshugg dem og kapp av deres fingre og tær.

12) ... og jeg vil la dem ete sine sønners og døtres kjøtt, og de skal ete hverandres kjøtt, under den trengsel og angst som deres fiender og de som står dem efter livet, fører over dem.

Svar:

7) Bibelen NT, Matt. 10:34 ? 8) Bibelen, Jer. 25:27 ? 9) Koranen 8:39 ?

10) Bibelen, Jes. 34 2-3 ? 11) Koranen 8:12 ? 12) Bibelen, Jer. 19:3-9

Fikk du mange rette? Skal du fortsette å angripe mennesker som er flasket opp med disse uhyrligheter gjennom skoler og oppdragelse, enten de kaller seg jøder, kristne eller muslimer? Eller skal du ta fatt på frigjøringskampen?

Det betyr i så tilfelle å angripe alle disse menn som dyrker religionens fundamentalistiske trosgrunnlag. Alle disse erkekonservative geistlige som fortsatt vil underkue kvinner og annerledes troende. Det er en kamp for en fredelig og trygg framtid.

Blir du med?

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Jeg velger meg animisme!

Jeg har drøssevis med eksempler, men skal gjenfortelle bare en opplevelse for å vise hva jeg mener:

«Ho står ved den breddfulle bekken. Ei blåklokke med en regndråpe fanget i sine høstblasse kronblad. Jeg setter meg ned, for sammen å lytte til bekkens symfoni. Slik sitter vi lenge, blåklokka og jeg, og fornemmer hverandres eksistens.

Liksom buen over strengene, spiller vannet seg selv gjennom kaskader og stille partier, tonesetting i myke strømhvirvler og kjælne stryk rundt glattpolerte steiner. Selve livets kilde, vannet, spiller til dans. Livets dans.

Jeg stryker min fortrolige venn over kronbladene og tar farvel. Begge vet at vi må fullbyrde oss selv, på hvert vårt vis i tråd med vår egenart.

Bekken lokker meg mot havet. Der blir den tilintetgjort i sitt eget element. Jeg setter meg på svaberget i morgensola og blir ett med den blå planeten.

Stillheten fylles av brenningenes lekende slag mot blanke berg, inn med tunge dønn, lik evighetens elskovsstønn..., sukkende tilbaketog med hvite skumtopper hvislende som en slange, rallende og surklende inn i slukter og jettegryter. Selve urlyden kan du høre, den første som brøt planetens stillhet i dens tidligste morgengry. Naken og ensom glir jeg sakte ut i havet for å vende tilbake til meg selv...»

Jeg trur naturen er «besjelet». At bakom alt vi erfarer er det mulig å fornemme en helhetlig universal skjønnhet. Jeg forkaster de monoteistiske religioner til fordel for Gaia, den greske modergudinnen som fødte jorda i all sin prakt. Om det er sant eller ikke er helt uvesentlig fordi jeg har valgt å tru det. Det gir meg følelsen av samhørighet med alt det levende. Det gir meg en trygghet og en lykkefølelse over å få være til. Animismen løfter livet mitt til det rikeste og høyeste nivå. Men animismen medfører også den dypeste sorg og den største vrede når jeg ser hvordan mennesket i vår tid så likegyldig raserer naturen på jorda vår.

Jovisst plukker jeg blomster. Men jeg spør gjerne først. Til blåveisen oppe i lia roper jeg (jeg forsikrer meg først om at jeg er helt aleine...); - unnskyld, men kan jeg få ta med bare fem blomster hjem til kona mi? Det samme spør jeg hvitveisen og hestehoven. Så når jeg kommer hjem blir kona veldig glad for den lille vakre buketten. Sånn skaper blåveisen, hvitveisen, hestehoven og jeg glede hos et annet menneske. Min svigerfar unnskyldte seg med disse ordene når han dro fisken over ripa: « Ikkje førr hat, berre førr mat...».

I dag betraktes naturen som en objektiv ressurs totalt underlagt mennesket. Dersom man kan omforme naturen til kapital og profitt så gjøres det. Og skulle noen forsvare naturen ut fra subjektive årsaker så kommer politiet og fjerner demonstrantene.

Allerede på 1970 tallet mente vi at det materielle forbruket var høyt nok, og at overforbruket gikk på bekostning av både naturressurser, rettferdighet og livsglede. Siden dengang er vårt forbruk tredoblet. Hvorfor? I «gamle dager» var sparing og nøysomhet en dyd. I dag betraktes du som en samfunnsfiende dersom du stiller spørsmålstegn ved fortsatt økonomisk vekst. Hvorfor?

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Jeg leste om Islam - i påska...

Folk flest sin oppfatning av Islam er ganske så forvrengt og overfladisk. Det blir min konklusjon etter å ha lest meg opp på Islam og snakket med Islams tilhengere.

§ Islam er en monoteistisk religion, som har bare en gud, i likhet med kristendom og jødedom. Islam oppsto 600 år e.Kr. som en aktivt misjonerende religion og er i sterk vekst. Profeten Muhammed tilsvarer Jesus, med den forskjell at Muhammed er et menneske som hverken gikk på vannet eller sto opp fra de døde. Koranen er Islams hellige bok. De som bekjenner seg til Islam kalles for muslimer.

§ Koranen er ei bok som tilsvarer Bibelen og består av 114 surer (kapitler). Den ble skrevet over en periode på 23 år av profeten Muhammed og hans tilhengere. Muhammed fikk sine åpenbaringer gjennom engelen Gabriel, også kjent fra Bibelen. Gabriel var nemlig bindeleddet mellom Muhammed og guden Allah. Allah er en tro kopi av kristendommens Gud. Muhammed døde i Medina 632 e.Kr.

§ Volden i Koranen er beskrevet i vers 9:5 og handler om en enkeltstående hendelse. Folk i Mekka angrep Muhammed og hans følge. Koranen tillater derfor å kjempe tilbake i selvforsvar. Det er dette verset ekstremistene og islamofobene elsker å referere til. Så er de selvsagt blinde for de etterfølgende vers som sier at all krigføring skal stanse umiddelbart når fienden gir seg. Det er ikke lov å ta hverken fanger eller hevn. (Ref.: professor John L. Esposito ved Georgetown University).

§ Islam er en lovreligion hvor den juridiske delen blir kalt sharia. Sharialovene oppsto på tilsvarende vis som Kirkens lover i middelalderen. Det var menn som tolket Koranen, og det var menn som tolket Bibelen. Det ble et tragisk resultat for kvinnen. Hun ble definert som mannens eiendom underlagt spesielle adferdsmønstre og lover. Brudd på disse lovene kunne resultere i dødsdom med den islamske formen for steining, eller den kristne versjonen som å bli bundet til bålet og levende brent som hekser. De fleste muslimske land har i dag forkastet sharialovene, unntatt Iran, Saudi-Arabia og Sudan.

§ IS, forkortelse for Den islamske stat, vokste fram i kjølvannet av USAs okkupasjon av Irak i 2003, men ble en egen terrororganisasjon først i 2013. IS sitt mål er å opprette en muslimsk stat på irakisk og syrisk jord. En stat som bygger på en konservativ og ekstrem tolkning av Koranens sharialover.

Det viktigste kampmidlet er å spre frykt i befolkningen gjennom en voldelig terror mot sivile, inkludert kvinner og barn. Ledende muslimske politikere og den muslimske geistligheten tar sterk avstand fra IS som en terrororganisasjon. IS er i dag svekket og på tur til å bli totalt nedkjempet.

§ Så spør du kanskje om det finnes et tilsvarende «kristent IS». Svaret får du her:

http://www.side3.no/rasist-ville-vite-hvor-det-kristne-is-er-fikk-lekse-sa-det-smalt-pa-internett/3423331056.html

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Hva slags framtid foretrekker du?

Jeg spør deg som et alminnelig opplyst menneske. Da vet du at klimaendringer sammen med avskoging bryter ned jordas økosystemer. Det igjen fører til et hurtig tap av arter på jorda vår. Rødlista for Norge i 2015 viser at 4438 arter er truet av utryddelse, 21 prosent.

IUCN, International Union for Conservation of Nature, publiserer Rødlista for hele verden. Den forteller at i vår tid utrydder vi arter 1000 ganger hurtigere enn hva den naturlige evolusjonen ville ha gjort. Med det tempoet blir det fort stille i skogene. Prognosene sier at om 50 - 70 år har vi halvert antall pattedyrarter sammen med et sammenbrudd i fiskeriene på grunn av for høyt surhetsnivå i verdenshavene. Et så hurtig tap av det biologiske mangfold er ikke bærekraftig for oss, for arten Homo Sapiens. Vi graver med andre ord vår egen grav.

FNs prognoser advarer oss om at vi blir 9,7 milliarder mennesker i 2050 med et behov for 60 prosent mer mat på verdensbasis. Samtidig vil politikerne putte stadig mer mat på bensintanken. Biobensin og biodiesel skal erstatte fossil energi.

Vi bruker allerede enorme arealer for å dyrke matplanter som er rike på sukker og stivelse som soya, mais og raps for å fremstille metanol og etanol. Bare i USA dyrkes det mais til biodrivstoff på et areal som er større enn Norge!

Produksjonen av biodrivstoff presser matprisene oppover hvilket går ut over de fattigste menneskene på jorda. I tillegg har biodrivstoff ingen miljøgevinst, tvertimot. Jordene skal pløyes og plantene skal sås, sprøytes, vannes, høstes, fraktes, raffineres og transporteres, hvilket krever store mengder fossil energi.

Er det noen igjen med vettet i behold som fornekter at vi mennesker påvirker klimaet gjennom utslipp av klimagasser som karbondioksid og metan? Og er det noen som lenger betviler at det er forbrenning av olje, gass og kull som er årsaken?

FNs klimapanel, Intergovernmental Panel on Climate Change, forkortet IPCC, ble etablert i 1990. Panelet samler inn alle forskningsrapportene og setter de inn i ulike modeller for deretter å publisere. De kan blant annet fortelle at dagens CO2 nivå er det høyeste på 420.000 år, men mest sannsynlig på over 20 millioner år. Allerede nå merker vi konsekvensene av en økning i den globale temperaturen med ekstremvær, tørke og flom.

I desember 2015 i Paris møttes alle verdens land til et klimatoppmøte. De ble enige om at den globale oppvarmingen må holdes under 2 grader Celsius for å unngå en verdensomspennende økologisk katastrofe. Fortsatt øker utslippene både her til lands og i verden forøvrig. Hva gjør du med det?

Unnskyld, hvor gammel er du nå?

Er du 20 år vil du leve helt sikkert til du er 90, minst til 2087. Bryr du deg om din egen framtid? På hvilken måte? Og du som er i trettiåra med to unger er kanskje litt bekymret for framtida? Du skal leve rundt 60 år til, og ungene dine vil oppleve å runde år 2100. Hva slags verden vil dine barn leve i da?

Det er faktisk ditt ansvar å avgjøre det - i dag!

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Hvor lykkelig er verdens lykkeligste?

Som kjent er Norge kåret til verdens lykkeligste land. World Happiness Report begrunner det med "gode velferdsordninger, godt ivaretatte menneskerettigheter og gode styresett koplet med en sunn økonomi". Men det er vel ingen som tror at alle i dette landet er like lykkelige?

Hva med de de 530 som i gjennomsnitt tar sitt eget liv hvert år, de fleste er unge mennesker? Det er vanlig å anta at det er 10 ganger flere selvmordsforsøk enn selvmord. De er vel heller ikke verdens lykkeligste?

Antallet mennesker med psykiske lidelser har eksplodert de siste årene, være seg schizofreni, paranoia eller manisk depresjon.

Når vi ikke lenger makter å innfri kravene som stilles til oss, hverken i jobb eller i fritid, forklares det med relativt nye begreper som «tidsklemme» og «utbrenthet».

De er nok heller ikke så lykkelige, de tusenvis av ungdommer som studerer kroppen sin hver dag for å se om de tilfredsstiller idealene, hvilket de ikke gjør med anoreksi og depresjon som resultat.

De nær 100.000 fattige ungene her i landet som daglig opplever å måtte stille bakerst i køen er rett og slett ulykkelige.

Har World Happiness Report regnet med de over 320.000 personer i Norge som går på antidepressiva, såkalte lykkepiller? Antallet doser øker for hvert år og passerte 99 millioner i 2016.

Lykke forutsetter trygghet og mestring. Men siden konkurransen om markedsandeler og profitt krever stadige omstillinger, blir de som ikke makter å henge i stroppen heller hengende etter. Og det til tross for fastfood, power naps, speeddating og korttidsterapi. De som bryter sammen i tredemølla får tilbud om kurs i mindfulnes, coaching og positiv tenkning.

Vår kultur er også mer fokusert på det enkelte individ enn på fellesskap. Svært mange er så intenst opptatt av helsekost og kroppsfiksering at de blir syke av det. De leser biografier om vellykkede, rike mennesker og går oftere til legen for å forsikre seg om at de er friske enn de tar bilen til EU kontroll.

Det sier seg sjøl at et forbrukersamfunn som vårt må innbille folk at det er ting som skaper lykke. Vi må kjøpe, bruk og kaste i et stadig høyere tempo for å føre et såkalt normalt liv. Sånn blir det liten tid og smått med krefter igjen til et politisk engasjement, hverken i forhold til ressurser eller klima.

Det har vel aldri før vært et så stort gap mellom kampen for sin egen framtid og nivået på det politiske engasjement til dagens ungdomsgenerasjon? Men ære være de få som engasjerer seg!

Et lite lykkeråd til slutt:

Ta ikke for gitt at du skal leve evig. Fortreng ikke tanken på din egen død, den bør heller fylle deg med en intens glede over å få enda en dag på den vakreste planeten i universet. Da vil det også kjennes ganske så naturlig å ta et ydmykt ansvar for jorda di i solidarisk samhandling med andre. Det er lykke det...:)

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Les mer i arkivet » Oktober 2017 » September 2017 » August 2017
Kjell Lindberg

Kjell Lindberg

69, Sandefjord

Jeg er alminnelig interessert i samfunn og politikk med særlig oppmerksomhet til natur, økologi og klima, ellers skriver jeg om det som faller meg inn med forhåpentligvis litt til ettertanke...

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits